Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Υπαγωγή Επενδύσεων στον Επενδυτικό Νόμο Ν. 4399/16"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Νέα σελίδα με ' {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας |χρώμα = background:#C1D8FF; |εικ...')
 
Γραμμή 21: Γραμμή 21:
  
  
# [https://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/nomos3908_2011_per_id_epnd_n4242_2014.pdf N.3908/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει]
+
# [https://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/nomos3908_2011_per_id_epnd_n4242_2014.pdf N.4399/2016]
# [http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/09_nomos_4146-2013.pdf Ν.4146/2013]
+
# Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
# [https://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/proedriko_diatagma_33_2011_kod_2014.pdf Π.Δ.33/2011]
 
# [https://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/proedriko_diatagma_35_2011_kod_2014.pdf Π.Δ.35/2011]
 
# [https://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/proedriko_diatagma_35_2014.pdf Π.Δ.35/2014]
 
  
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
Ολες οι διαδικασίες εκτελούνται με χρήση του [[ΠΣΚΕ]] (http://www.ependyseis.gr/mis). Η πρόσβαση γίνεται με Internet Explorer.  
 
Ολες οι διαδικασίες εκτελούνται με χρήση του [[ΠΣΚΕ]] (http://www.ependyseis.gr/mis). Η πρόσβαση γίνεται με Internet Explorer.  
 
+
Απαιτείται όμως η υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών στον αρμόδιο φορέα υποδοχής (Περιφέρεια).
 
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.===
 
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.===
Υποβάλλεται με την αίτηση παράβολο 0,8 ως 1 τοις χιλίοις του προϋπολογισμού του επενδυτικού προγράμματος
+
Υποβάλλεται με την αίτηση παράβολο 0,5 τοις χιλίοις του προϋπολογισμού του επενδυτικού προγράμματος
*Στις εφορίες
 
 
*Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
 
*Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
  
Γραμμή 169: Γραμμή 164:
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|'''3. Αξιολόγηση από εξωτερικούς αξιολογητές''' Μέλη του μητρώου αξιολογητών
+
|'''3. Αξιολόγηση από εξωτερικό αξιολογητή''' Μέλος του μητρώου αξιολογητών
Κληρώνονται από το ΠΣΚΕ 2 αξιολογητές και γίνεται αξιολόγηση με βάση τα όσα  
+
Κληρώνεται από το ΠΣΚΕ 1 αξιολογητής και γίνεται αξιολόγηση με βάση τα όσα έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά.  
 
 
έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά.  
 
  
 
 Σε περίπτωση που απαιτούνται διευκρινήσεις αυτές ζητούνται και απαντιούνται μέσω  
 
 Σε περίπτωση που απαιτούνται διευκρινήσεις αυτές ζητούνται και απαντιούνται μέσω  
  
του ΠΣΚΕ  
+
του ΠΣΚΕ
 
 
 Σε περίπτωση μεγάλων αποκλίσεων μεταξύ των 2 αξιολογήσεων είτε στη βαθμολογία
 
 
 
είτε στον προϋπολογισμό, η πρόταση αξιολογείται και από 3ο αξιολογητή
 
  
 
|
 
|
Γραμμή 187: Γραμμή 176:
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|'''4. Συγκερασμός'''
+
|'''4. Επιτροπή Αξιολόγησης'''
Η διαδικασία του συγκερασμού περιλαμβάνει: οριστική άποψη για θέματα που διίστανται οι
+
Τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από δύο υπηρεσιακά στελέχη και ένα μέλος του ΕΜΠΕ προβαίνουν στην τελική αξιολόγηση της πρότασης λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του εξωτερικού αξιολογητή και απόψεις τις υπηρεσίας.
 
 
απόψεις των αξιολογητών (π.χ. αν μια προτεινόμενη δαπάνη συμβάλλει ή όχι στην προστασία του περιβάλλοντος, αν το παραγόμενο προϊον ή η χρησιμοποιούμενη μέθοδος έχουν στοιχεία καινοτομίας)
 
  
Η όλη διαδικασία γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ
+
Η όλη διαδικασία καταχωρείται στο ΠΣΚΕ
  
 
|
 
|
Γραμμή 200: Γραμμή 187:
 
|5
 
|5
 
|'''5. Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης'''
 
|'''5. Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης'''
Συντάσσεται 2 φορές το χρόνο και απεικονίζει τις επενδύσεις με φθίνουσα βαθμολογία. Ο
+
Μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων από την επιτροπή αξιολόγησης Συντάσσεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης. Ο
 
 
πίνακας αυτός κοινοποιείται στους φορείς. Εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις εντός 10 ημερών
 
 
 
καταρτίζεται ο οριστικός πίνακας κατάταξης.
 
  
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων σ’ αυτή τη φάση, η διαδικασία από το 3 και μετά
+
πίνακας αυτός αναρτάται στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr. 
  
επαναλαμβάνεται.
+
Οι αιτώντες έχουν δικαίωμα ένστασης επί του προσωρινού πίνακα
  
 
|
 
|
Γραμμή 216: Γραμμή 199:
 
|6
 
|6
 
|'''6. Οριστικός Πίνακας Κατάταξης'''
 
|'''6. Οριστικός Πίνακας Κατάταξης'''
 +
Μετά την εξέταση των ενστάσεων εκπονείται και αναρτάται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης.
 
Προκειμένου να καταρτιστεί και να οριστικοποιηθεί ο οριστικός πίνακας κατάρτισης απαιτείται η  
 
Προκειμένου να καταρτιστεί και να οριστικοποιηθεί ο οριστικός πίνακας κατάρτισης απαιτείται η  
  
 
ύπαρξη διαθεσίμων πόρων στο ΠΔΕ.
 
ύπαρξη διαθεσίμων πόρων στο ΠΔΕ.
 
Η συμπλήρωση γίνεται αυτόματα από το ΠΣΚΕ
 
  
 
|
 
|
Γραμμή 232: Γραμμή 214:
 
οποίο προσαρμόζεται από την υπηρεσία. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, το τελικό κείμενο  
 
οποίο προσαρμόζεται από την υπηρεσία. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, το τελικό κείμενο  
  
υποβάλλεται στο ΠΣΚΕ. Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται σε ΦΕΚ
+
υποβάλλεται στο ΠΣΚΕ. Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται σε ΦΕΚ και τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  
 
|
 
|

Αναθεώρηση της 10:03, 5 Δεκεμβρίου 2019

Υπαγωγή Επενδύσεων στον Επενδυτικό Νόμο Ν. 4399/16
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ Βλ. παράβολο

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου προκειμένου μια επιχείρηση να λάβει ενίσχυση για να υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Σχετική Νομοθεσία

  1. N.4399/2016
  2. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ολες οι διαδικασίες εκτελούνται με χρήση του ΠΣΚΕ (http://www.ependyseis.gr/mis). Η πρόσβαση γίνεται με Internet Explorer.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Υποβάλλεται με την αίτηση παράβολο 0,5 τοις χιλίοις του προϋπολογισμού του επενδυτικού προγράμματος

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
2 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΗΣ

ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ,

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΛΠ)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
5 ΤΙΤΛΟΙ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ/ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
7 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
8 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΧΡΗΣΗ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
9 ΕΓΚΡΙΣΗ & ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΧΡΗΣΗ)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
10 ΑΔΕΙΕΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΛΠ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
11 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
12 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ/PROSPECTUS ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
13 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
14 ΔΙΚΑΙΟΛΟΤΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΚΛΠ)
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
15 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 1. Έλεγχος Πληρότητας και σε περίπτωση μη πληρότητας διαδικασία συμπλήρωσης φακέλου

- Συμπλήρωση Checklist, Χρήση του ΠΣΚΕ για παραλαβή του φακέλου

- Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν επαρκούν ζητούνται μέσω του συστήματος ΠΣΚΕ

συμπληρωματικά δικαιολογητικά τα οποία επίσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

2 2. Έλεγχος Νομιμότητας

 Συμφωνία περιεχομένου έντυπου φακέλου με όσα υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά

 Έλεγχος νομιμότητας δικαιολογητικών (π.χ. δυνατότητα κάλυψης ίδιας συμμετοχής, όροι δανείου)

 Γνωμοδοτήσεις από άλλους φορείς

 Συμπλήρωση σχετικού checklist στο ΠΣΚΕ

 Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν επαρκούν ζητούνται μέσω του συστήματος ΠΣΚΕ συμπληρωματικά δικαιολογητικά τα οποία επίσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Παραλαμβάνονται από το ΓΕΕ και προωθούνται στο Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής

Ανάπτυξης

 Εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα νομιμότητας, ακολουθούνται τα επόμενα βήματα

αλλιώς γνωστοποιείται στον φορέα της επένδυσης η μη δυνατότητα αξιολόγησης (βήμα

3 και μετά).

 Υπάρχει δυνατότητα ένστασης εντός 10 ημερών κατά του αρνητικού αποτελέσματος.

3 3. Αξιολόγηση από εξωτερικό αξιολογητή Μέλος του μητρώου αξιολογητών

 Κληρώνεται από το ΠΣΚΕ 1 αξιολογητής και γίνεται αξιολόγηση με βάση τα όσα έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά.

 Σε περίπτωση που απαιτούνται διευκρινήσεις αυτές ζητούνται και απαντιούνται μέσω

του ΠΣΚΕ

4 4. Επιτροπή Αξιολόγησης

Τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από δύο υπηρεσιακά στελέχη και ένα μέλος του ΕΜΠΕ προβαίνουν στην τελική αξιολόγηση της πρότασης λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του εξωτερικού αξιολογητή και απόψεις τις υπηρεσίας.

Η όλη διαδικασία καταχωρείται στο ΠΣΚΕ

5 5. Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης

Μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων από την επιτροπή αξιολόγησης Συντάσσεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης. Ο

πίνακας αυτός αναρτάται στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.

Οι αιτώντες έχουν δικαίωμα ένστασης επί του προσωρινού πίνακα

6 6. Οριστικός Πίνακας Κατάταξης

Μετά την εξέταση των ενστάσεων εκπονείται και αναρτάται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης. Προκειμένου να καταρτιστεί και να οριστικοποιηθεί ο οριστικός πίνακας κατάρτισης απαιτείται η

ύπαρξη διαθεσίμων πόρων στο ΠΔΕ.

7 7. Έκδοση απόφασης Υπαγωγής

Μέσα από το σύστημα εκδίδεται προσυμπληρωμένο σχέδιο απόφασης για κάθε επένδυση το

οποίο προσαρμόζεται από την υπηρεσία. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, το τελικό κείμενο

υποβάλλεται στο ΠΣΚΕ. Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται σε ΦΕΚ και τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Διεύθυνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας.