Υποβολή Αίτησης Κατάταξης Υποψηφίου Εκπαιδευτικού Β/θμιας Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 15:57, 25 Φεβρουαρίου 2020 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (removed Category:Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρα 53-67 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

[1]

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019

Τρόπος διεκπεραίωσης

Αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. Ηλεκτρονικά μέσω του e-services (http://www.oaed.gr/e-yperesies. Μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
2 Δελτίο ανεργίας σε ισχύ Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή ή αποστολή αίτησης με τα απαραίτητα

δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος

Κανονισμός λειτουργίας του προγράμματος Yπάλληλος Τμήματος
2 Πρωτοκόλληση αίτησης Διοικητική πρακτική Yπάλληλος Τμήματος
3 κατάρτιση πίνακα με τα απαιτούμενα προσόντα του Υποψήφιου Διδάκτορα Διοικητική πρακτική Υπάλληλος Τμήματος
4 Αποστολή αίτησης και δικαιολογητικών στην Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος Διδ. Σπουδών για έλεγχο τυπικών προϋποθέσεων Διοικητική πρακτική Προϊστάμενος Τμήματος
5 Η Επιτροπή επιστρέφει τους φακέλους στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητική πρακτική Συντονιστική επιτροπή
6 Εγγραφή θέματος στην Ημερήσια Διάταξη και εισαγωγή θέματος στη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Διοικητική Πρακτική Προϊστάμενος Τμήματος
7 Συζήτηση και Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του Υπ. Διδάκτορα Ν. 3685/2008 Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
8 Εκδίδεται το πρακτικό της Συνέλευσης και υπογράφεται Διοικητική πρακτική Προϊστάμενος Τμήματος
9 Σε περίπτωση αποδοχής του Υποψηφίου ορίζεται τριμελής συμβουλευτική επιτροπή εκ των οποίων ο ένας ορίζεται επιβλέπων Καθηγητής Ν. 3685/2008 άρθρο 9 παρ. 1α και Ν. 4009/2011 άρθρο 39 παρ. 5 Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
10 Γνωστοποίείται η θετική ή αρνητική απόφαση, εγγράφως στον ενδιαφερόμενο Διοικητική πρακτική Προϊστάμενος Τμήματος
11 Κοινοποιείται η απόφαση στον επιβλέποντα και την συμβουλευτική επιτροπή Διοικητική πρακτική Προϊστάμενος Τμήματος
12 Ο Υπ. Διδάκτορας προσέρχεται στη Γραμματεία προκειμένου να εγγραφεί Διοικητική πρακτική Υπάλληλος Τμήματος

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς