Φορολογική Ενημερότητα Πλοίου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση πιστοποιητικού φορολογικής ενημέρότητας πλοίου.

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρο 19 Νόμου 27/1975

Τρόπος διεκπεραίωσης

Υποβολή αίτησης στη Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αρχείο:Entypo.pdf

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Δηλώσεις Εισοδήματος Αναζήτηση κατάθεσης ηλεκτρονικά
2 Δηλώσεις Μεγάλης Ακινητης Περιουσίας Αναζήτηση κατάθεσης ηλεκτρονικά
3 ΚΒΣ - ΚΦΑΣ Προσκόμιση Δελτίου Προμήθειας Υλικών και Αντικειμένων
4 ΦΠΑ Αναζήτηση κατάθεσης και καταβολής ΦΠΑ ηλεκτρονικά
5 Έσοδα Εξόφληση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων
6 Μητρώο Αναζήτηση έναρξης και μεταβολών ηλεκτρονικά
7 Αμοιβές Πληρωμάτων Υποβολή Δηλώσεων και Καταβολή Φόρου Αμοιβών Πληρωμάτων
8 Φόρος Πλοίων Ελεγχος καταβολής φόρου πλοίων

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική
1 Τμήμα Εισοδήματος Ν. 2238/1994 και Ν. 4172/2013
2 Τμήμα ΚΒΣ -ΚΦΑΣ Π.Δ. 186/1992, Ν.4093.2012
3 Τμήμα ΦΠΑ Ν. 2859/2000
4 Τμήμα Πλοίων Ν. 27/1975