Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Έντυπο που χρησιμοποιείται)
(Έντυπο που χρησιμοποιείται)
Γραμμή 63: Γραμμή 63:
 
|6
 
|6
 
|Δημοτική Ενημερότητα.
 
|Δημοτική Ενημερότητα.
|
+
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
|-
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Γραμμή 134: Γραμμή 110:
 
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 
|1 ημέρα
 
|1 ημέρα
|-
 
|7
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|8
 
|
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Αναθεώρηση της 23:28, 12 Δεκεμβρίου 2016

Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσίες Δήμων - Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις"
Κόστος σε ευρώ Χωρίς κόστος

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση άδειας άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών αγορών.

Σχετική Νομοθεσία

1) Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ Α'118/2014. [1]

2) Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αρ. Α2-704/22-7-2014, ΦΕΚ Β'2126/2014. [2]

3) Κ.Υ.Α. 81227/30-7-2015, ΦΕΚ Β'1655/2015. [3]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος

Έντυπο που χρησιμοποιείται

1) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση [1]

2) Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης από Τριμελή επιτροπή για χορήγηση άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαικών Αγορών [2]

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Bεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014(ΦΕΚ Α΄ 118), η οποία έχει ισχύ 30 (τριάντα ημερών) από την ημερομηνία έκδοσής της. Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αντίγραφο:

α)Της φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους,

β) επίδειξη μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Έντυπο Ε3) του προηγούμενου έτους και

γ) της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής. Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010 Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Πιστοποιητικό Υγείας, σύμφωνα με την με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/2012 (Β΄ 1199) υπουργική απόφαση. Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Δημοτική Ενημερότητα. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης με τα προβλεπόμενα δ/κά. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Αυθημερόν
2 Πρωτοκόλληση αίτησης Γραφείο Πρωτοκόλλου 2 ημέρες
3 Έλεγχος δικαιολογητικών Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ Α'118/2014 Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 1 ημέρα
4 Διαβίβαση της αίτησης & των συνημμένων δ/κών στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση απόφασης Ν. 4264/2014 ¨Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις" ΦΕΚ Α΄ 118/2014. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 1ημέρα
5 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για έκδοση σχετικής απόφασης. Ν. 4264/2014 ¨Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις¨ ΦΕΚ Α΄ 118/2014 Δημοτικό Συμβούλιο 15 ημέρες
6 Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαικών Αγορών, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ν. 4264/2014 ¨ Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις" ΦΕΚ Α΄ 118 Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 1 ημέρα