Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Περιγραφή Υπηρεσίας)
 
(15 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 6: Γραμμή 6:
 
|λεζάντα        = λογότυπο
 
|λεζάντα        = λογότυπο
 
|τίτλος          =  
 
|τίτλος          =  
|Από ποιους παρέχεται =Δήμο Κατερίνης  
+
|Από ποιους παρέχεται =Υπηρεσίες Δήμων - Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  
 
|Σε ποιους παρέχεται =[[Πολίτες]]   
 
|Σε ποιους παρέχεται =[[Πολίτες]]   
 
|Νομοθετικό πλαίσιο =    Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις"
 
|Νομοθετικό πλαίσιο =    Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις"
Γραμμή 15: Γραμμή 15:
 
}}
 
}}
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
Χορήγηση άδειας συμμετοχής παραγωγού πωλητή σε λαϊκές αγορές του Δήμου Κατερίνης.
+
Χορήγηση Άδειας Παραγωγού  Πωλητή  Λαϊκών Αγορών.
  
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
1) Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ Α'118/2014. [https://wiki.ellak.gr/images/7/7a/%CE%A6%CE%95%CE%9A_118%CE%91-2014.pdf <nowiki>[1]</nowiki>]
+
1) Ν. 4264/2014 " Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις ", ΦΕΚ Α' 118/2014. [https://wiki.ellak.gr/images/7/7a/%CE%A6%CE%95%CE%9A_118%CE%91-2014.pdf <nowiki>[1]</nowiki>]
  
2) Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αρ. Α2-704/22-7-2014, ΦΕΚ Β'2126/2014. [https://wiki.ellak.gr/images/3/3a/%CE%A6%CE%95%CE%9A_2126%CE%92-2014.pdf <nowiki>[2]</nowiki>]
+
2) Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αρ. Α2-704/22-7-2014, ΦΕΚ Β' 2126/2014. [https://wiki.ellak.gr/images/3/3a/%CE%A6%CE%95%CE%9A_2126%CE%92-2014.pdf <nowiki>[2]</nowiki>]
  
3) Κ.Υ.Α. 81227/30-7-2015, ΦΕΚ Β'1655/2015. [https://wiki.ellak.gr/images/7/7d/%CE%A6%CE%95%CE%9A_1655%CE%92-2015.pdf <nowiki>[3]</nowiki>]  
+
3) Κ.Υ.Α. 81227/30-7-2015, ΦΕΚ Β' 1655/2015. [https://wiki.ellak.gr/images/7/7d/%CE%A6%CE%95%CE%9A_1655%CE%92-2015.pdf <nowiki>[3]</nowiki>]  
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
Χειρόγραφος  
+
Χειρόγραφος.
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
1) Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση για άδεια λαϊκών αγορών. [https://wiki.ellak.gr/images/0/0a/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%97_%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%93%CE%99%CE%91_%CE%91%CE%94%CE%95%CE%99%CE%91_%CE%9B%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%A9%CE%9D_%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D.pdf <nowiki>[1]</nowiki>]
+
1) Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση. [https://diadikasies.gr/images/c/c0/%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%A7%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%BF%CF%8D_%CF%80%CF%89%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE_%CE%9B%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD.pdf]
  
2) Αίτηση συμμετοχής στις λαϊκές αγορές Δ. Κατερίνης από άλλους Δήμους. [https://wiki.ellak.gr/images/e/e8/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A7%CE%97%CE%A3_%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%A3_%CE%9B%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%95%CE%A3_%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3_%CE%94._%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A3_%CE%91%CE%A0%CE%9F_%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%A3_%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A3.pdf <nowiki>[2]</nowiki>]
+
2) Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης Τριμελούς Επιτροπής αναφορικά με την ιδιότητα Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών. [https://diadikasies.gr/images/9/98/%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_3%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82.pdf]  
  
3) Αίτηση για τριμελή επιτροπή. [https://wiki.ellak.gr/images/5/5a/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%93%CE%99%CE%91_%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%97_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97.pdf <nowiki>[3]</nowiki>]<nowiki/>
+
<nowiki/>
== Δικαιολογητικά ==
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
!Α/Α
 
!Α/Α
Γραμμή 38: Γραμμή 37:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|Υπεύθυνη δήλωση−αίτηση στην Αρμόδια Αρχή στην οποία δηλώνεται:
+
|Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής,αναφορικά με την ιδιότητα Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών, του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118), η οποία έχει ισχύ 30 (τριάντα ημερών) από την ημερομηνία έκδοσής της.
 
 
α) ότι ασχολείται προσωπικά με την παραγωγή ή από κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή ο/η σύζυγος
 
 
 
και πρόσωπα που έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού
 
 
 
β) το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτημάτων, τη θέση που βρίσκονται, την έκταση, τις ποσότητες των προϊόντων
 
 
 
που παράγει, καθώς και το ύψος της παραγωγής που θα διαθέτει στις λαϊκές αγορές.
 
 
 
Ειδικά, για τα πρόσωπα που από κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή προϊόντων με τον κάτοχο της γεωργικής
 
 
 
εκμετάλλευσης και έχουν συγγένεια εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού,  
 
 
 
δηλώνεται ότι είναι κάτοχοι παραγωγικής άδειας και αναφέρεται το ποσοστό της συνολικής παραγωγής που
 
 
 
καθένας χωριστά προτίθεται να διαθέσει στις λαϊκές αγορές,
 
 
 
γ) ότι σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων καλλιέργειας, αυτές βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφερειακής
 
 
 
Ενότητας της μόνιμης κατοικίας του, ή σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα, εκτός εάν πρόκειται για όσπρια, ρύζι ή
 
 
 
ξηρούς καρπούς ή προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης
 
 
 
Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.),
 
 
 
δ) ότι είναι επαγγελματίας αγρότης, όπως αυτός ορίζεται, και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και
 
 
 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010,
 
 
 
ε) τον αριθμό Μητρώου του βιβλιαρίου του ΟΓΑ ή τον αριθμό της βεβαίωσης του κλάδου της κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ,
 
 
 
στ) μέχρι τρεις (3) λαϊκές αγορές στις οποίες, κατά σειρά προτίμησης, επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί,
 
 
 
ζ) ότι θα δραστηριοποιείται σε μία λαϊκή αγορά ανά ημέρα και ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση άδειας παραγωγού λαϊκών
 
 
 
αγορών σε οποιονδήποτε άλλο φορέα χορήγησης αδειών παραγωγού λαϊκών αγορών.
 
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11, η οποία έχει ισχύ τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
+
|Αντίγραφο:
 +
(α)Της φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους,
  
έκδοσής της.
+
(β) επίδειξη μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Έντυπο Ε3) του προηγούμενου έτους και
 +
 
 +
(γ) της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές.  
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|Αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης (Έντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους
+
|Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος.
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές
+
|Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το Ν. 3874/2010.
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής
+
|Πιστοποιητικό Υγείας, σύμφωνα με την με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1199) υπουργική απόφαση.
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
|Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010
+
|Δημοτική Ενημερότητα.
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
|-
 
|7
 
|Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β΄ 1199) υπουργική απόφαση
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|
 
|
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|
 
|Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες
 
ομάδες παραγωγών οφείλουν να υποβάλουν επιπλέον, μέσω
 
 
 
των εκπροσώπων τους:
 
|
 
|-
 
|8
 
|Καταστατικό της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|9
 
|Ονομαστική κατάσταση των μελών της, θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. της, έδρας, της στην οποία αναγράφονται οι αδειούχοι
 
πωλητές λαϊκών αγορών
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|10
 
|Βεβαίωση ότι τα πωλούμενα προϊόντα προέρχονται από μέλη τους που δεν διαθέτουν άδεια παραγωγού πωλητή
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Γραμμή 138: Γραμμή 76:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|Υποβολή αίτησης
+
|Υποβολή αίτησης με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
 
|
 
|
 
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Γραμμή 144: Γραμμή 82:
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|Πρωτοκόλληση αίτησης
+
|Πρωτοκόλληση αίτησης.
 
|
 
|
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
+
|Γραφείο Πρωτοκόλλου
|Αυθημερόν
+
|2 ημέρες
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|Έλεγχος δικαιολογητικών
+
|Έλεγχος δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, η αίτηση επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.
|Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ Α'118/2014
+
. 4264/2014 " Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις " (ΦΕΚ Α' 118/2014).
 
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
|1 μέρα
+
|1 ημέρα
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|Διενέργεια αυτοψίας από τριμελή επιτροπή
+
|Διαβίβαση της αίτησης & των συνημμένων δικαιολογητικών στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση απόφασης.
|Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αρ. Α2-704/22-7-2014
+
|Ν. 4264/2014 " Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις "  (ΦΕΚ Α΄ 118/2014).
 
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
|7 μέρες
+
|1 ημέρα
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|Βεβαίωση τριμελούς επιτροπής
+
|Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για έκδοση σχετικής απόφασης.
|Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αρ. Α2-704/22-7-2014
+
|Ν. 4264/2014 " Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις " (ΦΕΚ Α΄ 118/2014). 
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
+
|Δημοτικό Συμβούλιο
|20 μέρες
+
|15 ημέρες
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
|Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών
+
|Απόφαση Δημάρχου περί χορήγησης  Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
|Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ Α'118/2014
+
. 4264/2014 " Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις " (ΦΕΚ Α΄ 118/2014).
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 
|5 μέρες
 
|-
 
|7
 
|Χορήγηση ανανέωσης άδειας
 
|Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ Α'118/2014
 
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 
|2 μέρες
 
|-
 
|8
 
|Χορήγηση νέας παραγωγικής άδειας κατόπιν απόφγασης Δημοτικού Συμβουλίου
 
|Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ Α'118/2014
 
 
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 
|Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
|8 μέρες
+
|1 ημέρα
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
[[Κατηγορία:Απαιτείται εισαγωγή διαδικασιών]]
+
[[Κατηγορία:Άδειες (Δήμοι)]]
 +
[[Κατηγορία:Χορηγήσεις (Δήμοι)]]

Τελευταία αναθεώρηση της 17:27, 7 Φεβρουαρίου 2017

Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσίες Δήμων - Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις"
Κόστος σε ευρώ Χωρίς κόστος

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών.

Σχετική Νομοθεσία

1) Ν. 4264/2014 " Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις ", ΦΕΚ Α' 118/2014. [1]

2) Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αρ. Α2-704/22-7-2014, ΦΕΚ Β' 2126/2014. [2]

3) Κ.Υ.Α. 81227/30-7-2015, ΦΕΚ Β' 1655/2015. [3]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

1) Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση. [1]

2) Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης Τριμελούς Επιτροπής αναφορικά με την ιδιότητα Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών. [2]

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής,αναφορικά με την ιδιότητα Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών, του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118), η οποία έχει ισχύ 30 (τριάντα ημερών) από την ημερομηνία έκδοσής της. Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αντίγραφο:

(α)Της φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους,

(β) επίδειξη μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Έντυπο Ε3) του προηγούμενου έτους και

(γ) της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος. Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το Ν. 3874/2010. Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Πιστοποιητικό Υγείας, σύμφωνα με την με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1199) υπουργική απόφαση. Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Δημοτική Ενημερότητα. Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Αυθημερόν
2 Πρωτοκόλληση αίτησης. Γραφείο Πρωτοκόλλου 2 ημέρες
3 Έλεγχος δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, η αίτηση επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. Ν. 4264/2014 " Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις " (ΦΕΚ Α' 118/2014). Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 1 ημέρα
4 Διαβίβαση της αίτησης & των συνημμένων δικαιολογητικών στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση απόφασης. Ν. 4264/2014 " Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις " (ΦΕΚ Α΄ 118/2014). Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 1 ημέρα
5 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για έκδοση σχετικής απόφασης. Ν. 4264/2014 " Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις " (ΦΕΚ Α΄ 118/2014). Δημοτικό Συμβούλιο 15 ημέρες
6 Απόφαση Δημάρχου περί χορήγησης Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ν. 4264/2014 " Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις " (ΦΕΚ Α΄ 118/2014). Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 1 ημέρα