Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 14:48, 12 Δεκεμβρίου 2016 από τον Koutsospiroupamak (Συζήτηση | συνεισφορές) (Άλλαξα τα βήματα της διαδικασίας)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσίες Δήμων - Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις"
Κόστος σε ευρώ Χωρίς κόστος

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση άδειας άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών αγορών.

Σχετική Νομοθεσία

1) Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ Α'118/2014. [1]

2) Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αρ. Α2-704/22-7-2014, ΦΕΚ Β'2126/2014. [2]

3) Κ.Υ.Α. 81227/30-7-2015, ΦΕΚ Β'1655/2015. [3]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος

Έντυπο που χρησιμοποιείται

1) Αίτηση-Υπεύθυνη . [1]

2) Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης από Τριμελή επιτροπή για χορήγηση άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαικών Αγορών [3]

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Bεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014(ΦΕΚ Α΄ 118), η οποία έχει ισχύ 30 (τριάντα ημερών) από την ημερομηνία έκδοσής της. Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αντίγραφο:

α)Της φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους,

β) επίδειξη μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Έντυπο Ε3) του προηγούμενου έτους και

γ) της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής. Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010 Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Πιστοποιητικό Υγείας, σύμφωνα με την με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/2012 (Β΄ 1199) υπουργική απόφαση. Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Δημοτική Ενημερότητα.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης με τα προβλεπόμενα δ/κά. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Αυθημερόν
2 Πρωτοκόλληση αίτησης Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 1 ημέρα
3 Έλεγχος δικαιολογητικών Ν 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ Α'118/2014 Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 1 ημέρα
4 Διαβίβαση της αίτησης & των συνημμένων δ/κών στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση απόφασης Ν. 4264/2014 ¨Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις" ΦΕΚ Α΄ 118/2014. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 1ημέρα
5 Έκδοση σχετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ν. 4264/2014 ¨Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις¨ ΦΕΚ Α΄ 118/2014 Δημοτικό Συμβούλιο 10 - 15ημέρες
6 Χορήγηση νέας παραγωγικής άδειας, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. 4264/2014 ¨ Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις" ΦΕΚ Α΄ 118 Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 1 ημέρα
7
8