Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χορήγηση Άδειας Προσωρινής Παραχώρησης Χρήσης Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Νέα σελίδα με 'Περιγραφή Υπηρεσίας Το τρίμηνο βοήθημα το δικαιούνται οι ασφαλισμένοι όταν δεν πληρούν τις...')
 
 
(35 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Περιγραφή Υπηρεσίας
+
{{Πλαίσιο πληροφοριών μονάρχη2
Το τρίμηνο βοήθημα το δικαιούνται οι ασφαλισμένοι όταν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τακτική επιδότηση, παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες, έχουν πραγματοποιήσει 60 ένσημα στο έτος που προηγείται από την υποβολή της αίτησης, δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν.1836/89 (οικοδόμοι, τουριστικά, μουσικοί, κ.λ.π.) και το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 11.738,81€.
+
|Τίτλος υπηρεσίας = Χορήγηση Άδειας Προσωρινής Παραχώρησης Χώρων
 +
|χρώμα = background:#C1D8FF;
 +
|εικόνα = 
 +
|μέγεθος_εικόνας =
 +
|λεζάντα        = λογότυπο
 +
|τίτλος          =
 +
|Από ποιους παρέχεται =  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 +
|Σε ποιους παρέχεται = ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΕΣ
 +
|Νομοθετικό πλαίσιο =  ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011, ΦΕΚ 1138/Β/10.4.2012, ΦΕΚ 4521/Β'/16.10.2018 
 +
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = 
 +
|Κόστος σε ευρώ =1500 € -  3000 €  / ημέρα         
 +
|Ταυτότητα υπηρεσίας2 =
 +
|Αρμόδια αρχή =ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ/ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ
 +
}}
 +
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
 +
Έγκριση όρων, διαδικασιών και καθορισμού των οργάνων χορήγησης άδειας για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων. Καλές πρακτικές που πρέπει να ισχύουν στην χρήση των μνημείων για πολιτιστικές εκδηλώσεις και οριοθέτηση αναγκαίων κατά περίπτωση περιορισμών. Καθορισμός τελών χρήσης.
  
Σχετική Νομοθεσία
+
=== Σχετική Νομοθεσία ===
Παράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν.1836/89, Υ.Α. 30659/31-3-1989, Υ.Α. 33196/23-2-1995 Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο «Ανέβασμα Αρχείου».
+
[http://kas.culture.gr/wp-content/uploads/2014/04/teli-xrisis1.pdf ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011], [http://kas.culture.gr/wp-content/uploads/2014/04/kinimatografiseis.pdf ΦΕΚ 1138/Β/10.4.2012], [http://kas.culture.gr/wp-content/uploads/2014/04/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-2018.pdf ΦΕΚ4521/Β/16.10.2018]
 +
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 +
Αυτοπρόσωπη κατάθεση των δικαιολογητικών ή αποστολή των δικαιολογητικών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις αρμόδιες υπηρεσίες
  
Τρόπος διεκπεραίωσης
+
'''Δικαιολογητικά'''
Αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. Ηλεκτρονικά μέσω του e-services (http://www.oaed.gr/e-yperesies) Μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
 
  
 +
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στις αρμόδιες Περιφερειακές ή Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης
  
 +
Αίτηση [https://www.culture.gr/DocLib/dpansm_aitisi_prosorini_paraxorisi_xrisis_MMA.doc]
 +
{| class="wikitable mw-collapsible"
 +
!<big>Α/Α</big>
 +
!Απαραίτητα Δικαιολογητικά
 +
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 +
|-
 +
|1
 +
|Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης  όπου αναφέρονται α)πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου, β) ο τίτλος  και το είδος της εκδήλωσης, γ) η ημερομηνία της εκδήλωσης,δ) γενική περιγραφή της εκδήλωσης, ε) πρόγραμμα - ρεπερτόριο, στ) οι συντελεστές, ζ) ο τεχνολογικός εξοπλισμός, η) οι σκηνικές εγκαταστάσεις
 +
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 +
|-
 +
|2
 +
|Υπεύθυνη δήλωση ή ενυπόγραφη επιστολή του καλλιτεχνικού υπευθύνου ότι είναι σε γνώση του η προτεινόμενη εκδήλωση για τις προτεινόμενες ημερομηνίες
 +
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 +
|-
 +
|3
 +
|Φάκελο σκηνικών και τεχνική περιγραφή σκηνικών
 +
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 +
|-
 +
|4
 +
|Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρηθούν οι όροι της παρούσας απόφασης
 +
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 +
|-
 +
|5
 +
|Υπεύθυνη δήλωση περί του αναλογούντος Φ.Π.Α. ως προς την καταβολή των τελών
 +
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 +
|-
 +
|}
  
Δικαιολογητικά
+
==Διαδικασίες==
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
 
  
Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
+
{| class="wikitable"
1 Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
+
!Α/Α
2 Δελτίο ανεργίας σε ισχύ Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
!Βήμα Διαδικασίας
3 Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική
 +
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
 +
!Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
 +
|-
 +
|1
 +
|Κατάθεση του συμπληρωμένου εντύπου αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών
 +
|ΦΕΚ 3046/2011, ΦΕΚ 1138/2012, ΦΕΚ4521/2018
 +
|Σωματεία, Σύλλογοι, Οργανισμοί, Πολίτες κλπ
 +
|10 Λεπτά
 +
|-
 +
|2
 +
|Εξετάζεται η αίτηση παραχώρησης και αποφασίζεται η έγκριση ή η απόρριψή της (εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της)
 +
|Διοικητική Πρακτική
 +
|Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης
 +
|2 ώρες
 +
|-
 +
|3
 +
| Εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας του μνημείου/ χώρου/ μουσείου, το αίτημα παραπέμπεται στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων
 +
|Διοικητική Πρακτική
 +
|Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης 
 +
|2 ώρες
 +
|-
 +
|4
 +
|Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων γνωμοδοτεί κατά την προσεχή συνεδρία
 +
|Διοικητική Πρακτική
 +
|Υπάλληλος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων 
 +
|2 εβδομάδες
 +
|-
 +
|5
 +
|Εκδίδεται απόφαση από την αρμόδια Περιφερειακή/ Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία
 +
|Διοικητική Πρακτική
 +
|Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης 
 +
|2 ώρες
 +
|-
 +
|6
 +
|Οι αποφάσεις για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης, κοινοποιούνται στον αιτούντα, το ΤΑΠ (με συνημμένη την αίτηση του ενδιαφερομένου) και την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ.
 +
|Διοικητική Πρακτική
 +
|Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης
 +
|30 Λεπτά
 +
|-
 +
|7
 +
|Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τα αναλογούντα τέλη, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., στον τραπεζικό λογαριασμό του ΤΑΠ τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την διενέργεια της εκδήλωσης
 +
|ΦΕΚ4521/2018
 +
|Σωματεία, Σύλλογοι, Οργανισμοί, Πολίτες κλπ 
 +
|60 Λεπτά
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
 +
 
 +
Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Δνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο & Συμβούλιο Μουσείων
 +
 
 +
[[Κατηγορία:Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (υπηρεσίες)]]

Τελευταία αναθεώρηση της 10:20, 27 Φεβρουαρίου 2020

Χορήγηση Άδειας Προσωρινής Παραχώρησης Χρήσης Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων
Από ποιους παρέχεται ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Σε ποιους παρέχεται ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΕΣ
Νομοθετικό πλαίσιο ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011, ΦΕΚ 1138/Β/10.4.2012, ΦΕΚ 4521/Β'/16.10.2018
Κόστος σε ευρώ 1500 € - 3000 € / ημέρα
Αρμόδια αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ/ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έγκριση όρων, διαδικασιών και καθορισμού των οργάνων χορήγησης άδειας για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων. Καλές πρακτικές που πρέπει να ισχύουν στην χρήση των μνημείων για πολιτιστικές εκδηλώσεις και οριοθέτηση αναγκαίων κατά περίπτωση περιορισμών. Καθορισμός τελών χρήσης.

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011, ΦΕΚ 1138/Β/10.4.2012, ΦΕΚ4521/Β/16.10.2018

Τρόπος διεκπεραίωσης

Αυτοπρόσωπη κατάθεση των δικαιολογητικών ή αποστολή των δικαιολογητικών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις αρμόδιες υπηρεσίες

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στις αρμόδιες Περιφερειακές ή Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης

Αίτηση [1]

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης όπου αναφέρονται α)πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου, β) ο τίτλος και το είδος της εκδήλωσης, γ) η ημερομηνία της εκδήλωσης,δ) γενική περιγραφή της εκδήλωσης, ε) πρόγραμμα - ρεπερτόριο, στ) οι συντελεστές, ζ) ο τεχνολογικός εξοπλισμός, η) οι σκηνικές εγκαταστάσεις Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Υπεύθυνη δήλωση ή ενυπόγραφη επιστολή του καλλιτεχνικού υπευθύνου ότι είναι σε γνώση του η προτεινόμενη εκδήλωση για τις προτεινόμενες ημερομηνίες Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Φάκελο σκηνικών και τεχνική περιγραφή σκηνικών Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρηθούν οι όροι της παρούσας απόφασης Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Υπεύθυνη δήλωση περί του αναλογούντος Φ.Π.Α. ως προς την καταβολή των τελών Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Κατάθεση του συμπληρωμένου εντύπου αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών ΦΕΚ 3046/2011, ΦΕΚ 1138/2012, ΦΕΚ4521/2018 Σωματεία, Σύλλογοι, Οργανισμοί, Πολίτες κλπ 10 Λεπτά
2 Εξετάζεται η αίτηση παραχώρησης και αποφασίζεται η έγκριση ή η απόρριψή της (εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της) Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης 2 ώρες
3 Εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας του μνημείου/ χώρου/ μουσείου, το αίτημα παραπέμπεται στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης 2 ώρες
4 Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων γνωμοδοτεί κατά την προσεχή συνεδρία Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων 2 εβδομάδες
5 Εκδίδεται απόφαση από την αρμόδια Περιφερειακή/ Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης 2 ώρες
6 Οι αποφάσεις για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης, κοινοποιούνται στον αιτούντα, το ΤΑΠ (με συνημμένη την αίτηση του ενδιαφερομένου) και την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ. Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης 30 Λεπτά
7 Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τα αναλογούντα τέλη, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., στον τραπεζικό λογαριασμό του ΤΑΠ τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την διενέργεια της εκδήλωσης ΦΕΚ4521/2018 Σωματεία, Σύλλογοι, Οργανισμοί, Πολίτες κλπ 60 Λεπτά

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Δνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο & Συμβούλιο Μουσείων