Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χορήγηση Άδειας Προσωρινής Παραχώρησης Χρήσης Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 
(21 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 7: Γραμμή 7:
 
|τίτλος          =  
 
|τίτλος          =  
 
|Από ποιους παρέχεται =  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
|Από ποιους παρέχεται =  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
|Σε ποιους παρέχεται = ΠΟΛΙΤΕΣ
+
|Σε ποιους παρέχεται = ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΕΣ
 
|Νομοθετικό πλαίσιο =  ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011, ΦΕΚ 1138/Β/10.4.2012, ΦΕΚ 4521/Β'/16.10.2018   
 
|Νομοθετικό πλαίσιο =  ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011, ΦΕΚ 1138/Β/10.4.2012, ΦΕΚ 4521/Β'/16.10.2018   
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
|Κόστος σε ευρώ =3000 €/ημέρα           
+
|Κόστος σε ευρώ =1500 € -  3000 € / ημέρα           
 
|Ταυτότητα υπηρεσίας2 =  
 
|Ταυτότητα υπηρεσίας2 =  
 
|Αρμόδια αρχή =ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ/ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ
 
|Αρμόδια αρχή =ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ/ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ
Γραμμή 19: Γραμμή 19:
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
[http://kas.culture.gr/wp-content/uploads/2014/04/teli-xrisis1.pdf ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011], [http://kas.culture.gr/wp-content/uploads/2014/04/kinimatografiseis.pdf ΦΕΚ 1138/Β/10.4.2012], [http://kas.culture.gr/wp-content/uploads/2014/04/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-2018.pdf ΦΕΚ4521/Β/16.10.2018]
 
[http://kas.culture.gr/wp-content/uploads/2014/04/teli-xrisis1.pdf ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011], [http://kas.culture.gr/wp-content/uploads/2014/04/kinimatografiseis.pdf ΦΕΚ 1138/Β/10.4.2012], [http://kas.culture.gr/wp-content/uploads/2014/04/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-2018.pdf ΦΕΚ4521/Β/16.10.2018]
 
 
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
Αυτοπρόσωπη κατάθεση των δικαιολογητικών ή αποστολή των δικαιολογητικών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις αρμόδιες υπηρεσίες
 
Αυτοπρόσωπη κατάθεση των δικαιολογητικών ή αποστολή των δικαιολογητικών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις αρμόδιες υπηρεσίες
 
  
 
'''Δικαιολογητικά'''
 
'''Δικαιολογητικά'''
  
 
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στις αρμόδιες Περιφερειακές ή Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης
 
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στις αρμόδιες Περιφερειακές ή Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης
 +
 +
Αίτηση [https://www.culture.gr/DocLib/dpansm_aitisi_prosorini_paraxorisi_xrisis_MMA.doc]
 
{| class="wikitable mw-collapsible"
 
{| class="wikitable mw-collapsible"
 
!<big>Α/Α</big>
 
!<big>Α/Α</big>
Γραμμή 34: Γραμμή 33:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης [https://www.culture.gr/DocLib/dpansm_aitisi_prosorini_paraxorisi_xrisis_MMA.doc] όπου αναφέρονται α)πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου, β) ο τίτλος  και το είδος της εκδήλωσης, γ) η ημερομηνία της εκδήλωσης,δ) γενική περιγραφή της εκδήλωσης, ε) πρόγραμμα - ρεπερτόριο, στ) οι συντελεστές, ζ) ο τεχνολογικός εξοπλισμός, η) οι σκηνικές εγκαταστάσεις  
+
|Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης όπου αναφέρονται α)πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου, β) ο τίτλος  και το είδος της εκδήλωσης, γ) η ημερομηνία της εκδήλωσης,δ) γενική περιγραφή της εκδήλωσης, ε) πρόγραμμα - ρεπερτόριο, στ) οι συντελεστές, ζ) ο τεχνολογικός εξοπλισμός, η) οι σκηνικές εγκαταστάσεις  
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
Γραμμή 55: Γραμμή 54:
 
|}
 
|}
  
Σε περίπτωση αιτήματος απαλλαγής από την καταβολή τελών επισυνάπτονται στο αίτημα εξαρχής τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
+
==Διαδικασίες==
  
Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τα αντίστοιχα πεδία τους εντύπου αίτησης, εφόσον επιθυμεί φωτογράφηση, κινηματογράφηση ή/και περαιτέρω χρήση του υλικού στο διαδίκτυο.
+
{| class="wikitable"
 
+
!Α/Α
Η αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία εξετάζει την αίτηση παραχώρησης και αποφασίζει την έγκριση ή την απόρριψή της εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολής της.
+
!Βήμα Διαδικασίας
 
+
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική
Η αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία διαβιβάζει το αίτημα, εντός επτά (7) ημερών, στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας του μνημείου. Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων γνωμοδοτεί και η αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία εκδίδει απόφαση εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος.
+
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
 
+
!Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
Οι εισηγήσεις των Περιφερειακών/Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και όλες οι εκδιδόμενες αποφάσεις περιέχουν υποχρεωτικά τον προσδιορισμό του ποσού των καταβλητέων τελών που έχουν υπολογιστεί για την παραχώρηση ανά ημέρα χρήσης και στο σύνολο.
+
|-
 +
|1
 +
|Κατάθεση του συμπληρωμένου εντύπου αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών
 +
|ΦΕΚ 3046/2011, ΦΕΚ 1138/2012, ΦΕΚ4521/2018
 +
|Σωματεία, Σύλλογοι, Οργανισμοί, Πολίτες κλπ
 +
|10 Λεπτά
 +
|-
 +
|2
 +
|Εξετάζεται η αίτηση παραχώρησης και αποφασίζεται η έγκριση ή η απόρριψή της (εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της)
 +
|Διοικητική Πρακτική
 +
|Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης
 +
|2 ώρες
 +
|-
 +
|3
 +
| Εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας του μνημείου/ χώρου/ μουσείου, το αίτημα παραπέμπεται στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων  
 +
|Διοικητική Πρακτική
 +
|Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης 
 +
|2 ώρες
 +
|-
 +
|4
 +
|Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων γνωμοδοτεί κατά την προσεχή συνεδρία
 +
|Διοικητική Πρακτική
 +
|Υπάλληλος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων 
 +
|2 εβδομάδες
 +
|-
 +
|5
 +
|Εκδίδεται απόφαση από την αρμόδια Περιφερειακή/ Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία  
 +
|Διοικητική Πρακτική
 +
|Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης 
 +
|2 ώρες
 +
|-
 +
|6
 +
|Οι αποφάσεις για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης, κοινοποιούνται στον αιτούντα, το ΤΑΠ (με συνημμένη την αίτηση του ενδιαφερομένου) και την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ.
 +
|Διοικητική Πρακτική
 +
|Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης
 +
|30 Λεπτά
 +
|-
 +
|7
 +
|Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τα αναλογούντα τέλη, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., στον τραπεζικό λογαριασμό του ΤΑΠ τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την διενέργεια της εκδήλωσης
 +
|ΦΕΚ4521/2018
 +
|Σωματεία, Σύλλογοι, Οργανισμοί, Πολίτες κλπ 
 +
|60 Λεπτά
 +
|-
 +
|}
  
Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τα αναλογούντα τέλη, πλέον Φ.Π.Α. στον τραπεζικό λογαριασμό του ΤΑΠ τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την διενέργεια της εκδήλωσης, αναγράφοντας στο παραστατικό πληρωμή τον αριθμό της εγκριτικής απόφασης. Αντίγραφο του παραστατικού κοινοποιείται αμελλητί στο ΤΑΠ και στην αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία.
+
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
  
Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, με απόφαση, δύναται να καθορίζει ειδικούς όρους ή προϋποθέσεις.
+
Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Δνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο & Συμβούλιο Μουσείων
  
Όταν η παραχώρηση χρήσης οποιουδήποτε χώρου/μνημείου/μουσείου αφορά σε εκδήλωση, στην οποία η αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ είναι συνδιοργανωτής, η σχετική απόφαση εκδίδεται απευθείας από αυτή και κοινοποιείται στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση.
+
[[Κατηγορία:Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (υπηρεσίες)]]

Τελευταία αναθεώρηση της 10:20, 27 Φεβρουαρίου 2020

Χορήγηση Άδειας Προσωρινής Παραχώρησης Χρήσης Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων
Από ποιους παρέχεται ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Σε ποιους παρέχεται ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΕΣ
Νομοθετικό πλαίσιο ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011, ΦΕΚ 1138/Β/10.4.2012, ΦΕΚ 4521/Β'/16.10.2018
Κόστος σε ευρώ 1500 € - 3000 € / ημέρα
Αρμόδια αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ/ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έγκριση όρων, διαδικασιών και καθορισμού των οργάνων χορήγησης άδειας για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων. Καλές πρακτικές που πρέπει να ισχύουν στην χρήση των μνημείων για πολιτιστικές εκδηλώσεις και οριοθέτηση αναγκαίων κατά περίπτωση περιορισμών. Καθορισμός τελών χρήσης.

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011, ΦΕΚ 1138/Β/10.4.2012, ΦΕΚ4521/Β/16.10.2018

Τρόπος διεκπεραίωσης

Αυτοπρόσωπη κατάθεση των δικαιολογητικών ή αποστολή των δικαιολογητικών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις αρμόδιες υπηρεσίες

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στις αρμόδιες Περιφερειακές ή Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης

Αίτηση [1]

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης όπου αναφέρονται α)πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου, β) ο τίτλος και το είδος της εκδήλωσης, γ) η ημερομηνία της εκδήλωσης,δ) γενική περιγραφή της εκδήλωσης, ε) πρόγραμμα - ρεπερτόριο, στ) οι συντελεστές, ζ) ο τεχνολογικός εξοπλισμός, η) οι σκηνικές εγκαταστάσεις Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Υπεύθυνη δήλωση ή ενυπόγραφη επιστολή του καλλιτεχνικού υπευθύνου ότι είναι σε γνώση του η προτεινόμενη εκδήλωση για τις προτεινόμενες ημερομηνίες Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Φάκελο σκηνικών και τεχνική περιγραφή σκηνικών Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρηθούν οι όροι της παρούσας απόφασης Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Υπεύθυνη δήλωση περί του αναλογούντος Φ.Π.Α. ως προς την καταβολή των τελών Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Κατάθεση του συμπληρωμένου εντύπου αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών ΦΕΚ 3046/2011, ΦΕΚ 1138/2012, ΦΕΚ4521/2018 Σωματεία, Σύλλογοι, Οργανισμοί, Πολίτες κλπ 10 Λεπτά
2 Εξετάζεται η αίτηση παραχώρησης και αποφασίζεται η έγκριση ή η απόρριψή της (εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της) Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης 2 ώρες
3 Εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας του μνημείου/ χώρου/ μουσείου, το αίτημα παραπέμπεται στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης 2 ώρες
4 Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων γνωμοδοτεί κατά την προσεχή συνεδρία Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων 2 εβδομάδες
5 Εκδίδεται απόφαση από την αρμόδια Περιφερειακή/ Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης 2 ώρες
6 Οι αποφάσεις για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης, κοινοποιούνται στον αιτούντα, το ΤΑΠ (με συνημμένη την αίτηση του ενδιαφερομένου) και την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ. Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης 30 Λεπτά
7 Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τα αναλογούντα τέλη, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., στον τραπεζικό λογαριασμό του ΤΑΠ τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την διενέργεια της εκδήλωσης ΦΕΚ4521/2018 Σωματεία, Σύλλογοι, Οργανισμοί, Πολίτες κλπ 60 Λεπτά

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Δνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο & Συμβούλιο Μουσείων