Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χορήγηση Άδειας Προσωρινής Παραχώρησης Χρήσης Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
μ (Διαδικασίες)
μ (Διαδικασίες)
Γραμμή 75: Γραμμή 75:
 
|Διοικητική Πρακτική
 
|Διοικητική Πρακτική
 
|Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης  
 
|Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης  
|10 Λεπτά
+
|2 ώρες
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
| Το αίτημα παραπέμπεται στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας του μνημείου/ χώρου/ μουσείου  
+
| Εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας του μνημείου/ χώρου/ μουσείου, το αίτημα παραπέμπεται στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων
 
|Διοικητική Πρακτική
 
|Διοικητική Πρακτική
 
|Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης   
 
|Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης   
|15 Λεπτά
+
|2 ώρες
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
 
|Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων γνωμοδοτεί κατά την προσεχή συνεδρία  
 
|Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων γνωμοδοτεί κατά την προσεχή συνεδρία  
 
|Διοικητική Πρακτική
 
|Διοικητική Πρακτική
|Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης  
+
|Υπάλληλος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων  
|10 Λεπτά
+
|2 εβδομάδες
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|Εκδίδεται απόφαση από την αρμόδια Περιφερειακή/ Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος
+
|Εκδίδεται απόφαση από την αρμόδια Περιφερειακή/ Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία  
 
|Διοικητική Πρακτική
 
|Διοικητική Πρακτική
 
|Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης   
 
|Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης   
|10 Λεπτά
+
|2 ώρες
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
Γραμμή 99: Γραμμή 99:
 
|Διοικητική Πρακτική
 
|Διοικητική Πρακτική
 
|Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης  
 
|Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης  
|15 Λεπτά
+
|30 Λεπτά
 
|-
 
|-
 
|7
 
|7
Γραμμή 106: Γραμμή 106:
 
|Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης   
 
|Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης   
 
|60 Λεπτά
 
|60 Λεπτά
|-
 
|8
 
|Με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να καθορίζονται ειδικοί όροι, οι προϋποθέσεις
 
|Διοικητική Πρακτική
 
|
 
|5 Λεπτά
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Αναθεώρηση της 21:37, 7 Μαΐου 2019

Χορήγηση Άδειας Προσωρινής Παραχώρησης Χρήσης Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων
Από ποιους παρέχεται ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Σε ποιους παρέχεται ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΟΤΑ,
Νομοθετικό πλαίσιο ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011, ΦΕΚ 1138/Β/10.4.2012, ΦΕΚ 4521/Β'/16.10.2018
Κόστος σε ευρώ 3000 €/ημέρα
Αρμόδια αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ/ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έγκριση όρων, διαδικασιών και καθορισμού των οργάνων χορήγησης άδειας για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων. Καλές πρακτικές που πρέπει να ισχύουν στην χρήση των μνημείων για πολιτιστικές εκδηλώσεις και οριοθέτηση αναγκαίων κατά περίπτωση περιορισμών. Καθορισμός τελών χρήσης.

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011, ΦΕΚ 1138/Β/10.4.2012, ΦΕΚ4521/Β/16.10.2018


Τρόπος διεκπεραίωσης

Αυτοπρόσωπη κατάθεση των δικαιολογητικών ή αποστολή των δικαιολογητικών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις αρμόδιες υπηρεσίες


Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στις αρμόδιες Περιφερειακές ή Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης [1] όπου αναφέρονται α)πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου, β) ο τίτλος και το είδος της εκδήλωσης, γ) η ημερομηνία της εκδήλωσης,δ) γενική περιγραφή της εκδήλωσης, ε) πρόγραμμα - ρεπερτόριο, στ) οι συντελεστές, ζ) ο τεχνολογικός εξοπλισμός, η) οι σκηνικές εγκαταστάσεις Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Υπεύθυνη δήλωση ή ενυπόγραφη επιστολή του καλλιτεχνικού υπευθύνου ότι είναι σε γνώση του η προτεινόμενη εκδήλωση για τις προτεινόμενες ημερομηνίες Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Φάκελο σκηνικών και τεχνική περιγραφή σκηνικών Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρηθούν οι όροι της παρούσας απόφασης Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Υπεύθυνη δήλωση περί του αναλογούντος Φ.Π.Α. ως προς την καταβολή των τελών Κατάθεση από τον Αιτούντα


Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Κατάθεση Συμπληρωμένου του εντύπου αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών ΦΕΚ 3046/2011, ΦΕΚ 1138/2012, ΦΕΚ4521/2018 10 Λεπτά
2 H αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία εξετάζει την αίτηση παραχώρησης και αποφασίζει την έγκριση ή την απόρριψή της εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης 2 ώρες
3 Εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας του μνημείου/ χώρου/ μουσείου, το αίτημα παραπέμπεται στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης 2 ώρες
4 Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων γνωμοδοτεί κατά την προσεχή συνεδρία Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων 2 εβδομάδες
5 Εκδίδεται απόφαση από την αρμόδια Περιφερειακή/ Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης 2 ώρες
6 Οι αποφάσεις για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης, κοινοποιούνται στον αιτούντα, το ΤΑΠ (με συνημμένη την αίτηση του ενδιαφερομένου) και την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ. Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης 30 Λεπτά
7 Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τα αναλογούντα τέλη, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., στον τραπεζικό λογαριασμό του ΤΑΠ τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την διενέργεια της εκδήλωσης Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης 60 Λεπτά

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Δνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο & Συμβούλιο Μουσείων

Μητρώα που τηρούνται

Μητρώο ...