Χορήγηση Αντιγράφου Ειδικής Άδειας Οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) Αυτοκινήτου λόγω Απώλειας ή Φθοράς ή Κλοπής

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Αντιγράφου Ειδικής Άδειας Οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) Αυτοκινήτου λόγω Απώλειας ή Φθοράς ή Κλοπής
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Καστοριάς Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

Σχετική Νομοθεσία

1. αρ. 6 της ΥΑ 18369/500/ 1984  (ΦΕΚ Β’ 403).

2. αρ. 14 του π.δ. 243/1987 (ΦΕΚ Α΄ 104), όπως ισχύει.

3. αρ. 14 του π.δ. 244/1987 (ΦΕΚ Α΄ 104), όπως ισχύει.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα κατά νόμο οριζόμενα δικαιολογητικά.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

ΕΝΤΥΠΟ

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία μεγέθους και τύπους ταυτότητας. Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Η παλαιά φθαρμένη άδεια. Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Βεβαίωση αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής.   Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

  • Προσοχή αντιγράψτε μέχρι την πάνω γραμμή