Χορήγηση Βεβαίωσης Υπηρεσίας (Δήμοι)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Χορήγηση Βεβαίωσης Υπηρεσίας (Δήμοι)
Από ποιους παρέχεται Τμ. Διοικητικής Υποστήριξης, Δ/νσης Διαχ. Ανθρώπινων Πόρων
Σε ποιους παρέχεται Δημότες, Υπάλληλοι
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1
Αρμόδια αρχή Δήμος Θεσσαλονίκης

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για βεβαίωση υπηρεσίας για διάφορους λόγους όπως: δικαστική χρήση, σχολική χρήση, για συνυπηρέτηση δημοσίων υπαλλήλων, για μετάταξη, απόσπαση σε άλλο φορέα, πρόσληψη σε άλλο φορέα, έκδοση δανείου, για την έκδοση κάρτας από τράπεζα, για υπολογισμό συντάξιμου χρόνου, για εξαγορά χρόνου υπηρεσίας.

Σχετική Νομοθεσία.

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Αίτηση

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση απο τον αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Κατάθεση αίτησης στο Γενικό Πρωτόκολλο
2 Έκδοση της βεβαίωσης υπρεσίας Υπάλληλοι Τμ. Διοικητικής Υποστήριξης, Δ/νσης Διαχ. ΑΝθρ. Πόρων
2.1 Υπογραφές Προϊστάμενος Δ/νσης Διαχ. Ανθρώπινων Πόρων
3 Παραλαβή βεβαίωσης υπηρεσίας απο τον ενδιαφερόμενο ή απο τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Δεν υπάρχουν.

Μητρώα που τηρούνται

Η αίτηση του ενδιαφερόμενου μαζί με τη βεβαίωση υπηρεσίας αρχειοθετείται στον προσωπικό-υπηρεσιακό φάκελο του αιτούντα.