Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης πριν την Συνταξιοδότηση"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Νέα σελίδα με '{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας |χρώμα = background:#C1D8FF; |εικ...')
 
(Διαδικασίες)
 
(12 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας
 
{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας
|Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας
+
|Τίτλος υπηρεσίας =  
 
|χρώμα = background:#C1D8FF;
 
|χρώμα = background:#C1D8FF;
 
|εικόνα =   
 
|εικόνα =   
 
|μέγεθος_εικόνας =  
 
|μέγεθος_εικόνας =  
|λεζάντα        = λογότυπο
+
|λεζάντα        =  
 
|τίτλος          =  
 
|τίτλος          =  
|Από ποιους παρέχεται =από τα [[Α.Ε.Ι.]] και [[Τ.Ε.Ι]]  
+
|Από ποιους παρέχεται =από τον ΕΦΚΑ Μισθωτών (τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)  
|Σε ποιους παρέχεται =  Απόφοιτους Μεταπτυχιακών Σπουδών
+
|Σε ποιους παρέχεται =  Ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ Μισθωτών (τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
|Νομοθετικό πλαίσιο =    Ν. 3685/2008, Ν. 4009/2011 και κανονισμός λειτουργίας του Τμήματος
+
|Νομοθετικό πλαίσιο =    Ν.2676/1999, Ν.3846/2010
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
 
|Κόστος σε ευρώ =  0         
 
|Κόστος σε ευρώ =  0         
 
|Σημειώσεις =  
 
|Σημειώσεις =  
|Διαδικασία =Έγκριση από τη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
+
|Διαδικασία =Χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης πριν την Συνταξιοδότηση
 
}}
 
}}
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο ενδιαφέρεται να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή, προσδιορίζοντας σε γενικές γραμμές το αντικείμενό της. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος εξετάζει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
+
'''Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις'''
 +
 
 +
Βεβαίωση Χρόνου Ασφάλισης πριν την Συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) μπορούν να λάβουν οι ασφαλισμένοι μισθωτοί που επιθυμούν να προσδιοριστεί ο χρόνος ασφάλισής τους πριν υποβάλλουν αίτηση για απονομή σύνταξης.
 +
 
 +
Η υποβολή της αίτησης για Χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης γίνεται στο Υποκατάστημα ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου, εφόσον ο τελευταίος φορέας ασφάλισης είναι ο ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και μέχρι δύο έτη πριν από την συμπλήρωση του πιθανού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
 +
 
 +
Σε περίπτωση που το Υποκατάστημα ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου δεν είναι αρμόδιο για την εξέταση του αιτήματος, η αίτηση διαβιβάζεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
 +
 
 +
'''Χρονική διάρκεια ισχύς'''
 +
 
 +
Η Βεβαίωση παραμένει ισχυρή, εφόσον δεν προκύψουν ανατρεπτικά στοιχεία του χρόνου ασφάλισης (π.χ. απόφαση ακύρωσης ημερών ασφάλισης) και χορηγείται σε αντικατάσταση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων (ένσημα) του ασφαλισμένου.
  
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
Νόμος 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»<gallery>
+
Νόμοι : [[:el:images/5/56/Ν.2676-1999.pdf|Ν.2676/1999]] άρθρο 47 και  [[:el:images/e/ec/Ν.3846-2010.pdf|Ν.3846/2010]] άρθρο 15 ,
N.3685-2008.pdf
+
 
</gallery>Νόμος 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
+
Υπουργική Απόφαση : Φ.10035/6605/378/30-12-2011 ([[:el:images/4/45/Φ.10035-6605-378-30.12.2011.pdf|ΦΕΚ.417 Β’/23-02-2012]]) ,
<nowiki> </nowiki>διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.» (ΦΕΚ Α'/195/06-09-2011) <gallery>
+
 
N.4009-2011.pdf
+
Εγκύκλιος τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  [[:el:images/9/94/EG_1_2013.pdf|1/2013]] ,
</gallery>
+
 
 +
Γενικά Έγγραφα τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ : [[:el:images/e/ec/GEN_S22_2_20-3-2014.pdf|Σ22/2/30-03-2014]] και [[:el:images/2/21/GEN_S22_3_22-07-2014.pdf|Σ22/3/22-07-2014]]
 +
 
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
Κατάθεση δικαιολογητικών στη Γραμματεία ή αποστολή αυτών με ταχυδρομείο.
+
Κατάθεση Αίτησης και Δικαιολογητικών στα Τμήματα Ανακεφαλαίωσης των Υποκαταστημάτων που απονέμουν συντάξεις και σε Τμήματα Μητρώου Τοπικών Υποκαταστημάτων του ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) όπως ορίστηκαν με την Εγκ.[[:el:images/9/94/EG_1_2013.pdf|1/2013]] και το Γ.Ε.[[:el:images/2/21/GEN_S22_3_22-07-2014.pdf|Σ22/3/22-07-2014]] Διοίκησης τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
Έντυπη αίτηση υποψήφιου διδάκτορα
+
Έντυπη [[:el:images/0/0c/Αίτηση_Βεβαίωσης_Χρόνου_Ασφάλισης_τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.pdf|Αίτησης Χορήγησης Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης]] πριν την Συνταξιοδότηση.
  
 
== Δικαιολογητικά ==
 
== Δικαιολογητικά ==
Γραμμή 37: Γραμμή 49:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|Έντυπη Αίτηση
+
|Έντυπη [[:el:images/0/0c/Αίτηση_Βεβαίωσης_Χρόνου_Ασφάλισης_τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.pdf|Αίτηση Βεβαίωση Χρόνου Ασφάλισης]].
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|Ερευνητική πρόταση
+
|Εξουσιοδότηση (στην περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από εκπρόσωπο).
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
+
|Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Ταυτότητας του αιτούντος ή φωτοαντίγραφο του Διαβατηρίου του εφόσον είναι κάτοικος εξωτερικού ή αλλοδαπός.
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|Αντίγραφο πτυχίου
+
|Όλα τα ασφαλιστικά στοιχεία* του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των Συγχωνευθέντων ή Ενταχθέντων σε αυτό Ταμείων Κύριας Ασφάλισης (π.χ. τ.ΤΑΤ, τ.ΤΣΕΑΠΓΣΟ κ.α.) καθώς και Πράξεις αναγνώρισης ημερών ασφάλισης από ΠΕΕ και τυχόν Αποφάσεις Αναγνώρισης Πλασματικών χρόνων που έχουν εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|Αντίγραφο μεταπτυχιακού
+
|Όλα τα ασφαλιστικά στοιχεία* του τ.ΕΤΕΑΜ και των Συγχωνευθέντων ή Ενταχθέντων σε αυτό Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης (π.χ. τ.ΕΤΕΜ, τ.ΤΕΑΗΕ, τ.ΤΕΑΕΔΞΕ κ.α.).
 
 
διπλώματος
 
  
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
|Πιστοποιητικό γνώσης του επιπέδου
+
|Όλα τα ασφαλιστικά στοιχεία* των υπόλοιπων πρώην Φορέων Κύριας Ασφάλισης στους οποίους ασφαλίστηκε ο αιτών (πχ. τ.ΟΑΕΕ, τ.ΟΓΑ, τ.ΝΑΤ κ.α.).
 
 
της Αγγλικής γλώσσας
 
  
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|7
 
|7
|Επιστημονικές δημοσιεύσεις
+
|Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας.
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|8
 
|8
|2 συστατικές επιστολές
+
|Φωτοαντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΚΟ με τον οποίο να αποδεικνύεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του αιτούντα.
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
<nowiki>*</nowiki>Είναι υποχρεωτική η κατάθεση των ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ασφαλιστικών στοιχείων. 
  
 
== Διαδικασίες ==
 
== Διαδικασίες ==
Γραμμή 80: Γραμμή 89:
 
 
 
!Βήματα διαδικασίας
 
!Βήματα διαδικασίας
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική
 
 
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
 
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
!Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
 
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|Υποβολή ή αποστολή αίτησης με τα απαραίτητα
+
|Υποβολή της [[:el:images/0/0c/Αίτηση_Βεβαίωσης_Χρόνου_Ασφάλισης_τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.pdf|Αίτησης]] μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήματα  Ανακεφαλαίωσης ή Μητρώου του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος
+
|Υπάλληλος Γραμματείας Τμήματος Ανακεφαλαίωσης
|Κανονισμός λειτουργίας του προγράμματος
 
|Yπάλληλος Τμήματος
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|Πρωτοκόλληση αίτησης
+
|Έλεγχος των δικαιολογητικών και Πρωτοκόλληση αίτησης.
|Διοικητική πρακτική
+
|Υπάλληλος Γραμματείας Τμήματος Ανακεφαλαίωσης
|Yπάλληλος Τμήματος
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|κατάρτιση πίνακα με τα απαιτούμενα προσόντα του Υποψήφιου Διδάκτορα
+
|Χρέωση της αίτησης σε υπάλληλο του Τμήματος Ανακεφαλαίωσης/ Μητρώου ή σε περίπτωση που το Υποκατάστημα κατάθεσης δεν είναι αρμόδιο για την έκδοση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης, διαβίβαση της αίτησης στο αρμόδιο Υποκατάστημα.
|Διοικητική πρακτική
+
|Υπάλληλος Γραμματείας Τμήματος Ανακεφαλαίωσης
|Υπάλληλος Τμήματος
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|Αποστολή αίτησης και δικαιολογητικών στην Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος Διδ. Σπουδών για έλεγχο τυπικών προϋποθέσεων
+
|Ανάκτηση της Ασφαλιστικής Ιστορίας του αιτούντα για τους χρόνους που διανύθηκαν στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο τ.ΕΤΕΑΜ από τα συστήματα ΟΠΣ-ΕΦΚΑ και Η.ΔΙ.ΚΑ. .
|Διοικητική πρακτική
+
|Υπάλληλος Ανακεφαλαίωσης
|Προϊστάμενος Τμήματος
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|Η Επιτροπή επιστρέφει τους φακέλους στη Γραμματεία του Τμήματος
+
|Αλληλογραφία προς Συγχωνευθέντα ή Ενταχθέντα στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμεία Κύριας Ασφάλισης (εφόσον προκύπτει πιθανός χρόνος ασφάλισης σε αυτά από τα στοιχεία που προσκόμισε ο ασφαλισμένος).
|Διοικητική πρακτική
+
|Υπάλληλος Ανακεφαλαίωσης
|Συντονιστική επιτροπή
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
|Εγγραφή θέματος στην Ημερήσια Διάταξη και εισαγωγή θέματος στη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
+
|Αλληλογραφία προς Συγχωνευθέντα ή Ενταχθέντα στο τ.ΕΤΕΑΜ Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης (εφόσον προκύπτει πιθανός χρόνος ασφάλισης σε αυτά από τα στοιχεία που προσκόμισε ο ασφαλισμένος).
|Διοικητική Πρακτική
+
|Υπάλληλος Ανακεφαλαίωσης
|Προϊστάμενος Τμήματος
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|7
 
|7
|Συζήτηση και Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του Υπ. Διδάκτορα
+
|Αλληλογραφία προς υπόλοιπους πρώην Φορείς Κύριας Ασφάλισης (εφόσον προκύπτει πιθανός χρόνος ασφάλισης σε αυτούς από τα στοιχεία που προσκόμισε ο ασφαλισμένος).
|Ν. 3685/2008
+
|Υπάλληλος Ανακεφαλαίωσης
|Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|8
 
|8
|Εκδίδεται το πρακτικό της Συνέλευσης και υπογράφεται
+
|Συγκέντρωση όλων των χρόνων ασφάλισης του αιτούντα που προέκυψαν μετά το πέρας των παραπάνω αλληλογραφιών.
|Διοικητική πρακτική
+
|Υπάλληλος Ανακεφαλαίωσης
|Προϊστάμενος Τμήματος
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|9
 
|9
|Σε περίπτωση αποδοχής του Υποψηφίου ορίζεται τριμελής συμβουλευτική επιτροπή εκ των οποίων ο ένας ορίζεται επιβλέπων Καθηγητής
+
|Ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τ.ΕΤΕΑΜ και των Συγχωνευθέντων ή Ενταχθέντων σε αυτά ταμείων.
. 3685/2008 άρθρο 9 παρ. και Ν. 4009/2011 άρθρο 39 παρ.
+
|Υπάλληλος Ανακεφαλαίωσης
|Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|10
 
|10
|Γνωστοποίείται η θετική ή αρνητική απόφαση, εγγράφως στον ενδιαφερόμενο
+
|Έλεγχος της Ανακεφαλαίωσης από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.
|Διοικητική πρακτική
+
|Προϊστάμενος Ανακεφαλαίωσης
|Προϊστάμενος Τμήματος
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|11
 
|11
|Κοινοποιείται η απόφαση στον επιβλέποντα και την συμβουλευτική επιτροπή
+
|Έκδοση της Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης.
|Διοικητική πρακτική
+
|Υπάλληλος Ανακεφαλαίωσης
|Προϊστάμενος Τμήματος
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|12
 
|12
|Ο Υπ. Διδάκτορας προσέρχεται στη Γραμματεία προκειμένου να εγγραφεί
+
|Υπογραφή της Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης από τον αρμόδιο Διευθυντή του Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
|Διοικητική πρακτική
+
|Διευθυντής Υποκαταστήματος
|Υπάλληλος Τμήματος
+
|-
|
+
|13
 +
|Ειδοποίηση του ασφαλισμένου να προσέλθει στο Υποκατάστημα του ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)  για την παραλαβή της Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης.
 +
|Υπάλληλος Γραμματείας Τμήματος Ανακεφαλαίωσης
 +
|-
 +
|14
 +
|Ενυπόγραφη παραλαβή της Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης από τον ασφαλισμένο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. 
 +
|Υπάλληλος Γραμματείας Τμήματος Ανακεφαλαίωσης
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 
== Άλλη υπηρεσία του φορέα μας ==
 
== Άλλη υπηρεσία του φορέα μας ==
Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
+
Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος αμφισβητεί τον βεβαιωμένο χρόνο ασφάλισης μπορεί να υποβάλει ένσταση μέσα σε τρεις(3) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης, στην ΤΔΕ του Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
  
Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών
+
Ο ασφαλισμένος μπορεί μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης να απευθυνθεί στα Τμήματα Συντάξεων του ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) προκειμένου να λάβει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
  
 
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
 
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
 
+
[[Κατηγορία:Υπηρεσίες του ΙΚΑ]]
[[Κατηγορία:Υπηρεσίες διδακτορικών (πανεπιστήμιο)]]
+
[[Κατηγορία:Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ]]
[[Κατηγορία:Απαιτείται τροποποίηση συνδέσμου νόμου]]
+
[[Κατηγορία:Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (υπηρεσίες)]]

Τελευταία αναθεώρηση της 22:02, 1 Φεβρουαρίου 2020

Χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης πριν την Συνταξιοδότηση
Από ποιους παρέχεται από τον ΕΦΚΑ Μισθωτών (τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
Σε ποιους παρέχεται Ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ Μισθωτών (τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.2676/1999, Ν.3846/2010
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις

Βεβαίωση Χρόνου Ασφάλισης πριν την Συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) μπορούν να λάβουν οι ασφαλισμένοι μισθωτοί που επιθυμούν να προσδιοριστεί ο χρόνος ασφάλισής τους πριν υποβάλλουν αίτηση για απονομή σύνταξης.

Η υποβολή της αίτησης για Χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης γίνεται στο Υποκατάστημα ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου, εφόσον ο τελευταίος φορέας ασφάλισης είναι ο ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και μέχρι δύο έτη πριν από την συμπλήρωση του πιθανού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Σε περίπτωση που το Υποκατάστημα ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου δεν είναι αρμόδιο για την εξέταση του αιτήματος, η αίτηση διαβιβάζεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Χρονική διάρκεια ισχύς

Η Βεβαίωση παραμένει ισχυρή, εφόσον δεν προκύψουν ανατρεπτικά στοιχεία του χρόνου ασφάλισης (π.χ. απόφαση ακύρωσης ημερών ασφάλισης) και χορηγείται σε αντικατάσταση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων (ένσημα) του ασφαλισμένου.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμοι : Ν.2676/1999 άρθρο 47 και  Ν.3846/2010 άρθρο 15 ,

Υπουργική Απόφαση : Φ.10035/6605/378/30-12-2011 (ΦΕΚ.417 Β’/23-02-2012) ,

Εγκύκλιος τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  1/2013 ,

Γενικά Έγγραφα τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ : Σ22/2/30-03-2014 και Σ22/3/22-07-2014

Τρόπος διεκπεραίωσης

Κατάθεση Αίτησης και Δικαιολογητικών στα Τμήματα Ανακεφαλαίωσης των Υποκαταστημάτων που απονέμουν συντάξεις και σε Τμήματα Μητρώου Τοπικών Υποκαταστημάτων του ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) όπως ορίστηκαν με την Εγκ.1/2013 και το Γ.Ε.Σ22/3/22-07-2014 Διοίκησης τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπη Αίτησης Χορήγησης Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης πριν την Συνταξιοδότηση.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έντυπη Αίτηση Βεβαίωση Χρόνου Ασφάλισης. Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Εξουσιοδότηση (στην περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από εκπρόσωπο). Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Ταυτότητας του αιτούντος ή φωτοαντίγραφο του Διαβατηρίου του εφόσον είναι κάτοικος εξωτερικού ή αλλοδαπός. Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Όλα τα ασφαλιστικά στοιχεία* του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των Συγχωνευθέντων ή Ενταχθέντων σε αυτό Ταμείων Κύριας Ασφάλισης (π.χ. τ.ΤΑΤ, τ.ΤΣΕΑΠΓΣΟ κ.α.) καθώς και Πράξεις αναγνώρισης ημερών ασφάλισης από ΠΕΕ και τυχόν Αποφάσεις Αναγνώρισης Πλασματικών χρόνων που έχουν εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Όλα τα ασφαλιστικά στοιχεία* του τ.ΕΤΕΑΜ και των Συγχωνευθέντων ή Ενταχθέντων σε αυτό Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης (π.χ. τ.ΕΤΕΜ, τ.ΤΕΑΗΕ, τ.ΤΕΑΕΔΞΕ κ.α.). Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Όλα τα ασφαλιστικά στοιχεία* των υπόλοιπων πρώην Φορέων Κύριας Ασφάλισης στους οποίους ασφαλίστηκε ο αιτών (πχ. τ.ΟΑΕΕ, τ.ΟΓΑ, τ.ΝΑΤ κ.α.). Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας. Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Φωτοαντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΚΟ με τον οποίο να αποδεικνύεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του αιτούντα. Κατάθεση από τον Αιτούντα

*Είναι υποχρεωτική η κατάθεση των ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ασφαλιστικών στοιχείων.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
1 Υποβολή της Αίτησης μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήματα Ανακεφαλαίωσης ή Μητρώου του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Υπάλληλος Γραμματείας Τμήματος Ανακεφαλαίωσης
2 Έλεγχος των δικαιολογητικών και Πρωτοκόλληση αίτησης. Υπάλληλος Γραμματείας Τμήματος Ανακεφαλαίωσης
3 Χρέωση της αίτησης σε υπάλληλο του Τμήματος Ανακεφαλαίωσης/ Μητρώου ή σε περίπτωση που το Υποκατάστημα κατάθεσης δεν είναι αρμόδιο για την έκδοση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης, διαβίβαση της αίτησης στο αρμόδιο Υποκατάστημα. Υπάλληλος Γραμματείας Τμήματος Ανακεφαλαίωσης
4 Ανάκτηση της Ασφαλιστικής Ιστορίας του αιτούντα για τους χρόνους που διανύθηκαν στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο τ.ΕΤΕΑΜ από τα συστήματα ΟΠΣ-ΕΦΚΑ και Η.ΔΙ.ΚΑ. . Υπάλληλος Ανακεφαλαίωσης
5 Αλληλογραφία προς Συγχωνευθέντα ή Ενταχθέντα στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμεία Κύριας Ασφάλισης (εφόσον προκύπτει πιθανός χρόνος ασφάλισης σε αυτά από τα στοιχεία που προσκόμισε ο ασφαλισμένος). Υπάλληλος Ανακεφαλαίωσης
6 Αλληλογραφία προς Συγχωνευθέντα ή Ενταχθέντα στο τ.ΕΤΕΑΜ Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης (εφόσον προκύπτει πιθανός χρόνος ασφάλισης σε αυτά από τα στοιχεία που προσκόμισε ο ασφαλισμένος). Υπάλληλος Ανακεφαλαίωσης
7 Αλληλογραφία προς υπόλοιπους πρώην Φορείς Κύριας Ασφάλισης (εφόσον προκύπτει πιθανός χρόνος ασφάλισης σε αυτούς από τα στοιχεία που προσκόμισε ο ασφαλισμένος). Υπάλληλος Ανακεφαλαίωσης
8 Συγκέντρωση όλων των χρόνων ασφάλισης του αιτούντα που προέκυψαν μετά το πέρας των παραπάνω αλληλογραφιών. Υπάλληλος Ανακεφαλαίωσης
9 Ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τ.ΕΤΕΑΜ και των Συγχωνευθέντων ή Ενταχθέντων σε αυτά ταμείων. Υπάλληλος Ανακεφαλαίωσης
10 Έλεγχος της Ανακεφαλαίωσης από τον Προϊστάμενο του Τμήματος. Προϊστάμενος Ανακεφαλαίωσης
11 Έκδοση της Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης. Υπάλληλος Ανακεφαλαίωσης
12 Υπογραφή της Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης από τον αρμόδιο Διευθυντή του Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Διευθυντής Υποκαταστήματος
13 Ειδοποίηση του ασφαλισμένου να προσέλθει στο Υποκατάστημα του ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) για την παραλαβή της Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης. Υπάλληλος Γραμματείας Τμήματος Ανακεφαλαίωσης
14 Ενυπόγραφη παραλαβή της Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης από τον ασφαλισμένο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.  Υπάλληλος Γραμματείας Τμήματος Ανακεφαλαίωσης

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος αμφισβητεί τον βεβαιωμένο χρόνο ασφάλισης μπορεί να υποβάλει ένσταση μέσα σε τρεις(3) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης, στην ΤΔΕ του Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Ο ασφαλισμένος μπορεί μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης να απευθυνθεί στα Τμήματα Συντάξεων του ΕΦΚΑ Μισθωτών(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) προκειμένου να λάβει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς