Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χορήγηση Ηλεκτρονικού Παραβόλου"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Τρόπος διεκπεραίωσης)
(Διαδικασίες)
Γραμμή 91: Γραμμή 91:
 
|2
 
|2
 
|Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π. ελέγχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά
 
|Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π. ελέγχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά
|
+
|Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002)
|
+
|Υπάλληλος Κ.Ε.Π.
|
+
|2 λεπτά
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|  
+
| Ο υπάλληλος από τις εξωτερικές εφαρμογές του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ «ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ» συνδέεται με  την ηλεκτρονική υπηρεσία «e-Παράβολο» συμπληρώνει το Αίτημα Χορήγησης
 
|
 
|
 
|
 
|

Αναθεώρηση της 19:00, 9 Μαΐου 2018

Χορήγηση Ηλεκτρονικού Παραβόλου
Από ποιους παρέχεται Κ.Ε.Π. , Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS NET)
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ο πολίτης προσέρχεται στο Κ.Ε.Π της επιλογής του προκειμένου να ζητήσει  την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου έχοντας μαζί του τα απαραίτητα δικαιολογητικά.Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π. συνδέεται στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ. και μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία «e-Παράβολο» συμπληρώνει το Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου και εκτυπώνει το ηλεκτρονικό παράβολο.

Σχετική Νομοθεσία

  • ΦΕΚ Β΄ 1580/16-6-2014 «Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) και έκδοση κωδικού πληρωμής του, η οποία διεκπεραιώνεται μέσω των Κ.Ε.Π.»
  • Ν. 3013 (Φ Ε Κ 102/Α΄/1-5-2002) αρθρ. 31 Σύσταση Κ.Ε.Π.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο τρόπος υποβολής του αιτήματος είναι ηλεκτρονικός, πραγματοποιείται από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. μέσω της διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος των Κ.Ε.Π «ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ» με την ηλεκτρονική υπηρεσία «e−Παράβολο» της Γ.Γ.Π.Σ.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται η υποβολή παραβόλου εκ μέρους του πολίτη

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθενείας Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται αίτηση μέσω εκπροσώπου απαιτείται η επίδειξη σχετικής

εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Κατάθεση από τον αιτούντα
3
4
5
6
7
8
9

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Ο πολίτης προσέρχεται στο Κ.Ε.Π της επιλογής του προκειμένου να ζητήσει  την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου έχοντας μαζί του τα απαραίτητα δικαιολογητικά Ο χρόνος εξαρτάται από τον μέσο χρόνο αναμονής στην ουρά εξυπηρέτησης
2 Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π. ελέγχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π. 2 λεπτά
3 Ο υπάλληλος από τις εξωτερικές εφαρμογές του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ «ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ» συνδέεται με την ηλεκτρονική υπηρεσία «e-Παράβολο» συμπληρώνει το Αίτημα Χορήγησης
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.