Χορήγηση Ηλεκτρονικού Παραβόλου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 14:31, 15 Μαΐου 2018 από τον Sklisiari (Συζήτηση | συνεισφορές) (Άλλη υπηρεσία του φορέα μας)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Ηλεκτρονικού Παραβόλου
Από ποιους παρέχεται Κ.Ε.Π. , Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS NET)
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ο πολίτης -εφόσον δεν διαθέτει τα μέσα να υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση μόνος του ή να την εκτυπώσει - προσέρχεται στο Κ.Ε.Π της επιλογής του προκειμένου να ζητήσει  την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου έχοντας μαζί του τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π. συνδέεται μέσω των εξωτερικών εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος των Κ.Ε.Π «ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ» με τη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ. και μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία «e-Παράβολο» συμπληρώνει το Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου και εκτυπώνει το ηλεκτρονικό παράβολο.

Σχετική Νομοθεσία

  • ΦΕΚ Β΄ 1580/16-6-2014 «Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) και έκδοση κωδικού πληρωμής του, η οποία διεκπεραιώνεται μέσω των Κ.Ε.Π.»
  • Ν. 3013 (Φ Ε Κ 102/Α΄/1-5-2002) αρθρ. 31 Σύσταση Κ.Ε.Π.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο τρόπος υποβολής του αιτήματος είναι ηλεκτρονικός, πραγματοποιείται από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. μέσω της διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος των Κ.Ε.Π «ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ» με την ηλεκτρονική υπηρεσία «e−Παράβολο» της Γ.Γ.Π.Σ.

Το παράβολο πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ. Αν ο πολίτης δεν επιθυμεί να επιβαρυνθεί με προμήθεια πληρώνει το παράβολο ηλεκτρονικά με e-banking ή μέσω της εφαρμογής πληρωμών της ΑΑΔΕ.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται η υποβολή παραβόλου εκ μέρους του πολίτη

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθενείας Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται αίτηση μέσω εκπροσώπου απαιτείται η επίδειξη σχετικής

εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Κατάθεση από τον αιτούντα
3

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Ο πολίτης προσέρχεται στο Κ.Ε.Π της επιλογής του προκειμένου να ζητήσει  την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου έχοντας μαζί του τα απαραίτητα δικαιολογητικά Ο χρόνος εξαρτάται από τον μέσο χρόνο αναμονής στην ουρά εξυπηρέτησης
2 Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π. ελέγχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π. 2 λεπτά
3 Ο υπάλληλος από τις εξωτερικές εφαρμογές του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ «ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ» συνδέεται με την ηλεκτρονική υπηρεσία «e-Παράβολο» προκειμένου να συμπληρώσει το Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου. ( ΦΕΚ 1580/Β/16-6-2014) Υπάλληλος Κ.Ε.Π. 2 λεπτά
4 Ο πολίτης οφείλει να γνωρίζει το τύπο και το κωδικό του παραβόλου που επιθυμεί και να τον υποδείξει στον υπάλληλο Κ.Ε.Π. Στην περίπτωση παραβόλου με μεταβλητό ποσό, ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να προσδιορίσει το ποσό με δική του ευθύνη. ( ΦΕΚ 1580/Β/16-6-2014)
5 Σε περίπτωση κατά την οποία η εφαρμογή«e−Παράβολο» εμφανίζει επισήμανση περί ασυμφωνίας των στοιχείων που έχουν δηλωθεί με τα τηρούμενα στοιχεία που αφορούν τον αιτούντα στη βάση του πληροφοριακού συστήματος TAXISNET ο υπάλληλος ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. ( ΦΕΚ 1580/Β/16-6-2014) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 2 λεπτά
6 Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π αφού συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης επιλέγει «Υποβολή Αιτήματος»,στη συνέχεια «Επιβεβαίωση Στοιχείων Παραβόλου» και «Οριστική Υποβολή Αιτήματος». Μετά την «Οριστική Υποβολή Αιτήματος» και αφού η ηλεκτρονική εφαρμογή έχει ελέγξει σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία του φορολογούμενου, εμφανίζονται στην οθόνη όλα τα στοιχεία του αιτήματος, ο μοναδικός κωδικός παραβόλου/πληρωμής και η καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία ο ενδιαφερόμενος δύναται να πληρώσει το σχετικό ποσό. ( ΦΕΚ 1580/Β/16-6-2014) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 1 λεπτό
7 Ο υπάλληλος προβαίνει στην εκτύπωση του ηλεκτρονικού παραβόλου και το παραδίδει στον πολίτη ( ΦΕΚ 1580/Β/16-6-2014) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 1 λεπτό