Χορήγηση Ηλεκτρονικού Παραβόλου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Ηλεκτρονικού Παραβόλου
Από ποιους παρέχεται Κ.Ε.Π. , Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS NET)
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ο πολίτης προσέρχεται στο Κ.Ε.Π της επιλογής του προκειμένου να αιτηθεί την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου έχοντας μαζί του τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π. συνδέεται μέσω των εξωτερικών εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος των Κ.Ε.Π «ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ» με τη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ. και μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία «e-Παράβολο» συμπληρώνει το Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου και εκτυπώνει το ηλεκτρονικό παράβολο.

Σχετική Νομοθεσία

  • ΦΕΚ Β΄ 1580/16-6-2014 «Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) και έκδοση κωδικού πληρωμής του, η οποία διεκπεραιώνεται μέσω των Κ.Ε.Π.»
  • Ν. 3013 (Φ Ε Κ 102/Α΄/1-5-2002) αρθρ. 31 Σύσταση Κ.Ε.Π.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο τρόπος υποβολής του αιτήματος είναι ηλεκτρονικός, πραγματοποιείται από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. μέσω της διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος των Κ.Ε.Π «ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ» με την ηλεκτρονική υπηρεσία «e−Παράβολο» της Γ.Γ.Π.Σ.

.

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται η υποβολή παραβόλου εκ μέρους του πολίτη

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθενείας Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται αίτηση μέσω εκπροσώπου απαιτείται η επίδειξη σχετικής

εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Κατάθεση από τον αιτούντα
3

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Ο πολίτης προσέρχεται στο Κ.Ε.Π της επιλογής του προκειμένου να ζητήσει  την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου έχοντας μαζί του τα απαραίτητα δικαιολογητικά Ο χρόνος εξαρτάται από τον μέσο χρόνο αναμονής στην ουρά εξυπηρέτησης
2 Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π. ελέγχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π. 2 λεπτά
3 Ο υπάλληλος από τις εξωτερικές εφαρμογές του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ «ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ» συνδέεται με την ηλεκτρονική υπηρεσία «e-Παράβολο» προκειμένου να συμπληρώσει το Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου. ( ΦΕΚ 1580/Β/16-6-2014) Υπάλληλος Κ.Ε.Π. 2 λεπτά
4 Ο πολίτης οφείλει να γνωρίζει το τύπο και το κωδικό του παραβόλου που επιθυμεί και να τον υποδείξει στον υπάλληλο Κ.Ε.Π. Στην περίπτωση παραβόλου με μεταβλητό ποσό, ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να προσδιορίσει το ποσό με δική του ευθύνη. ( ΦΕΚ 1580/Β/16-6-2014)
5 Σε περίπτωση κατά την οποία η εφαρμογή«e−Παράβολο» εμφανίζει επισήμανση περί ασυμφωνίας των στοιχείων που έχουν δηλωθεί με τα τηρούμενα στοιχεία που αφορούν τον αιτούντα στη βάση του πληροφοριακού συστήματος TAXISNET ο υπάλληλος ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. ( ΦΕΚ 1580/Β/16-6-2014) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 2 λεπτά
6 Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π αφού συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης επιλέγει «Υποβολή Αιτήματος»,στη συνέχεια «Επιβεβαίωση Στοιχείων Παραβόλου» και «Οριστική Υποβολή Αιτήματος». Μετά την «Οριστική Υποβολή Αιτήματος» εμφανίζονται στην οθόνη όλα τα στοιχεία του αιτήματος, ο μοναδικός κωδικός παραβόλου/πληρωμής και η καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία ο ενδιαφερόμενος δύναται να πληρώσει το σχετικό ποσό. ( ΦΕΚ 1580/Β/16-6-2014) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 1 λεπτό
7 Ο υπάλληλος προβαίνει στην εκτύπωση του ηλεκτρονικού παραβόλου και το παραδίδει στον πολίτη ( ΦΕΚ 1580/Β/16-6-2014) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 1 λεπτό