Χορήγηση Πράξης Χαρακτηρισμού

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Πράξης Χαρακτηρισμού
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Δασών
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Ν. 998/79
Κόστος σε ευρώ Χωρίς κόστος

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση πράξης χαρακτηρισμού έκτασης ώς δασικής ή μη δασικής.

Σχετική Νομοθεσία

Ν. 998/79 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας", ΦΕΚ Α'289/29-12-1979.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Tοπογραφικα διαγραμματα Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Συμβόλαιο ιδιοκτησίας Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης Δ/νση Δασών Αυθημερόν
2 Πρωτοκόλληση αίτησης Δ/νση Δασών Αυθημερόν
3 Σύγκριση αεροφωτογραφιών έκτασης ετών 1945 και 1998 με βάση τα τοπογραφικά διαγράμματα Ν. 998/79 Δ/νση Δασών 10 μέρες
4 Διενέργεια αυτοψίας για έλεγχο τωρινής κατάστασης Ν. 998/79 Δ/νση Δασών 20 μέρες
5 Σύνταξη πορίσματος ελέγχου Ν. 998/79 Δ/νση Δασών 5 μέρες
6 Δημοσιεση σε εφημερίδα Ν. 998/79 Με ευθύνη του πολίτη 60 μέρες
7 Αίτηση χορήγησης τελεσίδικης απόφασης Ν. 998/79 Δ/νση Δασών 5 μέρες
8 Άσκηση ένστασης σε πρωτοβάθμια επιτροπή, εξέταση ένστασης και έκδοση απόφασης Ν. 998/79 Αποκεντρωμένη Διοίκηση 30 μέρες
9 Άσκηση ένστασης σε δευτεροβάθμια επιτροπή, εξέταση ένστασης και έκδοση απόφασης Ν. 998/79 Αποκεντρωμένη Διοίκηση 30 μέρες

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Αποκεντρωμένη Διοίκηση