Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων σχιστολιθικών πλακών"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 
(4 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 59: Γραμμή 59:
 
δ) Η ΔΕΗ.
 
δ) Η ΔΕΗ.
  
ε) Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε Άρτας.
+
ε) Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε.
  
ζ) Η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.
+
ζ) Η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος.
  
 
η) Η Διεύθυνση Δασών.
 
η) Η Διεύθυνση Δασών.
Γραμμή 91: Γραμμή 91:
 
|Το προβλεπόμενο παράβολο
 
|Το προβλεπόμενο παράβολο
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
|-
 
|10
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Γραμμή 110: Γραμμή 106:
 
|Υποβολή αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 
|Υποβολή αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 
|
 
|
|
+
|Αρμόδιος υπάλληλος
|
+
|Αυθημερόν
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
 
|Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
 
|Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
 
|
 
|
|
+
|Αρμόδιος υπάλληλος
|
+
|1-3 ημέρες
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
| Κοινοποίηση εγγράφου  για την άδεια εκμετάλλευσης ιδιωτικού λατομείου σχιστολιθικών πλακών Ν.669/77.
+
| Αίτημα από την υπηρεσία για σύμφωνη γνώμη από συναρμόδιες υπηρεσίες
|
 
|
 
 
|
 
|
 +
|Αρμόδιος υπάλληλος
 +
|3 μήνες
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
 +
|Έκδοση της άδειας εκμετάλλευσης λατομείου σχιστολιθικών πλακών
 
|
 
|
|
+
|Αρμόδιος υπάλληλος
|
+
|1-3 ημέρες
|
 
|-
 
|5
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|6
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|7
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|8
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|9
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|10
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|11
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|12
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|13
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|14
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|15
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|16
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|17
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|18
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|19
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|20
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|21
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|22
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|23
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|24
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|25
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|26
 
|
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Γραμμή 270: Γραμμή 134:
  
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων]]
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων]]
 +
[[Κατηγορία:Άδειες λειτουργίας παραγωγικών μονάδων (περιφέρεια)]]

Τελευταία αναθεώρηση της 10:04, 2 Δεκεμβρίου 2015

Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων σχιστολιθικών πλακών
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 600

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στην έκδοση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων σχιστολιθικών πλακών

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρονακτικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Απαιτείται παράβολο αξίας 600 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται στις Δ.Ο.Υ. µε  την  έκδοση διπλοτύπων είσπραξης (ΚΑΕ3741)
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση του ενδιαφερομένου Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Πρόσφατο Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Έρευνα ύπαρξης απαγορευτικών λόγων με γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, οι οποίες και είναι:

α) Οι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού (Εφορείες Αρχαιοτήτων). Επισημαίνεται εδώ, ότι η γνωμοδότηση αυτή θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη με το άρθρο 10 του νέου νόμου Ν.3028/28.6.2002 σχετικά με την «προστασία των αρχαιοτήτων και της εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

β) O ΕΟΤ.

γ) Η Στρατιωτική Αρχή (ΓΕΣ) (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο έγγραφο του τέως Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας με αριθμό Δ10/Μ6.2.3/24125 /25.10.2001).

δ) Η ΔΕΗ.

ε) Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε.

ζ) Η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος.

η) Η Διεύθυνση Δασών.

θ) Η Διεύθυνση Πολεοδομίας αρμόδιου Δήμου.

Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
4 Εγκεκριμένη Τεχνική μελέτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΚΜΛΕ. Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Εγκεκριμένη Περιβαλλοντική μελέτη καθώς και έγκριση περιβαλλοντικών όρων Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ύψους τέτοιου ώστε να καλύπτει το κόστος των έργων αποκατάστασης που αναφέρεται στην απόφαση εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων. Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Έγκριση επέμβασης από τη Διεύθυνση Δασών, σύμφωνα με το Ν.998/79, εφόσον, η έκταση είναι δασική. Επίσης φωτοαντίγραφα των εγγυητικών επιστολών ή ειδικών ανταλλαγμάτων που τυχόν προβλέπονται από την υπόψη έγκριση επέμβασης. Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Τίτλοι ιδιοκτησίας η/και συμβόλαιο μίσθωσης του λατομικού χώρου. Τα ως άνω γίνονται δεκτά μόνο με τη μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου. Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Το προβλεπόμενο παράβολο Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών. Αρμόδιος υπάλληλος Αυθημερόν
2 Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αρμόδιος υπάλληλος 1-3 ημέρες
3 Αίτημα από την υπηρεσία για σύμφωνη γνώμη από συναρμόδιες υπηρεσίες Αρμόδιος υπάλληλος 3 μήνες
4 Έκδοση της άδειας εκμετάλλευσης λατομείου σχιστολιθικών πλακών Αρμόδιος υπάλληλος 1-3 ημέρες

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Οι υπηρεσίες που χορηγούν τα υπ' αριθμ. 3 δικαιολογητικά