Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 9: Γραμμή 9:
 
|Από ποιους παρέχεται =   
 
|Από ποιους παρέχεται =   
 
|Σε ποιους παρέχεται =  [[Πολίτες]]
 
|Σε ποιους παρέχεται =  [[Πολίτες]]
|Νομοθετικό πλαίσιο =    Νόμος
+
|Νομοθετικό πλαίσιο =    Νόμος 210/1973
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
|Κόστος σε ευρώ =  0          
+
|Κόστος σε ευρώ =  3.000          
 
|Σημειώσεις =  
 
|Σημειώσεις =  
 
|Διαδικασία =
 
|Διαδικασία =
 
}}
 
}}
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.
+
Αφορά στην έκδοση άδειας για διενέργεια έρευνας για εντοπισμό μεταλλευμάτων
  
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".
+
N. 210/73 (ΦΕΚ 277 Α' /05-10-1973) "Περί μεταλλευτικού κώδικος"
 +
 
 +
Ν. 4203/13 (ΦΕΚ 235 Α' /01-11-2013) "Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις"
  
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===

Αναθεώρηση της 13:46, 15 Ιανουαρίου 2016

Χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 210/1973
Κόστος σε ευρώ 3.000

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στην έκδοση άδειας για διενέργεια έρευνας για εντοπισμό μεταλλευμάτων

Σχετική Νομοθεσία

N. 210/73 (ΦΕΚ 277 Α' /05-10-1973) "Περί μεταλλευτικού κώδικος"

Ν. 4203/13 (ΦΕΚ 235 Α' /01-11-2013) "Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις"

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.