Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 24: Γραμμή 24:
  
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο  υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό
+
Ή αίτηση για έκδοση άδειας μεταλλευτικών ερευνών, υποβάλλεται στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης μέσω δικαστικού επιμελητή
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.===
 
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.===
*Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
+
*διπλότυπο είσπραξης του δημοσίου ταμείου τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ως δικαίωμα του Δημοσίου
  
 
== Δικαιολογητικά ==
 
== Δικαιολογητικά ==
Γραμμή 37: Γραμμή 37:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|
+
|Αίτηση (η αίτηση κατατίθεται με δικαστικό επιμελητή). Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται: το
 +
ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος, και για νομικά πρόσωπα την επωνυμία, την έδρα και
 +
τη διεύθυνσή τους, τη Δημοτική Ενότητα και ο Δήμος στον οποίο βρίσκεται ο χώρος, το εμβαδόν και τα όρια
 +
του αιτούμενου χώρου προσδιοριζόμενα με αζιμουθιακές συντεταγμένες αναγόμενες στο Εθνικό
 +
Τριγωνομετρικό Δίκτυο, το Κέντρο Αναφοράς προσδιοριζόμενο με τις γεωγραφικές συντεταγμένες L και Μ
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|
+
|Παράβολο 3.000€
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|
+
|Δώδεκα (12) τοπογραφικά σχεδιαγράμματα αντίγραφα τοπικού χάρτη κλίμακας 1:50.000
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|
+
|Πιστοποιητικό Ιθαγένειας, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|
+
|Το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε το καταστατικό της εταιρείας, και το ΦΕΚ για παροχή εξουσιοδότησης
 +
στον εκπρόσωπο της εταιρείας, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
 
|
 
|
 
|-
 
|-

Αναθεώρηση της 13:52, 15 Ιανουαρίου 2016

Χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 210/1973
Κόστος σε ευρώ 3.000

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στην έκδοση άδειας για διενέργεια έρευνας για εντοπισμό μεταλλευμάτων

Σχετική Νομοθεσία

N. 210/73 (ΦΕΚ 277 Α' /05-10-1973) "Περί μεταλλευτικού κώδικος"

Ν. 4203/13 (ΦΕΚ 235 Α' /01-11-2013) "Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις"

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ή αίτηση για έκδοση άδειας μεταλλευτικών ερευνών, υποβάλλεται στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης μέσω δικαστικού επιμελητή

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • διπλότυπο είσπραξης του δημοσίου ταμείου τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ως δικαίωμα του Δημοσίου

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση (η αίτηση κατατίθεται με δικαστικό επιμελητή). Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται: το

ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος, και για νομικά πρόσωπα την επωνυμία, την έδρα και τη διεύθυνσή τους, τη Δημοτική Ενότητα και ο Δήμος στον οποίο βρίσκεται ο χώρος, το εμβαδόν και τα όρια του αιτούμενου χώρου προσδιοριζόμενα με αζιμουθιακές συντεταγμένες αναγόμενες στο Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο, το Κέντρο Αναφοράς προσδιοριζόμενο με τις γεωγραφικές συντεταγμένες L και Μ

2 Παράβολο 3.000€
3 Δώδεκα (12) τοπογραφικά σχεδιαγράμματα αντίγραφα τοπικού χάρτη κλίμακας 1:50.000
4 Πιστοποιητικό Ιθαγένειας, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο
5 Το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε το καταστατικό της εταιρείας, και το ΦΕΚ για παροχή εξουσιοδότησης

στον εκπρόσωπο της εταιρείας, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.