Χρήστης:Cpapa pamak

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακολούθηση διαδικασίας επιβολής διοικητικού προστίμου για παραβάσεις των Ν.4177/2013, ΥΑ 718/2014, Ν.4264/2014, Ν. 4314/2014, Ν4235/2014, Ν. 4264/2014 και κανόνων ΔΙΕΠΠΥ

α/α Βήματα διαδικασίας αρμόδιος υπάλληλος χρόνος διεκπεραίωσης
1 Παραλαβή καταγγελίας και συνημμένων παραστατικών - πρωτοκόλληση γραμματεία της υπηρεσίας 1 ημέρα
2 Ανάθεση εργασίας υπάλληλος τμήματος Εμπορίου 1 ημέρα
3 Έλεγχος των συνημμένων παραστατικών- προγραμματισμός ελέγχου υπάλληλος τμήματος Εμπορίου 1-2 ημέρες
4 Συγκρότηση συνεργείου ελέγχου - Έκδοση εντολής ελέγχου προιστάμενος Διεύθυνσης 1 ημέρα
Διενέργεια ελέγχου - διαπίστωση παράβασης- επιβολή προστίμου υπάλληλοι τμήματος Εμπορίου 1 ημέρα
Διενέργεια ελέγχου - διαπίστωση παράβασης υπάλληλοι τμήματος Εμπορίου 1 ημέρα
5β1 Κλήση σε ακρόαση προιστάμενος Διεύθυνσης 1 -5 ημέρες
5β2 επιβολή διοικητικής κύρωσης προιστάμενος Διεύθυνσης 1-10 ημέρες
6 Ανάρτηση απόφασης στη Διαύγεια
7 Διαβίβαση υπόθεσης στις εισαγγελικές αρχές ( σε περιπτώσεις ποινικής κύρωσης) προιστάμενος Διεύθυνσης 1-10 ημέρες
8 Καταλογισμός προστίμου - Αποστολή χρηματικού καταλόγου στην αρμόδια Δ.ο.Υ. προιστάμενος Διεύθυνσης 30-90 ημέρες

Κατηγορίες (++):