Αδειοδότηση Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου ΙΙ (άνω των 8 ωρών)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 14:54, 29 Μαρτίου 2017 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (removed Category:Υπηρεσίες κτηνοτροφικών επαγγελμάτων using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αδειοδότηση Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου ΙΙ (άνω των 8 ωρών)
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ.
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Κανονισμός (ΕΚ) 1/2005 , Κ.Υ.Α. 314754/2009
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 5
Κόστος σε ευρώ 0
Σημειώσεις Διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη ή έως την υποβολή αίτησης αναστολής από τον ενδιαφερόμενο.

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου (παρέχεται από την υπηρεσία) Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδηγού Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης Οδηγών-Συνοδηγών Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου οτι δεν έχει υποβάλλει αίτηση σε άλλο κράτος -μέλος της Ε.Ε. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με το προαναφερθέν νομικό πλαίσιο. Υπάλληλος Γραμματείας. 1 ημέρα
2 Παραλαβή και πρωτοκόλληση Διοικητική πρακτική. Υπάλληλος Γραμματείας. Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. 1 ημέρα
3 Διενέργεια αυτοψίας -Σύνταξη πρωτοκόλλου επιθεώρησης Νομικό πλάισιο. Τμηματάρχης ΚΑΦΕ 1-2 ημέρες
4 Εισήγηση προς τον Περιφερειάρχη Διοικητική πρακτική. Τμηματάρχης ΚΑΦΕ 1 ημέρα
5 Έκδοση Απόφασης Περιφερειάρχη για χορήγηση άδειας μεταφορέα τύπου Ι Νομικό πλαίσιο. Περιφερειάρχης Ανάρτηση στη Διαύγεια. 1 ημέρα
6 Αναγραφή στο Μητρώο Τμηματάρχης ΚΑΦΕ
7 Χορήγηση Κωδικού Αριθμού Διευθυντής

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Εντυπο αίτησης για μεταφορά τύπου ΙΙ [1]
  • Τύποι οχημάτων μεταφοράς ζώων [2]

Σχετικά Έγγραφα

Εγκύκλιος εφαρμοστική του ΚΑΝ 1/2005 [3]

Προυποθέσεις που πάντα πρέπει να τηρούνται στο οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων [4]

Σχετική Νομοθεσία  :

  1. ΚΑΝ (ΕΚ) 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97. [5]
  2. Κ.Υ.Α. 314754/2009 " Λήψη των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1255/1997 και αριθ. 1/2005 «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των Οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΟΚ και του Κανονισμού 1255/1997» (με εξαίρεση τα άρθρα 34 και 35). [6]