Μεταβίβαση ΕΙΧ ή ΔΙΧ και Χορήγηση Νέας Άδειας Κυκλοφορίας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 19:41, 6 Φεβρουαρίου 2016 από τον Simsof (Συζήτηση | συνεισφορές) (Διαδικασίες)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μεταβίβαση ΕΙΧ ή ΔΙΧ και Χορήγηση Νέας Άδειας Κυκλοφορίας
Από ποιους παρέχεται Κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΕΙΧ ή ΔΙΧ λόγω μεταβίβασης.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Μηχανογραφική άδεια κυκλοφορίας.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Τέλος άδειας και τέλος μεταβίβασης στις συμβεβλημένες τράπεζες.

Δικαιολογητικά

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση . Εάν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται η  υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του  νόμιμου  εκπροσώπου με την οποία να δηλώνονται όλα τα στοιχεία του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού (επωνυμία, έδρα , σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια) και φωτοαντίγραφο του καταστατικού ή ΦΕΚ ( Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο σε όποιο από τα μέρη δεν παρίσταται ). Από τον αιτούντα
2 Πωλητής αγοραστής με τις ταυτότητες ενώπιον του αρμόδιου Υπαλλήλου, όποιος δεν παρίσταται υποβάλλει εξουσιοδότηση η πληρεξούσιο. Από τον αιτούντα
3 Παραστατικό καταβολής από Τράπεζα συμβεβλημένη με την οικεία  Π.Ε. του τέλους άδειας  75 ευρώ για  ΕΙΧ ή 9 ευρώ για ΔΙΧ

&  τέλους μεταβίβασης εφόσον η μεταβίβαση δεν υπόκειται στις διατάξεις του  Φ.Π.Α  ( Σημείωμα καταβολής τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης χορηγείται από την Υπηρεσία).   

Από τον αιτούντα
4 Πράξη εξόφλησης αν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο. Από τον αιτούντα
5 Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την Αρμόδια  Δ.Ο.Υ. Από τον αιτούντα
6 Προσκόμιση  Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ. Από τον αιτούντα
7 Βεβαίωση Υπεραξίας από την αρμόδια  Δ.Ο.Υ. όταν ο πωλητής είναι   Εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής(εκτός Α.Ε– Ε.Π.Ε ή οι έχοντες Βιβλία Γ κατηγορίας)   Από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών από τον αιτούντα
2 Έλεγχος δικαιολογητικών από τη υπηρεσία
3 Επικύρωση της μεταβίβασης
4 Καταχώρηση της μεταβίβασης και έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας
5

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.