Επιδότηση Λόγω Εργατικού Ατυχήματος

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 08:33, 10 Μαΐου 2019 από τον Varava (Συζήτηση | συνεισφορές)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Επιδότηση Λόγω Εργατικού Ατυχήματος
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Παροχών Περιφερειακές Υπηρεσίες Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α.
Σε ποιους παρέχεται Μισθωτούς Απασχολούμενους
Νομοθετικό πλαίσιο

ΑΝ.1846/1951

Εγκ. ΙΚΑ 22/2004

Εγκ. ΙΚΑ 64/2009

Εγκ. ΙΚΑ 45/2010
Κόστος σε ευρώ Μηδενικό Κόστος

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ασφαλισμένος μισθωτός, ο οποίος υπέστη εργατικό ατύχημα δικαιούται επιδότηση ασθενείας από τον Ε.Φ.Κ.Α. Γενικά, ως εργατικό ατύχημα χαρακτηρίζεται ο θάνατος ή η ανικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία που προκλήθηκε από ένα βίαιο περιστατικό που έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας, ασφαλιστέας στον Ε.Φ.Κ.Α., ή εξαιτίας αυτής. Σαν τέτοιο περιστατικό θεωρείται κάθε βίαιο εξωτερικό γεγονός που προκάλεσε την πάθηση ή βλάβη ή την επιδείνωση προϋπάρχουσας νόσου, εφόσον έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτή και συνδέεται με την εργασία άμεσα ή έμμεσα σε σχέση αιτίου και αποτελέσματος.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο μισθωτός προσέρχεται στο Τμήμα Παροχών του Υποκαταστήματος Ε.Φ.Κ.Α. Μισθωτών της κατοικίας του και καταθέτει το προαπαιτούμενο Έντυπο Δήλωσης Ατυχήματος συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον ίδιο, τον εργοδότη του και από δύο μάρτυρες του ατυχήματος. Επιπρόσθετα υποβάλλει κάθε άλλο στοιχείο - έγγραφο σχετικό με το συμβάν του ατυχήματος, καθώς και τυχόν εισιτήρια-εξιτήρια από Νοσηλευτικά Ιδρύματα και αναρρωτικές άδειες ασθενείας των θεραπόντων ιατρών του.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπο που συμπληρώνεται από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.

Υπεύθυνη Δήλωση που συμπληρώνεται από τον Εργοδότη του Μισθωτού

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται

  • Δεν απαιτείται παράβολο

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Ατομικό Βιβλιάριο Ασθενείας και Οικογενειακό (εφόσον υπάρχει) Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Έντυπο Δήλωσης Ατυχήματος Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Έντυπο για Αρμόδιες Υπηρεσίες Ε.Φ.Κ.Α. Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Εισιτήριο - Εξιτήριο Νοσοκομείου (εφόσον υπάρχει) Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Αναρρωτικές Άδειες Θεραπόντων Ιατρών - Γνωματεύσεις Ανικανότητας από Α.Υ.Ε. Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης(IBAN) με πρώτο δικαιούχο τον άμεσα ασφαλισμένο Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Κατάθεση Συμπληρωμένου του Εντύπου Δήλωσης Ατυχήματος, του Εντύπου για τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. και των Απαραίτητων Δικαιολογητικών ΑΝ. 1846/51

Εγκ. Ι.Κ.Α. 22/2004

Εγκ. Ι.Κ.Α. 64/2009

Εγκ. Ι.Κ.Α. 45/2010

Ασφαλισμένος - Μισθωτός 10 Λεπτά
2 Έλεγχος των Υποβαλλόμενων Εντύπων και των Παρελκόμενων Δικαιολογητικών Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. 10 Λεπτά
3 Καταχώρηση της Δήλωσης Ατυχήματος στο Ο.Π.Σ. Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. 15 Λεπτά
4 Προώθηση του Σχηματισθέντα Φακέλου από το Τμήμα Παροχών στο Τμήμα Εσόδων για Χαρακτηρισμό του Ατυχήματος ως Εργατικού ή Εξωεργατικού Διοικητική Πρακτική Υπάλληλοι του Τμήματος Παροχών και Εσόδων του Ε.Φ.Κ.Α. 10 Λεπτά
5 Σύνταξη Υπηρεσιακών Σημειωμάτων προς την Αστυνομία, Νοσηλευτικό Ίδρυμα, Αρμόδια Υπηρεσία Σ.ΕΠ.Ε. και τον Εργοδότη του Μισθωτού για Παροχή Πληροφοριών Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων του Ε.Φ.Κ.Α. 10 Λεπτά
6 Λήψη Μαρτυρικών Καταθέσεων από δύο Εργαζομένους της Επιχείρησης και Αυτόπτες Μάρτυρες του Ατυχήματος Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων του Ε.Φ.Κ.Α. και Δύο Μάρτυρες του Ατυχήματος 15 Λεπτά
7 Εξέταση και Εκτίμηση των Προσκομισθέντων Στοιχείων όλων των Εμπλεκόμενων Μερών Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων του Ε.Φ.Κ.Α. 60 Λεπτά
8 Σύνταξη Αιτιολογημένης Έκθεσης Ελέγχου - Εισήγησης με Χαρακτηρισμό του Ατυχήματος ΑΝ. 1846/51

Εγκ. Ι.Κ.Α. 22/2004

Εγκ. Ι.Κ.Α. 64/2009

Εγκ. Ι.Κ.Α. 45/2010

Υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων του Ε.Φ.Κ.Α. 15 Λεπτά
9 Προώθηση της Έκθεσης Ελέγχου - Εισήγησης στον Προϊστάμενο των Παροχών Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων του Ε.Φ.Κ.Α. & Προϊστάμενος Παροχών 10 Λεπτά
10 Έλεγχος του Σχηματισθέντα Φακέλου από τον Προϊστάμενο των Παροχών και Προώθηση του στον Υπάλληλο των Παροχών για Έκδοση Απόφασης Ατυχήματος ως Εργατικού ή Εξωεργατικού Διοικητική Πρακτική Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. 20 Λεπτά
11 Έκδοση Απόφασης Χαρακτηρισμού Ατυχήματος Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. 10 Λεπτά
12 Έγκριση και Υπογραφή της Απόφασης Ατυχήματος από τον Διευθυντή του Ε.Φ.Κ.Α. ΑΝ. 1846/51

Εγκ. Ι.Κ.Α. 22/2004

Εγκ. Ι.Κ.Α. 64/2009

Εγκ. Ι.Κ.Α. 45/2010

Ο Διευθυντής του Αρμόδιου Υποκαταστήματος Ε.Φ.Κ.Α. 10 Λεπτά
13 Κοινοποίηση της Απόφασης Χαρακτηρισμού του Ατυχήματος στον Μισθωτό Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. 10 Λεπτά
14 Κατάθεση Αδειών Ιατρών και Υγειονομικών Επιτροπών, Εισιτήρια Εξιτήρια Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Βεβαιώσεις Εργοδότη, Καρτέλες Ενσήμων (εφόσον υπάρχουν) ΑΝ. 1846/51

Εγκ. Ι.Κ.Α. 22/2004

Εγκ. Ι.Κ.Α. 64/2009

Εγκ. Ι.Κ.Α. 45/2010

Ασφαλισμένος - Μισθωτός 10 Λεπτά
15 Έκδοση Απόφασης Επιδότησης Ατυχήματος ΑΝ. 1846/51

Εγκ. Ι.Κ.Α. 22/2004

Εγκ. Ι.Κ.Α. 64/2009

Εγκ. Ι.Κ.Α. 45/2010

Υπάλληλος του Τμήματος Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. 10 Λεπτά
15 Οριστικοποίηση (έγκριση) και Υπογραφή της Απόφασης Επιδότησης Ατυχήματος από τον Προϊστάμενο των Παροχών Διοικητική Πρακτική Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. 5 Λεπτά
16 Κοινοποίηση της Απόφασης Επιδότησης του Ατυχήματος στον Μισθωτό Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος του Τμήματος Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. 2 Λεπτά

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Αστυνομία, Νοσηλευτικό Ίδρυμα (Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας κ.λ.π.), Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).