Χορήγηση Ταξιδιωτικού Εγγράφου (TDV)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 17:07, 11 Μαΐου 2019 από τον Chryssa72 (Συζήτηση | συνεισφορές) (Εισαγωγή εγγράφου)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Ταξιδιωτικού Εγγράφου (TDV)
Από ποιους παρέχεται Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου
Σε ποιους παρέχεται Δικαιούχους διεθνούς προστασίας
Νομοθετικό πλαίσιο

Άρθρο 25 παρ.1 και παρ. 3 του π.δ.141/2013 Ν.4375/2016

ΚΥΑ 10566/2014
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Δευτέρα-Παρασκευή
Κόστος σε ευρώ Παράβολο

Περιγραφή Υπηρεσίας

Στο δικαιούχο του καθεστώτος του πρόσφυγα, ύστερα απο αίτηση του, που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή παραλαβής ή/και εξέτασης, χορηγείται ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage), ανεξάρτητα απο τη χώρα στην οποία έχει αναγνωριστθεί ως πρόσφυγας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που εμπεριέχεται στο Παράρτημα της Σύμβασης της Γενεύης, ώστε να μπορεί να ταξιδεύει στο εξωτερικό, εκτός εάν στο πρόσωπο του συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης ή εκκρεμεί σε βάρος του η διαδικασία εφαρμογής ρήτρας παύσης, αποκλεισμού, ανάκλησης ή ακύρωσης του χορηγηθέντος καθεστώτος.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας προσέρχεται στον κατά τόπον Περιφερειακό Γραφείο ή Αυτοτελές Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου και καταθέτει την προαπαιτούμενο "Αίτηση Χορήγησης TDV, υπογεγραμμένο από τον ίδιο. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται με τη συνδρομή διερμηνέα καθώς ο αιτών πρέπει να υπογράψει και τη σχετική υπεύθυνη δήλωση που έχει συμπεριληφθεί στην αίτηση. Ο υπάλληλος που παραλαμβάνει την αίτηση του δικαιούχου, τον ενημερώνει για το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου πρέπει να προσέλθει στο Περιφερειακό Γραφείο για να ενημερωθεί για την έκβαση της αίτησης του και τη διαβιβάζει στον Προιστάμενο ή στον υποδεικνυόμενο απο αυτόν υπάλληλο να επιληφθεί.

Επιπρόσθετα υποβάλλει κάθε άλλο έγγραφο σχετικό προς πιστοποίηση των προσωπικών του στοιχείων (εθνικό διαβατήριο, ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης κτλ).

Προυποθέσεις χορήγησης TDV σε δικαιούχο διεθνούς προστασίας:

α) Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή ανωμοτί κατάθεση ή ψευδή δήλωση (άρθρα 216,217, 222 και 225 Π.Κ. και άρθρο 22 παρ. 6 του ν.1599/1986) εφόσον η τέλεση των εγκλημάτων αυτών σχετίζεται με την έκδοση, τη χρήση, την απώλεια ή την κλοπή διαβατηρίου, ή για αρπαγή, εμπόριο δούλων, εμπόριο ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκων, ακούσια απαγωγή, σωματεμπορία ή διακινηση λαθρομεταναστών (άρθρα 322, 323, 323Α, 324, 327, 351 Π.Κ. άρθρο 29 παρ. 5 και 6 και 30 παρ.1 και 2 του ν.4251/2014),

β) να μην έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για κακούργημα ή για τα ανωτέρω αδικήματα,

γ) να μην εκκρεμεί σε βάρος του μέτρο απαγόρευσης εξόδου απο τη χώρα,

δ) να μην εκτίει στερητική της ελευθερίας ποινή,

ε) να μην είναι υπόδικος και του έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση,

στ) να μην εκκρεμεί σε βάρος του η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος,

ζ) να ην συντρέχουν στο πρόσωπο του επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης

Έντυπo Aίτησης για Χορήγηση Ταξιδιωτικού Εγγράφου (TDV)

Απόφασης Χορήγησης Ταξιδιωτικού Εγγράφου (TDV)

Έντυπο Αποδεικτικού Επίδοσης Απόφασης Χορήγησης Ταξιδιωτικού Εγγράφου (TDV)

Έντυπο Παράδοσης Ταξιδιωτικού Εγγράφου (TDV)

Παράβολα που απαιτούνται και πού καταβάλλονται

  • Παράβολο αξίας 84,40 ευρώ για ενήλικες και ανηλίκους άνω των 14 ετών
  • Παράβολο αξίας 76,40 ευρώ για ανήλικους κάτω των 14 ετών
  • Τα ανωτέρω παράβολα καταβάλλονται στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία (Δνση Αλλοδαπών/ Γραφεία Διαβατηρίων)

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση χορήγησης TDV (titre de voyage) Κατάθεση από τον Αιτούντα/ Δικαιούχο Διεθνούς Προστασίας
2 Εθνικό διαβατήριο (εφόσον υπάρχει) Κατάθεση από τον Αιτούντα/ Δικαιούχο Διεθνούς Προστασίας
3 Εθνική ταυτότητα (εφόσον υπάρχει) Κατάθεση από τον Αιτούντα/ Δικαιούχο Διεθνούς Προστασίας
4 Πιστοποιητικό γέννησης (εφόσον υπάρχει) Κατάθεση από τον Αιτούντα/ Δικαιούχο Διεθνούς Προστασίας
5 Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας (ΔΑΔΠ) Κατάθεση από τον Αιτούντα/ Δικαιούχο Διεθνούς Προστασίας
6 Απόφαση Αδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) Κατάθεση από τον Αιτούντα/ Δικαιούχο Διεθνούς Προστασίας
7 Έγγραφο αστυνομικής υπηρεσίας περί κατάθεσης δικαιολογητικών Κατάθεση από τον Αιτούντα/ Δικαιούχο Διεθνούς Προστασίας
8 Παράβολο (για χρήση στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία) Κατάθεση απο τον Αιτούντα/ Δικαιούχο Διεθνούς Προστασίας

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Κατάθεση της Αίτησης χορήγησης TDV και των απαραίτητων δικαιολογητικών π.δ.141/2013, ν.4375/2016, κυα10566/2014 Δικαιούχος Διεθνούς Προστασίας 10 Λεπτά
2 Έλεγχος των Υποβαλλόμενων Εντύπων και των Παρελκόμενων Δικαιολογητικών Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου 10 Λεπτά
3 Καταχώρηση της αίτησης στο ηλεκτρονικό φάκελο του αιτούντος μέσω του σύστηματος "Αλκυόνη" Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου 10 Λεπτά
4 Εξέταση και Εκτίμηση των Προσκομισθέντων Στοιχείων Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου 15 Λεπτά
5 Σύνταξη Αιτιολογημένου Σχεδίου Απόφασης Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου 15 Λεπτά
6 Προώθηση του αιτήματος στον Προιστάμενο για την έκδοση απόφασης Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου 30 Λεπτά
7 Έλεγχος του αιτήματος από τον Προϊστάμενο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου ή Αυτοτελούς Κλιμακίου π.δ.141/2013, ν.4375/2016, κυα10566/2014 .Προιστάμενος Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου ή Αυτοτελούς Κλιμακίου 15 Λεπτά
8 Έκδοση Απόφασης χορήγησης ταξιδιωτικού εγγράφου (TDV) και προώθηση της στον υπαλληλο π.δ.141/2013, ν.4375/2016, κυα10566/2014 Προιστάμενος Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου ή Αυτοτελούς Κλιμακίου 10 Λεπτά
9 Χορήγηση ακριβούς αντιγράφου της απόφασης του Προισταμένου του Περιφερειακού Γραφείου με την οποία αποφασίζεται η χορήγηση ταξιδιωτικού εγγράφου (TDV) π.δ.141/2013, ν.4375/2016, κυα10566/2014 Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου 20 Λεπτά
10 Σύνταξη εγγράφου αποδεικτικού επίδοσης "Αποδεικτικού επίδοσης δικαιούχων" π.δ.141/2013, ν.4375/2016, κυα10566/2014 Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου 10 Λεπτά
11 Επίδοση της απόφασης στον δικαιούχο διεθνούς προστασίας στη γλώσσα που κατανοεί π.δ.141/2013, ν.4375/2016, κυα10566/2014 Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου 10 Λεπτά
12 Χορήγηση ενημερωτικού φυλλαδίου στη γλώσσα του δικαιούχου διεθνούς προστασίας

για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσει στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία για την εκτύπωση του TDV

Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου 10 Λεπτά
13 Ενημέρωση του δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε γλώσσα που κατανοεί για το χρονικό διάστημα που απαιτείται να προσέλθει στο Περιφερειακό Γραφείο για να παραλάβει το

ταξιδιωτικό έγγραφο TDV

π.δ.141/2013, ν.4375/2016, κυα10566/2014 Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου 10 Λεπτά
14 Παράδοση αποδεικτικού παραλαβής δικαιολογητικών απο την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία (Δ/νση Αλλοδαπών/ Γραφεία Διαβατηρίων) π.δ.141/2013, ν.4375/2016, κυα10566/2014 Δικαιούχος διεθνούς προστασίας 10 Λεπτά
15 Παράδοση απο τον αρμόδιο υπάλληλο του χρηματοκιβωτίου του εγγράφου TDV και σύνταξη σχετικού αποδεικτικού παραλαβής παράδοσης μεταξύ των εμπλεκομένων υπαλλήλων π.δ.141/2013, ν.4375/2016, κυα10566/2014 Υπάλληλος χρηματοκιβωτίου και υπάλληλος του τμήματος χορήγησης TDV 5 Λεπτά
16 Παράδοση του ταξιδιωτικού εγγράφου TDV στον δικαιούχο διεθνούς προστασίας με τη σύνταξη πρακτικού παράδοσης παραλαβής στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του ταξιδιωτικού εγγράφου καθώς και η ημερομηνία έναρξης και λήξης του. π.δ.141/2013, ν.4375/2016, κυα10566/2014 Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου 2 Λεπτά
17 Επιστροφή του αποδεικτικού παραλαβής δικαιολογητικών που είχε χορηγηθεί απο την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία στον δικαιούχο διεθνούς προστασίας. Διοικητική πρακτική Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου 2 Λεπτά
18 Υπογραφή του ταξιδιωτικού εγγράφου απο τον δικαιούχο διεθνούς προστασίας π.δ.141/2013, ν.4375/2016, κυα10566/2014 Δικαιούχος διεθνούς προστασίας 2 Λεπτά

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Διεύθυνση Αλλοδαπών/ Γραφεία Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ)

Μητρώα που τηρούνται

Mητρώα ...