Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας ενδιαιτήματος-Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 15:17, 25 Οκτωβρίου 2016 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (removed Category:Χωρίς περιεχόμενο using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας ενδιαιτήματος-Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π/Δ.Μ.
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο ΝΟΜΟΣ 4039/ 2012 ΦΕΚ Ά 15
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εκδοση αδειας λειτουργίας ενδιαιτηματος ζώων συντροφιάς

Σχετική Νομοθεσία

 1. Υ.Α. 280262/2003 ΦΕΚ Β 1874 ¨Οροι και προυποθέσςεις χορήγησης αδειας Ιδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς" [1]
 2. ΝΟΜΟΣ 604/1977 ΦΕΚ Ά 96 " Περί Ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων,κλινικών και ενδιαιτημάτων" [2]
 3. ΝΟΜΟΣ 4039/ 2012 ΦΕΚ Ά 15 Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. [3]
 4. Π.Δ. 463/1978 ΦΕΚ 163Α΄Περί των ορων και προυποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων,κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων". [4]
 5. ΝΟΜΟΣ 2017/ 1992 ΦΕΚ Α΄31 "Κύρωση της Ευρωπαικής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς".
 6. ΝΟΜΟΣ 3170 / 2003 ΦΕΚ Α΄91 ΄Ζώα συντροφιάς,αδέσποτα ζώα συντροφιάς και αλλες διατάξεις". [5]
 7. ΝΟΜΟΣ 4235 /2014 ΦΕΚ Α΄32 "Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υ.Α.Α.Τ. [6].
 8. ΝΟΜΟΣ 4351/2015 ΦΕΚ Α΄64 Άρθρο 33 Τροποποίηση διάταξης του Νόμου 4039/2012 (Α ́ 5), "Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις" [7]
 9. Υ.Α 1714/75275/2015 ΦΕΚ Β΄1489 "Διαδικασία παραχώρησης και απαιτούμενες προδιαγραφές των χώρων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., που παραχωρούνται σε εθελοντές κτηνιάτρους, για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς [8]
 10. Υ.Α. 326332/1978 ΦΕΚ Β΄524 " Περί του τύπου και του τρόπου εκδοσης αδειας Ιδρυσης Κτηνιατρικών Κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων [9]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικό - e-protocol

Έντυπο που χρησιμοποιείται

 • Αίτηση για την εκδοση αδειας λειτουργίας [10]
 • Προαπαιτούμενα για την εκδοση αδειας λειτουργίας [11]

Αλλα εντυπα

Διάγραμμα ροής διαχείρισης αδέσποτων ζώων εντός του καταφυγίου.[12]

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

 • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου, υπό κλίμακα 1: 5.000 Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Τοπογραφικό διάγραμμα μετά κατόψεως των εγκαταστάσεων των χώρων και του οικοπέδου, υπό κλίμακα 1:100. Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Τίτλο ιδιοκτησίας του Δήμου Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Σχέδιο ύδρευσης Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Σχέδιο αποχέτευσης Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Βεβαίωση από το υγειονομικό για τον τρόπο διάθεσης των λυμάτων Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Έκθεση περιγραφική:
 • Της δυναμικότητας
 • Των χώρων
 • του εξοπλισμού.
 • Των τηρουμένων βιβλίων
 • Του υπεύθυνου του Δήμου
 • Του υπεύθυνου Κτηνιάτρου
Κατάθεση από τον Αιτούντα
9  Ατομική αίθουσα διαμονής φιλοξενουμένων σκύλων Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Ατομικό προαύλιο ασκησης σκύλων Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από υγρασία, να εξαερίζονται καλώς και να εξασφαλίζουν την προστασία των ζώων από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες." Κατάθεση από τον Αιτούντα
12 Xορηγήσεως καταλλήλου και επαρκούς δια το είδος των τροφής και ύδατος. Κατάθεση από τον Αιτούντα
13 Εξασφαλίσεως ανέτου, υγιεινού και προσηρμοσμένου εις τον φυσικόν τρόπον διαβιώσεώς των, καταλύματος Κατάθεση από τον Αιτούντα
14 Αίθουσαν εξετάσεως και επεμβάσεων ασθενών ζώων, ολικής επιφανείας 12 τμ κατ’ ελάχιστον. Κατάθεση από τον Αιτούντα
15 Αίθουσαν αναμονής ασθενών ζώων, ολικής επιφανείας 12 τμ κατ’ ελάχιστον. Κατάθεση από τον Αιτούντα
16 Αίθουσαν εξετάσεως ασθενών   ζώων μετά χειρουργείου. Κατάθεση από τον Αιτούντα
17 Αίθουσαν νοσηλείας ασθενών και υπό παρακολούθησιν κυνών. Κατάθεση από τον Αιτούντα
18 Ειδικόν χώρον απομονώσεως ζώων υπόπτων μολυσματικών νοσημάτων. Κατάθεση από τον Αιτούντα
19 Θάλαμον νοσηλείας δια ζώα προσβεβλημένα από μεταδοτικά νοσήματα. Κατάθεση από τον Αιτούντα
20 Αίθουσαν παρασκευής ή προετοιμασίας της τροφής των ζώων μετά πλυντηρίου και των σχετικών σκευών και ειδών εστιάσεως των ζώων. Κατάθεση από τον Αιτούντα
21 Κατάλληλον χώρον δια την διατήρησιν, μέχρις της ταφής των, των πτωμάτων των θνησκόντων ζώων. Κατάθεση από τον Αιτούντα
22 Εγκαταστάσεις παροχής ψυχρού-θερμού ύδατος, εξαερισμού, αφοδευτηρίου κ.λ.π. Κατάθεση από τον Αιτούντα
23 Απομονωτήριον λοιμυπόπτων ζώων. Κατάθεση από τον Αιτούντα
24 Αίθουσαν νοσηλείας εσωτερικών ασθενών ζώων, πασχόντων εκ μεταδοτικών Νοσημάτων Κατάθεση από τον Αιτούντα
25 Αποθήκην νομής. Κατάθεση από τον Αιτούντα
26 Κοινόχρηστον ποτιστήριον και ατομικόν τοιούτον δια τα εκ μεταδοτικών νόσων νοσηλευόμενα ζώα. Κατάθεση από τον Αιτούντα
27 Στεγανόν χώρον συγκεντρώσεως της κόπρου Κατάθεση από τον Αιτούντα
28 Αφοδευτήριον, ντουζ εφοδιασμένου με εγκατάσταση ψυχρού-θερμού ύδατος. Κατάθεση από τον Αιτούντα
29 Κατάλληλον χώρον για την διατήρηση, μέχρις της ταφής των, των πτωμάτων των θνησκόντων ζώων. Κατάθεση από τον Αιτούντα
30 Βιβλίο επιθεωρήσεων

Βιβλίο καταχωρήσεως διαγιγνωσκομένων μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δηλώσεως

Βιβλίων διενεργουμένων προληπτικών εμβολιασμών εναντίον μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δηλώσεως κεχωρισμένως κατ είδος εβολιασμού

Βιβλίο πραγματοποιουμένων απολυμάνσεων

Βιβλίο υγιεινής κατάστασης εισερχομένων και εξερχομένων ζώων.

Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή της αίτησης μετά των δικαιολογητικών Αυθημερόν
2 Εξέταση του φακέλλου του ενδιαφερόμενου
3 Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ΝΟΜΟΣ 604/1977 ΦΕΚ Ά 96
 • Κτηνίατρος
 • Επόπτης υγείας
 • Μηχανικός
4 Αυτοψία στο χώρο
5 Σύνταξη πρακτικού για την εκδοση η μη της αδειας λειτουργίας
6 Εκδοση αδειας λειτουργίας Περιφερειάρχης

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

 1. Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας
 2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

 • Δήμοι
 • Φιλοζωικά σωματεία.