Κατάθεση Έφεσης κατά Ποινικής Απόφασης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Κατάθεση Έφεσης κατά Ποινικής Απόφασης
Από ποιους παρέχεται Δικαστήρια
Σε ποιους παρέχεται πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Κόστος σε ευρώ Κόστος μεγαροσήμου - 2 ευρώ
Αρμόδια αρχή Γραμματεία Δικαστηρίου / Φυλακών

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εκείνος που καταδικάστηκε και ο εισαγγελέας έχουν δικαίωμα να ασκήσουν έφεση σύμφωνα με όσα ο Νόμος ορίζει.

Σχετική Νομοθεσία

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (αρ. 486 επ.)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Χορηγείται από την υπηρεσία του Εφετείου

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Μεγαρόσημο ΤΑΧΔΙΚ - 2 Ευρώ

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αριθμός εκκαλουμένης αποφάσεως και είδος Δικαστηρίου Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Απόσπασμα εκκαλουμένης αποφάσεως Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
3 Εξουσιοδότηση Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Αναζήτηση-εύρεση καταδικαστικής αποφάσεως Γραφείο πληροφόρησης ποινικού τμήματος Εφετείου Θεσσαλονίκης - γρ. 457
2 Συμπλήρωση- υποβολή έκθεσης έφεσης Γραφείο εκκαθάρισης- ενδίκων μέσων Εφετείου Θεσσαλονίκης - γρ.439
3 Διατύπωση λόγων έφεσης Γραφείο εκκαθάρισης- ενδίκων μέσων Εφετείου Θεσσαλονίκης - γρ.439
4 Διορισμός αντικλήτου δικηγόρου Γραφείο εκκαθάρισης- ενδίκων μέσων Εφετείου Θεσσαλονίκης - γρ.439
5 Υποβολή εξουσιοδότησης- μεγαροσήμου Γραφείο εκκαθάρισης- ενδίκων μέσων Εφετείου Θεσσαλονίκης - γρ.439
6 Εύρεση αποφάσεως- δικογραφίας Γραμματείς Εδρών Ποινικού Τμήματος

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.

Μητρώα που τηρούνται

Βιβλίο Εφέσεων / Ενδίκων Μέσων (ηλεκτρονικό).