Έγκριση Οχήματος - Εμπορευματοκιβωτίου Μεταφοράς Ζωικών Υποπροϊόντων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 10:42, 9 Ιουνίου 2018 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (removed Category:Λήμματα με το νέο πρότυπο using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έγκριση Οχήματος - Εμπορευματοκιβωτίου Μεταφοράς Ζωικών Υποπροϊόντων
Από ποιους παρέχεται ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Σε ποιους παρέχεται ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Νομοθετικό πλαίσιο

Π.Δ. 211/2006 (ΦΕΚ Α 211) «Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο Καν. 1069/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 «Περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο»

Καν. 142/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου του 2011 «για την εφαρμογή του Κανονισμού 1069/2009/ΕΚ»
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έγκριση καταλληλότητας οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου μεταφοράς Ζ.ΥΠ ή Π.Π.

Σχετική Νομοθεσία

1.  Π.Δ. 211/2006 (ΦΕΚ Α 211)«Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ηςΟκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο».

2.  ΚΑΝ. 1069/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 «Περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο»

3.  ΚΑΝ.142/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου του 2011 «για την εφαρμογή του Κανονισμού 1069/2009/ΕΚ»

4. ΝΟΜΟΣ 4235/2014 άρθρο 20 "Ανάκληση έγκρισης καταλληλότητας οχήματος η εμπορευματοκιβωτίου μεταφοράς Ζ.ΥΠ η Π.Π."

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικό - e-protocolo

Έντυπο που χρησιμοποιείται

ΑΙΤΗΣΗ  

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Άδεια Οχήματος (Φωτοτυπία) Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Ανάκληση της έγκρισης Έκθεση επίσημου ελέγχου από ελεγκτές των αρμοδίων αρχών, όπου διαπιστώνουν την μη συμμόρφωση σε σχέση με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορά τις υποχρεώσεις του μεταφορέα καθώς και τις συνθήκες μεταφοράς των ΖΥΠ ή ΠΠ
4 Ένσταση Κατάθεση ένστασης από τον μεταφορέα
5 Άρση μέτρου ανάκλησης Οι ελεγκτές της αρμόδιας αρχής βεβαιώνουν εγγράφως, μετά από επιτόπιο έλεγχο ότι πραγματοποιήθηκαν όλες οι διορθωτικές ενέργειες και δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι που την επέβαλαν.

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Κατάθεση αίτησης και λοιπών παραστατικών Υπάλληλος πρωτοκόλλου
2 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας του οχήματος η εμπορευματοκιβωτίου Τμηματάρχης ΚΔΥ
3 Χορήγηση Ειδικού Κωδικού Αριθμού Έγκρισης Διευθυντής Κτηνιατρικής
4 Ανάκληση έγκρισης καταλληλότητας οχήματος η εμπορευματοκιβωτίου μεταφοράς ΖΥΠ ή ΠΠ Διευθυντής Κτηνιατρικής
5 Οι μεταφορείς δύνανται να καταθέσουν ένσταση στην προϊσταμένη αρχή ,της αρχής που εξέδωσε την απόφαση Άρθρο 18 παράγραφος 6 του Νόμου 4235/2014.
6 Άρση μέτρου ανάκληση Άρθρο 18 παράγραφος 7 του Νόμου 4235/2014. Διευθυντής Κτηνιατρικής

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Μητρώα που τηρούνται

BPMN Σύνδεσμος στο Repository

BPMN στο repository

BPMN Διάγραμμα