Εξέταση - Παρακολούθηση καταγγελιών και επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 15:20, 2 Αυγούστου 2017 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (added Category:Απαιτείται τροποποίηση συνδέσμου νόμου (περιφέρεια) using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Εξέταση - Παρακολούθηση καταγγελιών και επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων
Από ποιους παρέχεται Περιφέρεια, Διεύθυνση Ανάπτυξης- Τμήμα Εμπορίου
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.4177/2013, Ν.4264/2014, Ν.4235/2014, ΥΑ Α2-718/2014
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ του τμήματος είναι η διασφάλιση της προστασίας του καταναλωτή από αθέμιτες πρακτικές και η ευημερία των καταναλωτών σε ότι αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και υπηρεσιών που επιλέγουν. Είναι  υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, μέσω των ελέγχων για την εφαρμογή των κανονιστικών πλαισίων διασφάλισης του υγιούς ανταγωνισμού.

Σχετική Νομοθεσία

Ν.4177/2013, ΥΑ Α2-718/2014 (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ), Ν.4235/2014, ν.4264/2014

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα ή/και ηλεκτρονικά

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Εντολή Ελέγχου

Πρότυπο Βεβαίωσης Παράβασης

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση της καταγγελίας υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης 1 ημέρα
2 Χρέωση του εισερχομένου στο τμήμα Προιστάμενος της Διεύθυνσης 1 ημέρα
3 Έκδοση εντολής ελέγχου ΥΑ Α2 718/2014 Προιστάμενος Διεύθυνσης 1 ημέρα
4 Διενέργεια ελέγχου ΥΑ Α2 718/2014 οριζόμενοι υπάλληλοι 1 ημέρα
5 Διαπίστωση (ή μή ) παράβασης οριζόμενοι υπάληλλοι άμεσα
6 Καταχώρηση στο ΟΠΣΠΑ οριζόμενοι υπάλληλοι άμεσα
7 Σύνταξη Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης ΥΑ Α2 718/2014 οριζόμενο υπάλληλοι άμεσα
8 Κατάθεση του αντιγράφου της Έκθεσης στην υπηρεσία και λήψη πρωτοκόλλου οριζόμενοι υπάλληλοι / υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης 1 ημέρα
9 Σύνταξη πρόσκλησης για τη διατύπωση απόψεων από τον καταγγελλόμενο ΚΔΔ αρμόδιος υπάλληλος 1-5 ημέρες
10 Επίδοση της πρόσκλησης σε ακρόαση ΚΔΔ αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
11 Παραλαβή και πρωτοκόλληση, του εγγράφου των απόψεων του καταγγελόμενου γραμματειακή υποστήριξη 1 ημέρα
12 Έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου αναφερόμενη νομοθεσία αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
13 Υπογραφή απόφασης επιβολής προστίμου αναφερόμενη νομοθεσία προιστάμενος Διεύθυνσης 1-5 ημέρες
14 Καταχώρηση στο ΟΠΣΠΑ αρμόδιος υπάλληλος άμεσα
15 Ανάρτηση της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αρμόδιος υπάλληλος αμελλητί
16 Ανάρτηση κατά περίπτωση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας αρμόδιος υπάλληλος αμελλητί
17α Επίδοση απόφασης στον ενδιαφερόμενο ΚΔΔ αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
17β Αποστολή μυνητήριας αναφοράς στην εισαγγελική αρχή ( όπου προβλέπεται) σχετική αναφερόμενη νομοθεσία αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
18α Παρακολούθηση και ενημέρωση για άσκηση διοικητικής προσφυγής ΚΔΔ αρμόδιοι υπάλληλοι 30 ημέρες
18β Παρακολούθηση και ενημέρωση για άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής σχετική νομοθεσία / ΚΔΔ αρμόδιοι υπάλληλοι 30 ημέρες
19 Παρακολούθηση και ενημέρωση για άσκηση προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια ΚΔΔ, σχετική νομοθεσία αρμόδιοι υπάλληλοι 60 ημέρες
19α Καταλογισμός προστίμου και αποστολή χρηματικού καταλόγου και τριπλότυπης βεβαίωσης προστίμου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ενημέρωση οικονομικής υπηρεσίας αρμόδιοι υπάλληλοι άμεσα
19β Παρακολούθηση της βεβαίωσης προστίμου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. αρμόδιοι υπάλληλοι εξαρτάται από την υπηρεσία βεβαίωσης
20 Ενημέρωση του φακέλου της υπόθεσης - Κλείσιμο αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
21 Περίπτωση άμεσης καταβολής του προστίμου. Δεν ακολουθούνται τα βήματα 18α-19β. Ενημέρωση φακέλου- Ενημέρωση οικονομικής υπηρεσίας. Κλείσιμο. αρμόδιος υπάλληλος 1- 3 ημέρες

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Αρμόδια Δ.Ο.Υ, Δικαστικές Αρχές, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Αστυνομία.