Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "ERASMUS+ Μετακίνηση ΔΕΠ για διδασκαλία (προσχέδιο)"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Σχετική Νομοθεσία)
(Δικαιολογητικά)
 
Γραμμή 23: Γραμμή 23:
 
Τρόπο  υποβολής: χειρόγραφα και ηλεκτρονικά  
 
Τρόπο  υποβολής: χειρόγραφα και ηλεκτρονικά  
 
==Δικαιολογητικά ==
 
==Δικαιολογητικά ==
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
!Α/Α
 
!Α/Α
Γραμμή 64: Γραμμή 63:
  
 
==Διαδικασίες==
 
==Διαδικασίες==
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
 

Τελευταία αναθεώρηση της 13:42, 18 Οκτωβρίου 2017

ERASMUS+ Μετακίνηση ΔΕΠ για διδασκαλία (προσχέδιο)
Από ποιους παρέχεται Πανεπιστήμια
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Σχετική Νομοθεσία

Οδηγός Προγράμματος

Τρόπος διεκπεραίωσης

Τρόπο υποβολής: χειρόγραφα και ηλεκτρονικά

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έντυπo "Σύμβαση Κινητικότητας" Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Έντυπo "Mobility Agreement" Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Ηλεκτρονικό αεροπορικό εισιτήριο Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Απόδειξη πώλησης αεροπορικού εισιτηρίου Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Ημερολόγιο κίνησης Δίνεται από τον αρμόδιο διοικητικό υπάλληλο
6 Έντυπo "Teaching Certificate" Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Κάρτες επιβίβασης Κατάθεση από τον αιτούντα
8 On line "Final Report Form" Ηλεκτρονική υποβολή από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή δικαιολογητικών πριν τη μετακίνηση Κατάθεση από τον αιτούντα/μετακινούμενο 5 λεπτά
2 Έλεγχος δικαιολογητικών Αρμόδιος διοικητικός υπάλληλος 5 λεπτά
3 Ηλεκτρονική καταχώρηση σε ειδικό λογισμικό Αρμόδιος διοικητικός υπάλληλος 5 λεπτά
4 Έκδοση εντολής πληρωμής του 80% της προχρηματοδότησης Αρμόδιος διοικητικός υπάλληλος 5 λεπτά
5 Υπογραφή στο ημερολόγιο κίνησης Από τον αιτούντα/μετακινούμενο 2 λεπτά
6 Ηλεκτρονική πληρωμή της προχρηματοδότησης του 80% Αρμόδιος υπάλληλος του λογιστηρίου 2 ημέρες
7 Υποβολή δικαιολογητικών μετά τη μετακίνηση Κατάθεση από τον αιτούντα/μετακινούμενο 3 λεπτά
8 Έλεγχος δικαιολογητικών Αρμόδιος διοικητικός υπάλληλος 5 λεπτά
9 Ηλεκτρονική καταχώρηση σε ειδικό λογισμικό Αρμόδιος διοικητικός υπάλληλος 2 λεπτά
10 Έκδοση εντολής πληρωμής του 20% της χρηματοδότησης Αρμόδιος διοικητικός υπάλληλος 5 λεπτά
11 Ηλεκτρονική πληρωμή της χρηματοδότησης του 20% Αρμόδιος υπάλληλος του λογιστηρίου 2 ημέρες

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Λογιστήριο του ΑΕΙ.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Τράπεζα.