Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Φαρμακείου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Φαρμακείου
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Άδεια

ίδρυσης φαρμακείου 

Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Αντίγραφο

συμφωνητικού μισθώσεως από τον αιτούντα φαρμακοποιό του καταστήματος όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο ή πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο (θεωρημένο από την εφορία) 

Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Βεβαίωση

από την Πυροσβεστική ότι πληροί τους όρους πυρασφάλειας 

Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Βεβαίωση

από  ιδιώτη μηχανικό ότι δεν είναι αυθαίρετο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χώρος φαρμακείου και δεν περιλαμβάνει αυθαίρετες κατασκευές. 

Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Το Νο

5 δικαιολογητικό πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη Δήλωση του μηχανικού για την ακρίβεια όλων όσων αναφέρει. 

Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Σχέδιο

κατόψεως του καταστήματος στο οποίο θα φαίνονται οι καθαρές διαστάσεις του WC και του προθαλάμου αυτού (εις διπλούν) 

Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Οικοδομική

Άδεια 

Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 5607/1932 άρθρα 5, 7, 8 και 13 «Περί φαρμακευτικής Νομοθεσίας
2 Παραλαβή

φακέλου από τη Διευθύντρια της Υπηρεσίας  και χρέωση στον αρμόδιο υπάλληλο, έλεγχος πληρότητας φακέλου  από αρμόδιο υπάλληλο, πρωτοκόλληση και επίδοση βεβαίωσης κατάθεσης στον πολίτη

Αρμόδιος Υπάλληλος 1

ημέρα 

3 Αναλυτικός

έλεγχος πληρότητας φακέλου 

Αρμόδιος Υπάλληλος 1-2

ημέρες

4 Ενημερώνεται

η επιτροπή ελέγχου φαρμακείων και ορίζεται η ημερομηνία ελέγχου 

Αρμόδιος Υπάλληλος 2-3

ημέρες

5 Υπογράφεται

το πρακτικό της επιτροπής που εγκρίνει τις προδιαγραφές του χώρου 

2-3

ημέρες

6 Σύνταξη

εγγράφου και υπογραφή από τον αρμόδιο υπάλληλο Έλεγχος και υπογραφή εγγράφου από τον Διευθυντής της Υπηρεσίας 

Αρμόδιος Υπάλληλος 1

ημέρα

7 Υπογραφή

εγγράφου από τον Γενικό Δ/ντη της Υπηρεσίας 

1

ημέρα

8 Διαβίβαση

εγγράφου για υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

3- 4

ημέρες

9 Επιστροφή  εγγράφου υπογεγραμμένο από τον Περιφερειάρχη

και ανάρτηση αυτού στη Διαύγεια. Ανατύπωση εγγράφου, υπογραφές από διευθυντή και αποστολή στον ενδιαφερόμενο και στο αρμόδιο υπουργείο στον φαρμακευτικό σύλλογο Κοζάνης  στον ΣΕΥΥΠ, στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, στην  Κεντρική αποθήκη Ναρκωτικών Αθήνας, στην  Ειδική διαχείριση Ναρκωτικών Θεσ/νίκης και στο  Ταμείο Επικ

1-2

ημέρες  

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.