Υπηρεσίες & Διαδικασίες του Δημοσίου Τομέα:Σχετικά

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Tο wiki λειτουργεί δοκιμαστικά,  μπορεί να εγγραφεί όποιος ενδιαφέρεται να καταχωρίσει ή να βελτιώσει το λήμμα μιας υπηρεσίας.

Καλωσορίσατε στο wiki υπηρεσιών και διαδικασιών του ελληνικού δημοσίου. Το wiki αυτό είναι μια γνωσιακή βάση που εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες υπηρεσίες και διαδικασίες. Στο πλαίσιο των δράσεων της ομάδας ανοιχτής διακυβέρνησης του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (https://opengov.ellak.gr/) και σε συνεργασία με την ομάδα Ανοιχτής Διακυβέρνησης [1] του ΕΠΙΣΕΥ (http://www.iccs.gr/) του ΕΜΠ, το οποίο είναι ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), έχει αναπτυχθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή και απλοποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών που παρέχουν φορείς της δημόσιας διοίκησης. Το wiki, πάνω στο οποίο έχει διαμορφωθεί η εφαρμογή, είναι ένα ελεύθερης χρήσης λογισμικό ανοικτού κώδικα με ιστορία 20 ετών στον χώρο της πληροφορικής και έμφαση στην εύκολη και διαφανή διαχείριση περιεχομένου. Με βάση το wiki έχει αναπτυχθεί η μεγαλύτερη και πληρέστερη ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια του κόσμου, η wikipedia αλλά και η αντίστοιχη  ελληνόφωνη εκδοχή της. Στελέχη από φορείς του δημοσίου καταγράφουν δομημένα τις υπηρεσίες που παρέχουν σε κάθε είδους συναλλασσόμενους καθώς επίσης και τις διαδικασίες που ακολουθούνται μέχρι την ολοκληρωμένη παροχή της κάθε υπηρεσίας. Κάθε υπηρεσία αποτελεί, με όρους wikipedia, ένα λήμμα που περιέχει ένα πίνακα δικαιολογητικών, τη διαδικασία που τηρείται βήμα προς βήμα, τα απαραίτητα έγγραφα με υποδείγματα για όλα τα έντυπα ή/και ηλεκτρονικές φόρμες και τη σχετική νομοθεσία στην οποία στηρίζεται.

Το wiki υπηρεσιών διαδικασιών εξυπηρετεί τους εξής στόχους:

Να γνωρίζει κάθε ενδιαφερόμενος πόσες και ποιες υπηρεσίες παρέχει ένας φορέας και με ποιο τρόπο. # Να βοηθήσει κάθε φορέα στην τυποποίηση των υπηρεσιών που παρέχει έτσι ώστε η ίδια υπηρεσία να έχει την ίδια ονομασία και να παρέχεται με την ίδια διαδικασία παντού. # Να αποτελέσει ένα πρώτο μεγάλο βήμα για την απλοποίηση των διαδικασιών του δημοσίου. Η απλοποίηση θα εξοικονομήσει πόρους στο δημόσιο και στους πολίτες.

Στο wiki φιλοδοξούμε με την ενεργή συμμετοχή ενεργών πολιτών και δημοσιών υπαλλήλων να καταχωρούνται και να επικαιροποιούνται όλες οι υπηρεσίες που παρέχουν όλοι οι φορείς του δημοσίου τομέα,Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.