Αίτηση

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(Ανακατεύθυνση από ΑΙΤΗΣΗ)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ   ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                   Φλώρινα………………………

                                                                                                  Αρ. Πρωτ.:………………………………

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ

Παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………………

στον Π.Σ. ………………………………………………………………

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΠΑΙΔΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ     ΝΑΙ      ΟΧΙ

                                                                      ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:      ….….

ΠΑΤΕΡΑΣ                                                                                 ΜΗΤΕΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………….                                  ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………..

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………..                                  ΟΝΟΜΑ: ………………………………

ΕΡΓΑΣΙΑ: …………………………………….                                  ΕΡΓΑΣΙΑ: ……………………………..

ΚΑΤΟΙΚΟΣ: ………………………………….                                  ΚΑΤΟΙΚΟΣ: …………………………..

ΟΔΟΣ: ………………………………………..                                  ΟΔΟΣ: ………………………………...

ΠΕΡΙΟΧΗ: ……………………………………                                  ΠΕΡΙΟΧΗ: …………………………….

ΤΑΧ. ΚΩΔ.: …………………………………..                                 ΤΑΧ. ΚΩΔ.: …………………………..

ΤΗΛ. ΣΠΙΤΙΟΥ: ……………………………….                                 ΤΗΛ. ΣΠΙΤΙΟΥ: ……………………….

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ……………………………..                                ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …………………….

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: ………………………………..                                ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: ……………………….

Ποιος έχει την κηδεμονία του παιδιού;                                    ΖΩΓΡΑΦΟΥ …………………………

ΠΑΤΕΡΑΣ  ΜΗΤΕΡΑ      


                                                                                                             Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ

                                                                                                                   ……………………………..

             

Χρήσιμες πληροφορίες

  • Καλό είναι να χρησιμοποιούμε μέγεθος χαρτιου Α4


Εσωτερικοί σύνδεσμοι