Χορήγηση Δελτίου Στάθμευσης ΑΜΕΑ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Δελτίου Στάθμευσης ΑΜΕΑ
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Κοινότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου
Σε ποιους παρέχεται ΑΜΕΑ
Νομοθετικό πλαίσιο ΠΔ 241/2005 (ΦΕΚ 290/Α/30.11.2005)
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Δευτέρα - Παρασκευή
Κόστος σε ευρώ 0 Ευρώ
Αρμόδια αρχή Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση Δελτίου Στάθμευσης Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρα του ΠΔ 241/2005 (ΦΕΚ 290/Α/30.11.2005) . Με τις διατάξεις του παρόντος εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Σύστασης 98/376/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης Ιουνίου 1998 (L167/12.6.1998) σχετικά με δελτίο στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Οι δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση για τη μόνιμη κατοικία Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντα Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Φωτοτυπία άδειας οδήγησης του οχήματος (το οποίο θα πρέπει να είναι αναπηρικό) Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Φωτοτυπία άδειας οδήγησης των δικαιούμενων να οδηγούν το αναπηρικό όχημα Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Δύο έγχρωμες φωτογραφίες Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Το παλιό ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα εφόσον είχε χορηγηθεί Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Κατάθεση δικαιολογητικών Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Εξαρτάται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
2 Έλεγχος Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Εξαρτάται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
3
6

Μητρώα που τηρούνται

Οι αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων για την χορήγηση δελτίων στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες τηρούν μητρώο χορηγημένων δελτίων στάθμευσης.