Χορήγηση άδειας για προσωπικούς λόγους σε μέλη ΔΕΠ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση άδειας για προσωπικούς λόγους σε μέλη ΔΕΠ
Από ποιους παρέχεται ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 1268/82 ΑΡΘΡΟ 17 ΠΑΡ 1Δ
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση άδειας μέχρι 10 ημερών, με πράξη Κοσμήτορα, σε μέλη ΔΕΠ της Σχολής.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 1268/82 ΑΡΘΡΟ 17 ΠΑΡ

Τρόπος διεκπεραίωσης

Αίτηση ενδιαφερόμενου στο Τμήμα, με σύμφωνη γνώμη Διευθυντή Τομέα (αν υπάρχει) καθώς και του Προέδρου του Τμήματος.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπο αίτησης για γενική χρήση.

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση ενδιαφερόμενου Κατάθεση από τον αιτούντα στο Τμήμα
2

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Τομέας και Τμήμα