Έγγραφα και αιτήματα προς τις ΔΕΚΟ που αφορούν στη διαδικασία σύνδεσης- διακοπής των παροχών στις υπηρεσίες της Π.Ε.

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα έγγραφα και αιτήματα προς τις ΔΕΚΟ ( ΔΕΗ, ΕΥΑΘ,ΕΠΑ κ.α.) που αφορούν στη διαδικασία σύνδεσης- διακοπής των παροχών στις υπηρεσίες της Π.Ε.Φ, την αλλαγή επωνυμίας των λογαριασμών καθώς και τα ενδοϋπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες αυτές