Θεώρηση Βιβλίου Καταχώρησης Εισαγωγών και Εξαγωγών Μελιού

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 20:19, 23 Οκτωβρίου 2017 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (Αντικατάσταση κειμένου - «Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.» σε «Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται.»)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Θεώρηση Βιβλίου Καταχώρησης Εισαγωγών και Εξαγωγών Μελιού
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Εισαγωγείς και Επιχειρήσεις Συσκευασίας Μελιού, που από το Κ.Φ.Α.Σ. απαλλάσσονται της υποχρέωσης να τηρούν Βιβλίο Αποθήκης
Νομοθετικό πλαίσιο

Νόμος 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013)

Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014)

Κώδικας Τροφίμων-Ποτών
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Το βιβλίο καταχώρησης των εισαγωγών και εξαγωγών μελιού τηρείται χειρόγραφα και θεωρείται από τα Τμήματα Εμπορίου και Τουρισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων της έδρας της επιχείρησης.

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.
  • Άρθρο 32 της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)
  • Άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίμων-Ποτών

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρονακτικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Βιβλίο που είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014)

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Βιβλίο Καταχώρησης Εισαγωγών και Εξαγωγών Μελιού Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή Αίτησης Αρμόδιος Υπάλληλος
2 Έλεγχος Υποβληθέντων Δικαιολογητικών Αρμόδιος Υπάλληλος
3 Θεώρηση Βιβλίου Αρμόδιος Υπάλληλος

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.