Έκδοση Πιστοποιητικού (δικαστήρια)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έκδοση Πιστοποιητικού (δικαστήρια)
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Πιστοποιητικό δημοσίευσης ή μη διαθήκης

Σχετική Νομοθεσία

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Τρόπος διεκπεραίωσης

Υποβολή αιτήσεως, έλεγχος από τον φορέα στο Πληροφοριακό Σύστημα, έκδοση πιστοποιητικού

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Για την αίτηση: ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) 3 €

Για κάθε πιστοποιητικό: ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) 2 €

Χορηγούνται: από τη Δ.Ο.Υ. ή από το Δικηγορικό Σύλλογο

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο

άδεια ικανότητας οδήγησης

Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Προαιρετικά ληξιαρχική πράξη θανάτου

για την επιβεβαίωση των στοιχείων

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.