Αίτημα Πληρωμής στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αίτημα Πληρωμής στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Από ποιους παρέχεται Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Σε ποιους παρέχεται Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Νομοθετικό πλαίσιο Ν 1083/2006
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1
Κόστος σε ευρώ 0
Αρμόδια αρχή Διαχειριστική Αρχή

Περιγραφή Υπηρεσία

Πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών από την Διαχειριστκή Αρχή (ΔΑ) στο πλαίσιο των αιτημάτων πληρωμής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που υποβάλλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 1083/2006 [1]

Νόμος 4314/2014

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα και ηλεκτρονικά

Έντυπο που χρησιμοποιείται

E.V.1_3 Πρωτόκολλο περιοδικής Πιστοποίησης (ΠΠΠ)

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Πρωτόκολλο Περιοδικής Πιστοποίησης

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Αποστολή εγκυκλίου στην ΔΑ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ Νόμος 4314/2014
2 Καταχώρηση των στοιχείων του ΕΠ Νόμος 4314/2014 Μονάδες Β,Γ,Δ
3 Αποστολή e-mail στον ΟΠΕΚΕΠΕ περί ολοκλήρωσης καταχώρησης Νόμος 4314/2014 Μονάδα Α
4 Λογιστική ενέργεια ελέγχου της Δήλωσης Πληρωμής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ Νόμος 4314/2014 ΟΠΕΚΕΠΕ
5 Αποστολή απαιτούμενων εγγράφων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΔΑ Νόμος 4314/2014 ΟΠΕΚΕΠΕ
6 Υπαρξη αντιρρήσεων και επικοινωνία Νόμος 4314/2014 Μονάδα Β, ΟΠΕΚΕΠΕ
7 Έγκριση του ΠΠΠ από Προϊστάμενο ΔΔ και αποστολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ Νόμος 4314/2014 ΔΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ
8 Οριστικοποίηση Δήλωσης Δαπάνης και Αίτημα Πληρωμής στην ΕΕ από ΟΠΕΚΕΠΕ Νόμος 4314/2014 ΟΠΕΚΕΠΕ

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

ΟΠΕΚΕΠΕ

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.