Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Αλλαγή επωνυμίας βιοτεχνικής μονάδας"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 
(11 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Περιγραφή Υπηρεσίας
 
 
{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας
 
{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας
 
|Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας
 
|Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας
Γραμμή 9: Γραμμή 8:
 
|Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]]   
 
|Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]]   
 
|Σε ποιους παρέχεται =  Πολίτες  
 
|Σε ποιους παρέχεται =  Πολίτες  
|Νομοθετικό πλαίσιο =    Νόμος
+
|Νομοθετικό πλαίσιο =    Ν.3982/2011
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =  3 έως 8 μήνες
+
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
|Κόστος σε ευρώ =  0          
+
|Κόστος σε ευρώ =  30          
|Σημειώσεις
+
|Σημειώσεις =
 +
|Διαδικασία =
 
}}
 
}}
 +
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
 +
Αφορά στην αλλαγή επωνυμίας (τίτλου και όχι ΑΦΜ) της βιοτεχνικής μονάδας.
 +
 +
Η ενημέρωση της υπηρεσίας πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την αλλαγή.
 +
 +
== Σχετική Νομοθεσία ==
 +
 +
*[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL86BYA0d1yFht5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVgr1rO34h1hjV_sLU0vLevVZXls1tpxUY5lmlra5iW_ Ν.3982 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 143 Α'/17-06-2011)]
 +
*[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL84yO_9F7QSVt5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufRpWBAJUFh4fDpTbemR-O8dD4ATIisqX6AAzAIKmGK4 Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, "Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση",  (ΦΕΚ 158Β/2012), άρθρο 3 ΚΑΙ 4]
 +
*[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8zW0YBcYgjYS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfouFExrTZYtMg-HInknP8ZnI3ttzCe131MNnQ87pgji ΚΥΑ οικ. 14684/914/φ15/2012, "Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών", (ΦΕΚ 3533Β/2012)]
 +
 +
==Τρόπος διεκπεραίωσης==
 +
Ηλεκτρονικός
 +
 +
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 +
 +
==Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.==
 +
*30€ σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης περιφέρειας
 +
*Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
 +
 
== Δικαιολογητικά ==
 
== Δικαιολογητικά ==
*ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α ΤΗΣ αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (φεκ 158β/2012)
+
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
+
!Α/Α
 
!Απαραίτητα Δικαιολογητικά
 
!Απαραίτητα Δικαιολογητικά
 
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|Ερωτηματολόγιο
+
|Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα, σύμφωνα με το άρθ. 12 της Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ158Β/2012), στην οποία δηλώνεται η νέα επωνυμία του φορέα και ο τρόπος με τον οποίο επήλθε η αλλαγή αυτή
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|2
 
|ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ)
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα ([[ΓΕΜΗ]] ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ)
 
|-
 
|3
 
|ssklo
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|4
 
|Μελέτη εγκατάστασης
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|5
 
|ΑΕΠΟ ή Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|7
 
|Παραστατικά αμοιβών κατά νόμο μηχανικών 
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|8
 
|klop
 
|1000 ευρώ
 
|-
 
|8
 
|ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ)
 
|
 
|-
 
|9
 
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ)  
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|10
 
|ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|11
 
|ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|12
 
|ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SEVESO
 
 
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον αιτούντα
|-
 
|13
 
|Ειδικά δικαιολογητικά που θα προκύψουν
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
*[[Στατιστικά διαδικασίας]]
 
*[[Στοιχεία διαδικασίας]]
 
*[[Τρόποι διεκπεραίωσης]]
 
*[[Βήματα Διαδικασίας]]
 
  
 
==Διαδικασίες==
 
==Διαδικασίες==
 +
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
 
Γραμμή 88: Γραμμή 57:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
| Κατάθεση ερωτηματολογίου από τον αιτούντα
+
|Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αδειοδοτούσα Αρχή συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο
|Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012), άρθρο 1 και2
+
|Ν.3982/2011
|Αρμόδιος υπάλληλος
+
|Αρμόδιος Υπάλληλος
|1 ημέρα
+
|Αυθημερόν
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|Πρωτοκόλληση ερωτηματολογίου
+
|Η Αδειοδοτούσα Αρχή με απαντητικό έγγραφο ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει
|
+
|Ν.3982/2011
|Υπάλληλος γραμματείας
+
|Αρμόδιος Υπάλληλος
|1 ημέρα
+
|3 ημέρες
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
| Διαβίβαση ερωτηματολογίου σε αρμόδιο υπάλληλο
+
|Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αδειοδοτούσα Αρχή νέα Υ.Δ έναρξης λειτουργίας συνοδευόμενη από την Υπεύθυνη Δήλωση αλλαγής επωνυμίας (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
|
+
|Ν.3982/2011
|Υπάλληλος γραμματείας
+
|Αρμόδιος Υπάλληλος
|1 ημέρα
+
|Αυθημερόν
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
| Σύνταξη απάντησης σε ερωτηματολόγιο
+
|Η Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει την άδεια ή θεωρεί την Υ.Δ. έναρξης λειτουργίας
|
+
|Ν.3982/2011
|Αρμόδιος υπάλληλος
+
|Αρμόδιος Υπάλληλος
|
+
|1-15 ημέρες
|-
 
|5
 
|Υπογραφή απάντησης από διευθυντή
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|6
 
|Πρωτοκόλληση απάντησης
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|7
 
|Αποστολή απάντησης σε ενδιαφερόμενο
 
|
 
|Υπάλληλος γραμματείας
 
|
 
|-
 
|8
 
|Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενο
 
|
 
|
 
|1 ημέρα
 
|-
 
|9
 
| Πρωτοκόλληση αίτησης
 
|
 
|Υπάλληλος γραμματείας
 
|
 
|-
 
|10
 
|Διαβίβαση αίτησης/δικαιολογητικών σε αρμόδιο υπάλληλο
 
|
 
|Υπάλληλος γραμματείας
 
|
 
|-
 
|11
 
|Ελεγχος δικαιολογητικών
 
|
 
|Αρμόδιος υπάλληλος
 
|10 ημέρες
 
|-
 
|12
 
| Διαβίβαση μελέτης ασφάλειας σε αρμόδιες αρχές (για εγκατάσταση SEVESO) σύμφωνα με την ΚΥΑ 12044/613/2007(ΦΕΚ 376Β/2007)
 
|
 
|
 
|3 με 6 μήνες
 
|-
 
|
 
|Συλλογή γνωμοδοτήσεων επί της μελέτης ασφαλείας
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|
 
|Καταχώρηση
 
|
 
|Ταχυδρομείο
 
|
 
|-
 
|13
 
|Αυτοψία - Έλεγχος
 
|Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012(ΦΕΚ 158Β/2012)
 
|Αρμόδιοι υπάλληλοι
 
|15 ημέρες
 
|-
 
|14
 
|Σύνταξη έκθεσης αυτοψίας
 
|
 
|Αρμόδιοι υπάλληλοι
 
|
 
|-
 
|15
 
|Σύνταξη εγγράφου άδειας εγκατάστασης
 
|
 
|Αρμόδιος υπάλληλος
 
|
 
|-
 
|16
 
|Υπογραφη εγγράφου από προϊστάμενο
 
|
 
|Προϊστάμενος τμήματος
 
|1 ημέρα
 
|-
 
|17
 
|Υπογραφή εγγράφου από Διευθυντή
 
|
 
|Διευθυντής
 
|
 
|-
 
|18
 
|Υπογραφή εγγράφου από Γενικό Διευθυντή
 
|
 
|Γενικός Διευθυντής
 
|Βήματα 18 μέχρι 21= 2 με 5 ημέρες
 
|-
 
|22
 
|Υπογραφή εγγράφου από Περιφερειάρχη
 
|
 
|Περιφερειάρχης
 
|
 
|-
 
|23
 
|Παραλαβή εγγράφου από ΠΔΜ
 
|
 
|Γραμματεία
 
|
 
|-
 
|24
 
|Πρωτοκόλληση εγγράφου
 
|
 
|Γραμματεία
 
|
 
|-
 
|25
 
|Ανάρτηση στο Διαύγεια
 
|
 
|Γραμματεία
 
|1 ημέρα
 
|-
 
|26
 
|Θεώρηση σχεδιαγραμμάτων
 
|
 
|Αρμόδιος υπάλληλος
 
|1 ημέρα
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
===Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός===
 
*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΟΠΣΝΑ)
 
 
===Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο===
 
* ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΟΠΣΝΑ)
 
 
===Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας===
 
 
*ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 
*ΓΓΠΠ
 
*ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
 
*ΥΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
*[[ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ]]
 
*ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
 
*[[ΓΧΚ]]
 
 
===Έντυπο που χρησιμοποιείται===
 
*Έντυπο της Διεύθυνσης
 
  
== Σχετικά Έγγραφα ==
 
 
 
== Σχετική Νομοθεσία ==
 
*Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011),
 
*Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), άρθρο 3 ΚΑΙ 4
 
*ΚΥΑ οικ. 14684/914/φ15/2012 (ΦΕΚ 3533Β/2012)
 
*Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114Α/2014)
 
*ΚΥΑ 12684/92/2014 (ΦΕΚ 3184Β/2014)
 
*MONO ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO
 
**ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ376Β/2007)
 
{{Περιφέρειες της Ελλάδας|state=collapsed}}
 
[[Κατηγορία:Άδειες (περιφέρεια)]]
 
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων]]
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων]]
 +
[[Κατηγορία:Δηλώσεις (περιφέρεια)]]

Τελευταία αναθεώρηση της 11:34, 18 Ιανουαρίου 2016

Αλλαγή επωνυμίας βιοτεχνικής μονάδας
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.3982/2011
Κόστος σε ευρώ 30

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στην αλλαγή επωνυμίας (τίτλου και όχι ΑΦΜ) της βιοτεχνικής μονάδας.

Η ενημέρωση της υπηρεσίας πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την αλλαγή.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • 30€ σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης περιφέρειας
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα, σύμφωνα με το άρθ. 12 της Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ158Β/2012), στην οποία δηλώνεται η νέα επωνυμία του φορέα και ο τρόπος με τον οποίο επήλθε η αλλαγή αυτή Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αδειοδοτούσα Αρχή συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο Ν.3982/2011 Αρμόδιος Υπάλληλος Αυθημερόν
2 Η Αδειοδοτούσα Αρχή με απαντητικό έγγραφο ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει Ν.3982/2011 Αρμόδιος Υπάλληλος 3 ημέρες
3 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αδειοδοτούσα Αρχή νέα Υ.Δ έναρξης λειτουργίας συνοδευόμενη από την Υπεύθυνη Δήλωση αλλαγής επωνυμίας (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής). Ν.3982/2011 Αρμόδιος Υπάλληλος Αυθημερόν
4 Η Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει την άδεια ή θεωρεί την Υ.Δ. έναρξης λειτουργίας Ν.3982/2011 Αρμόδιος Υπάλληλος 1-15 ημέρες