ΕΟΠΥΥ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Εθνικός Οργανισμός
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
EOPYY.png
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση 1 Ιανουαρίου 2012
Έδρα Μαρούσι, Ελλάδα
Ιστοσελίδα ika.gr

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) είναι ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το οποίο συστάθηκε με τον νόμο 3918/2011, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας από έναν ενιαίο εθνικό φορέα. Η έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού είναι η 1η Ιανουαρίου 2012. Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ είναι ο Δημήτρης Κοντός, μέχρι τώρα Διοικητής του ΟΓΑ.[1]

Ποια Ασφαλιστικά Ταμεία εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ προήλθε από συνένωση των Κλάδων Υγείας των παρακάτω ασφαλιστικών Ταμείων:

 • ΙΚΑ (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), από 1η Ιανουαρίου 2012
 • ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων), από 1η Ιανουαρίου 2012
 • ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών), από 1η Ιανουαρίου 2012
 • ΟΠΑΔ (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου), από 1η Ιανουαρίου 2012
 • ΤΥΔΚΥ (Ταμείο Υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων), από 1η Ιανουαρίου 2012
 • Οίκος Ναύτου ή ΝΑΤ, από 1η Απριλίου 2012
 • ΤΑΥΤΕΚΩ, από 1η Μαΐου 2012[2]
 • ΕΤΑΑ, από 1η Νοεμβρίου 2012 [3]
 • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, από 1η Δεκεμβρίου 2012
 • Το ΛΙΜΕΝΙΚΟ από Μάιο 2013 με ένταξη στον ΟΠΑΔ.

Ποια Ασφαλιστικά Ταμεία ΔΕΝ εντάχθηκαν

 • Στρατός Ξηράς, Ναυτικό, Αεροπορία
 • ΤΥΠΕΤ (Εθνική Τράπεζα)
 • ΤΥΠΑΤΕ (Αγροτική Τράπεζα)
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΕΔΟΕΑΠ (Δημοσιογράφων)
 • ΕΥΔΑΠ
 • ΑΕΙ-ΤΕΙ

Παρεχόμενες Ιατρικές Υπηρεσίες ΕΟΠΥΥ

Οι Ιατρικές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ αρχίζουν θεωρητικά από την 1η Ιανουαρίου 2012 και θα παρέχονται δωρεάν στην Ελλάδα από 4 τομείς:

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ηλεκτρονική παραπεμπτικογραφία

Νομοθεσία

Ο Νόμος που διέπει τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ είναι ο 3918/2011.

 • Νόμος: Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις.: 3655/2008
 • Νόμος: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.: 3863/2010
 • Νόμος: Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων.: 3892/2010
 • Απόφαση: Επικαιροποιημένος Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).: ΦΕΚ Β 840/2011
 • Απόφαση: Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ.: ΦΕΚ Β 1702/2011
 • Αποφάσεις: Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και Καθορισμός αμοιβών των με σύμβαση θεραπευτών γιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ΦΕΚ Β 2456/2011
 • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011.: ΦΕΚ Α 262/2011

Επικοινωνία με τον ΕΟΠΥΥ

 • Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΕΟΠΥΥ, Κηφισίας 39, ΤΚ 15123, Μαρούσι Αττικής
 • Τηλέφωνα: +30-2106871770, +30-2106871771, +30-2106871772, +30-2106871773
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@eopyy.gov.gr
 • Ιστότοπος: http://www.eopyy.gov.gr/

Παραπομπές

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Πηγές