Εκκαθάριση Δαπανών (ΟΠΑΝΔΑ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 14:51, 14 Φεβρουαρίου 2019 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Εκκαθάριση Δαπανών (ΟΠΑΝΔΑ)
Από ποιους παρέχεται ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ -ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Σε ποιους παρέχεται ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Αρμόδια αρχή ΟΠΑΝΔΑ

Παραλαβή δικαιολογητικών και επιμέλεια όλης της διαδικασίας εκκαθάρισης χρηματικών ενταλμάτων

Περιγραφή Υπηρεσίας

  • Έλεγχος νομιμότητας δικαιολογητικών
  • Εκκαθάριση Δαπανών
  • Προώθηση του ΧΕΠ στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προληπτικό έλεγχο όσων εξ΄αυτών υπόκεινται σε αυτόν (Π.Δ. 136/ΦΕΚ267Α/31-12-2011)
  • Τα ΧΕΠ μετά τον προληπτικό έλεγχο καθώς και αυτά που δεν υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο προωθούνται στην Ταμειακή Υπηρεσία υπηρεσία για προγραμματισμό πληρωμής

Σχετική Νομοθεσία

ν.3463/2006 ,Π.Δ.80/2016, ν. 4412/2016, ν3852/2010, Β.Δ 20/1959

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικά μέσω του διπλογραφικού συστήματος του ΟΠΑΝΔΑ

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Όλα τα διακαιολογητικά που προβλεπονται από τη σχετική νομοθεσία για την εκκαθάριση δαπανών

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Παραστατικά πληρωμής(τιμολόγια κλπ) Κατάθεση από τον ανάδοχο στο αρμόδιο τμήμα (π.χ. Προμηθειών)
2 Προμήθεια αγαθών(π.α.) - Δ.εισαγωγής υλικού Σύνταξη από την Υπηρεσία
3 (π.α.)-Πρωτόκολ. οριστ. ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής(από καθορισμένη επιτροπή με απόφαση οργάνου) << << <<
4 Εργασίες-Υπηρεσίες(ε.υ.) - Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας(Αρμόδιας Δ/νσης) << << <<
5 (ε.υ.) - Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας(3μελούς επιτροπής καθορισμένη με απόφαση οργάνου) << << <<
6 (ε.υ.) - Εισήγηση προς και απόφαση οργάνουγια την έγκριση παραλαβής υπηρεσιών << << <<
7 Για όλες τις δαπάνες (άνω των 2.500,00€) : Ποιν. Μητρώο-ασφαλιστική-φορολογική ενημερώτητα ανάλογα με το είδος της οικονομικής οντότητας του Δικ/χου (Α.Ε.- Ε.Π.Ε- Ι.Κ.Ε. κλπ) - ν.4412/16 Κατάθεση από τον αιτούντα
8 (π.α.) - Τεχνική περιγραφή, Συγγραφή υποχρεώσεων Σύνταξη από Υπηρεσία
9 (ε.υ.) - Μελέτη,Συγγραφή υποχρεώσεων << <<
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.