Ενημερότητες (ΔΟΥ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 00:09, 1 Μαΐου 2019 από τον TSAKIRI ELIZA (Συζήτηση | συνεισφορές) (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΟΛ.1222/2017 ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ενημερότητες (ΔΟΥ)
Από ποιους παρέχεται Δ.Ο.Υ. - ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος και εγκύκλιοι (ΠΟΛ.1141/2016, Ν.4174/2013.ΠΟΛ.1222/2017)
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. του ιδίου ή Αρμόδια Δ.Ο.Υ. του συζύγου εάν αφορά έγγαμη φορολογούμενη ή Αρμόδια Δ.Ο.Υ. της ίδιας εάν αφορά επαγγελματία

Σχετική Νομοθεσία

1) ΠΟΛ.1141/2016

2.α) Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄)

2.β) Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄)

3.ΠΟΛ 1222/28.12.2017    (ΦΕΚ Β΄ 1/04.01.2018)

Τροποποίηση – συμπλήρωση των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Υποβάλλεται έντυπη αίτηση και κατόπιν σχετικού ελέγχου, γίνεται έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας ή Βεβαίωσης Οφειλής.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπο αίτησης Φορολογικής Ενημερότητας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1 ΑΦΜ
2 Ταυτότητα ή διαβατήριο
3 Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο αν εκπροσωπείται
4 Αποποίηση στην περίπτωση οφειλής συνυποχρέωσης από κληρονομούμενο

Διαδικασίες

Η έκδοση της ενημερότητας απαιτεί 7 βήματα

Α/A Βήματα διαδικασίας
1 Έλεγχος δικαιολογητικών-ταυτοποίηση
2 Έλεγχος εκκρεμοτήτων φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος και Φ.Π.Α. τελευταίας πενταετίας
3 Εικόνα φορολογουμένου για οφειλές ατομικές ή/και συνυποχρέωσης ή/και συνυπευθυνότητας
4 Έλεγχος υπαγωγής οφειλών σε ρύθμιση ή μη
5 Φορέας προς τον οποίο απευθύνεται η Ενημερότητα
6 Λόγος προσκόμισης Φορολογικής Ενημερότητας
7 Έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής ή Βεβαίωσης Οφειλής

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμβολαιογράφοι, άλλοι φορείς της ΔΔ και Τράπεζες εφόσον προβλέπεται