Επιστροφή Επιδικασθέντων Τόκων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 21:06, 13 Μαρτίου 2018 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (added Category:Πλήρη λήμματα (υπουργεία) using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Επιστροφή Επιδικασθέντων Τόκων
Από ποιους παρέχεται Δ.Υ.Ε.Ε. (Υπουργείο Οικονομικών)
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες

Περιγραφή Υπηρεσίας

Πληρωμή δαπανών τόκων για υποθέσεις που αφορούν εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου, ανεξαρτήτως επιτοκίου.

Ο υπολογισμός τόκων πραγματοποιείται από τη Φορολογική ή Τελωνειακή Αρχή (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο του Νομού) στην οποία κατατίθενται τα δικαιολογητικά.

Η εκκαθάριση και η πληρωμή τόκων στο δικαιούχο πραγματοποιείται από τη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.)

Σχετική Νομοθεσία ΦΕΚ

Τρόπος διεκπεραίωσης

Έντυπη αίτηση η οποία συνυποβάλλεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δεν απαιτούνται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Φορολογουμένου (e-mail, τηλέφωνο) Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 IBAN Φορολογουμένου (αντίγραφο πρώτης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου) Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Όλες οι δικαστικές αποφάσεις της κάθε προσφυγής επικυρωμένες από δικαστική αρχή ή δικηγόρο Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Βεβαίωση περί μη άσκησης ένδικων μέσων ή μη αίτησης αναίρεσης ή απόφαση ΣτΕ - πρωτότυπη Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 ΑΦΕΚ πρωτότυπο ή επικυρωμένο από τη Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
6 Κατάσταση Πληρωμής & Εκκαθάρισης Υπογεγραμμένα από Διατάκτη Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
7 Ανάληψη Υπογεγραμμένη από Διατάκτη Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
8 Αποδεικτικό κοινοποίησης( όταν ημερομηνία έναρξης υπολογισμού των τόκων ορίζεται η ημερομηνία επίδοσης της προσφυγής)  Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ απαιτείται φωτοτυπία του τελευταίου καταστατικού & το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε αυτό Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Διαβιβαστικό Δ.Ο.Υ. Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
1 Παραλαβή Δικαιολογητικών, πρωτοκόλληση αίτησης Υπάλληλος Επιστροφών
2 Έλεγχος Δικαιολογητικών Υπάλληλος Επιστροφών
3 Υπολογισμός Τόκων Υπάλληλος Επιστροφών
4 Σύνταξη & Υπογραφή Κατάστασης Πληρωμής & Εκκαθάρισης Υπάλληλος Επιστροφών/Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ./Αρμόδιος Διατάκτης
5 Σύνταξη & Υπογραφή Σχεδίου Μεταφοράς Πίστωσης Υπάλληλος Επιστροφών/Αρμόδιος Διατάκτης
6 Διαβίβαση Σχεδίου Μεταφοράς Πίστωσης στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. για έγκριση πιστώσεων Υπάλληλος Επιστροφών
7 Σύνταξη & έλεγχος Ανάληψης Υποχρέωσης Υπάλληλος Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου(Δ.Υ.Ε.Ε.)
8 Διαβίβαση φακέλου δικαιούχου με τα προβλεπόμενα νόμιμα δικαιολογητικά στη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Υπάλληλος Επιστροφών
9 Εκκαθάριση/Ενταλματοποίηση και πληρωμή των τόκων Υπάλληλος Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου(Δ.Υ.Ε.Ε.)

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Γ.Δ.Ο.Υ., Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.)

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Πρωτοδικείο, Εφετείο, ΣτΕ, Επιμελητήριο