Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό Εξαγωγής Ζωικών Υποπροιόντων σε Τρίτες Χώρες

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 14:48, 22 Μαρτίου 2016 από τον Z.gakidis (Συζήτηση | συνεισφορές) (removed Category:Τμήμα ΚΔΥ using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό Εξαγωγής Ζωικών Υποπροιόντων σε Τρίτες Χώρες
Από ποιους παρέχεται Τμήμα ΚΔΥ-Διεύθυνση Κτηνιατρικής -Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Π.Δ/γμα 211/2006 ΦΕΚ Α΄211/5-10-2006
Κόστος σε ευρώ 30euro

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής Ζωικών Υποπροιόντων και Παράγωγων Προιόντων σε Τρίτες Χώρες

Σχετική Νομοθεσία

  1. Π.Δ. 211/2006 ΦΕΚ Α΄ 211/ 5 Οκτωβρίου 2006 . «Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ηςΟκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.»[1]
  2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 "περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)[2]
  3. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπή της 25ης Φεβρουαρίου 2011 " για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία".[3]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικός - E-protocol

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Αίτηση ..[4]
  • Υπόδειγμα πιστοποιητικού εξαγωγής αμνοδερμάτων για Τουρκία [5]
  • Υπόδειγμα πιστοποιητικού εξαγωγής δερμάτων βοοειδών στην Τουρκία [6]
  • Εμπορικό εγγραφο δερμάτων για Ιταλία [7]

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται

  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου 30 euro

Δικαιολογητικά

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αίτηση πληρωμής Ηλεκτρονικού παραβόλου Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτηση Υπάλληλος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου Αυθημερόν
2 Προσκόμηση πληρωμής Ηλεκτρονικού παραβόλου Υπάλληλος Γραμματείας Αυθημερόν
3 Επιβεβαίωση πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου Προιστάμενος τμήματος Κ.Δ.Υ. Αυθημερόν
4 Δέσμευση ποσού ηλεκτρονικού παραβόλου Προιστάμενος τμήματος Κ.Δ.Υ. Αυθημερόν
5 Επιτόπια επιθεώρηση φορτίου Ζωικών Υποπροιόντων Προιστάμενος τμήματος Κ.Δ.Υ. Αυθημερόν
6 Χορήγηση πιστοποιητικού εξαγωγής Προιστάμενος τμήματος Κ.Δ.Υ. Αυθημερόν

Επικοινωνία

  • Γακίδης Ζώης - Τηλέφωνο: 2461049989 / Fax: 2461049987/ e-mail: Z.gakidis@pdm.gov.gr