Μεταβίβαση Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ.

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μεταβίβαση Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ.
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Αυθημερών
Κόστος σε ευρώ 9€ - 220€

Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ
2 ΚΤΕΟ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
3 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
4 ΑΓΟΡΑΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Ή ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
5 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΚΟΒΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
2 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
3 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ. ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
4 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία