Μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από το Δημόσιο

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από το Δημόσιο
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες, / Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Διεύθυνση Πολιτικής Γης/Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Από 3 έως 36 μήνες
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση [1] Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Τοπογραφικά διαγράμματα Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Πράξη Χαρακτηρισμού Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Γνωμοδότηση από Κτηματική Υπηρεσία Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
5 Γνωμοδότηση από Εφορεία Αρχαιοτήτων Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
6 Γνωμοδότηση από Πολεοδομία Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
7 Γνωμοδότηση από Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
8 Δικαιολογητικά (Όπως αναφέρονται στο άρθρο 22 του Ν. 4061/2012) Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτησης και τοπογραφικών διαγραμμάτων Ν. 4061/2012 και Ν.4235/2104 Υπάλληλος Γραμματείας Ναι Μία ημέρα
2 Πρωτοκόλληση αίτησης Υπάλληλος Γραμματείας Μία ημέρα
3 Διοικητικός έλεγχος για νομιμότητα αίτησης Αρμόδιος Υπάλληλος Μία έως τρεις ημέρες
4 Διαβίβαση εγγράφου σε συναρμόδιες υπηρεσίες Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
5 Συλλογή απόψεων / Κατάρτιση φακέλλου Έως τρεις μήνες
6 Διαβίβαση φακέλλου στην Επιτροπή Θεμάτων Γης κι Επίλυσης Διαφορών Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
7 Πρόσκληση Προέδρου Επιτροπής για εξέταση υπόθεσης Πρόεδρος Επιτροπής Μία ημέρα
8 Συνεδρίαση Επιτροπής
9 Έκδοση απόφασης Γραμματέας Επιτροπής Δεκαπέντε ημέρες
10 Οριστικοποίηση απόφασης Δύο μήνες
11 Αίτηση για έκδοση τίτλου [2]
12 Έκδοση τίτλου κυριότητας Αρμόδιος υπάλληλος Δύο ημέρες
13 Μεταγραφή τίτλου στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο
14 Αποστολή μεταγεγραμμένου τίτλου σε ΟΠΕΚΕΠΕ Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
15 Ενημέρωση κτηματολογικών στοιχείων Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

  • ΟΠΕΚΕΠΕ
  • Εφορεία Αρχαιοτήτων
  • Κτηματική Υπηρεσία
  • Δ/νση Δασών
  • Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπο της Διεύθυνσης

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66Α΄/2012) [3]
  • Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32Α΄/2014) [4]

Αριθ.559/26-2-2014 [5]