Προσόντα Μακροχρόνια Ανέργων για πρόσληψη στον Τομέα της Υγείας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Προσόντα Μακροχρόνια Ανέργων για πρόσληψη στον Τομέα της Υγείας
Από ποιους παρέχεται υπουργείο υγείας
Σε ποιους παρέχεται Δικαιούχους προγράμματος
Νομοθετικό πλαίσιο Δημόσια Πρόσκληση Νο 13/2016
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1
Κόστος σε ευρώ 0
Αρμόδια αρχή φορείς υγείας

Περιγραφή Υπηρεσίας

Παροχή Βεβαιώσεων από τους Φορείς Υγείας σε ήδη δικαιούχους και ήδη εργαζόμενους μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος του υπουργείου εργασίας ή οαεδ ή και μελλοντικών άλλων προγραμμάτων

Σχετική Νομοθεσία

Δημόσια Πρόσκληση Νο 13/2016

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφο

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Έντυπο Αίτησης

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Φωτοτυπία ταυτότητας Κατάθεση από αιτούντα
2 Τίτλος Σπουδών Κατάθεση από αιτούντα
3 Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος όπου απαιτείται Κατάθεση από αιτούντα
4 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Κατάθεση από αιτούντα
5 Αριθμός Άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένου Κατάθεση από αιτούντα
6 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Κατάθεση από αιτούντα
7 Ποινικό Μητρώο Αυταπάγγελτη Αναζήτηση
8 Βεβαιώσεις από ιατρούς/ Α.Μ.Κ.Α Κατάθεση από αιτούντα
9 Συστατική Επιστολή Κατάθεση από αιτούντα
10 Βεβαίωση ανεργίας Κατάθεση από αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 παραλαβή συστατικού Δημόσια πρόσκληση ΟΑΕΔ Νο 10/2017 οαεδ
2 παράδοση συστατικού Δημόσια πρόσκληση ΟΑΕΔ Νο 10/2017 γραφειο προσωπικου max 5 ημερες απο την παραλαβη
3 παραδοση στον ενδιαφερόμενο δικαιολογητικων Δημόσια πρόσκληση ΟΑΕΔ Νο 10/2017 γραφειο προσωπικου
4 συγκεντρωση απαιτουμενων δικαιολογητικων Δημόσια πρόσκληση ΟΑΕΔ Νο 10/2017 γραφειο προσωπικου max 10 ημερες απο την παραλαβη
5 παράδοση δικαιολογητικων Δημόσια πρόσκληση ΟΑΕΔ Νο 10/2017 γραφείο προσωπικού 5 ημέρες από την παράδοση
6 Γνησιότητα τίτλων σπουδών Δημόσια πρόσκληση ΟΑΕΔ Νο 10/2017 γραφείο προσωπικού
7 Γνησιότητα άδειας άσκησης Δημόσια πρόσκληση ΟΑΕΔ Νο 10/2017 γραφείο προσωπικού
8 Αυταπάγγελτη Αναζήτηση Ποινικού Μητρώου Δημόσια πρόσκληση ΟΑΕΔ Νο 10/2017 γραφείο προσωπικού
9 Πρόσληψη Δημόσια πρόσκληση ΟΑΕΔ Νο 10/2017 γραφείο προσωπικού
10 Αναγγελία πρόσληψης στο ergani Δημόσια πρόσκληση ΟΑΕΔ Νο 10/2017 γραφείο προσωπικού 5 ημέρες από την παράδοση όλων των δικαιολογητικών

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Γραφείο Μισθοδοσίας Φορέα, Διευθύνσεις τοποθέτησης ωφελούμενου π.χ Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Τεχνική Υπηρεσία.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Εργασίας γραφείο ΟΑΕΔ.

Μητρώα που τηρούνται

Μητρώο προσωπικού. μητρώο μισθοδοσίας, μητρώο Νοσοκομείου