'Εκδοση Άδειας Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου σε ΚΥΕ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
'Εκδοση Άδειας Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου σε ΚΥΕ
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ) ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
3 ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
4 ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
2 ΕΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
3 ΠΡΟΕΚΡΙΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ
4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΕ
5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.