'Εκδοση Εντάλματος Προσωρινής Κράτησης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
'Εκδοση Εντάλματος Προσωρινής Κράτησης
Από ποιους παρέχεται Ανακριτή με σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα
Αρμόδια αρχή Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών

Περιγραφή Υπηρεσίας

Το Ένταλμα Προσωρινής Κράτησης(Ε.Π.Κ.) είναι το επαχθέστερο μέτρο δικονομικού καταναγκασμού, καθόσον ο κατηγορούμενος, στερείται την ελευθερία του πριν την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης. Αποτελεί πράξη του Ανακριτή, η οποία εκδίδεται με τη σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών και αποτελεί μέτρο περιοριστικό προσωρινά της ελευθερίας του κατηγορουμένου έως την εκδίκαση της ποινικής υποθέσεως του στο πρωτοβάθμιο ποινικό δικαστήριο. Η διάρκεια του δεν μπορεί να περάσει το ένα έτος από την έναρξη της προσωρινής κράτησης του (εκτός από την περίπτωση παράτασης έως 18 μήνες όπου ο νόμος το προβλέπει) Ο Ανακριτής μπορεί μετά την απολογία του κατηγορουμένου, σύμφωνα με το νόμο, να διατάξει την επιβολή περιοριστικών μέτρων ή να αφήσει ελεύθερο τον κατηγορούμενο ή να διατάξει την έκδοση Ε.Π.Κ. σε όλες τις περιπτώσεις με τη σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα.

Σχετική Νομοθεσία

Ποινική Δικονομία {άρθρα 36, 41,42,43, 46,246, 282, 283, 285 Κ.Π.Δ.(Κώδικας ποινικής δικονομίας)}, ΕΣΔΑ, Σύνταγμα

Τρόπος διεκπεραίωσης

Το Ε.Π.Κ. εκδίδεται αυτεπαγγέλτως, δηλαδή δεν απαιτείται αίτημα έκδοσης του απο κάποιον από τους διαδίκους, δηλαδή απο τον κατηγορούμενο, πολιτικώς ενάγοντα. Η κίνηση της ποινικής διαδικασίας είναι κατά κανόνα αυτεπάγγελτη, δηλαδή ο Εισαγγελέας ασκεί ποινική δίωξη κατόπιν αναφοράς, έγκλησης μήνυσης ή οποιασδήποτε πληροφορίας εισέλθει εν γνώσει του (προσωπική γνώση), ανακοίνωση, αναγγελία, αίτηση της αρχής για δίωξη, αστυνομική προανάκριση, δηλαδή τα αρμόδια για την κίνηση της ποινικής διώξεως έχουν τη σχετική πρωτοβουλία (αρχή της αυτεπάγγελτης διώξεως των εγκλημάτων) και κατ' εξαίρεση οριζόμενες από το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο η ποινική δίωξη ασκείται και πάλι απο το αρμόδιο κρατικό όργανο (Εισαγγελέα) αλλά κατόπιν υποβολής εγκλήσεως από τον παθόντα. Οι τρόποι άσκησης της ποινικής δίωξης απο τον Εισαγγελέα είναι οι παρακάτω: 1) Εισαγωγή της υποθέσεως με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, 2) Παραγγελία διενέργειας προανακρίσεως, 3) Παραγγελία διενέργειας ανακρίσεως.

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • «Ο εγκαλών κατά την υποβολή της έγκλησης, για τα απολύτως κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα, ενώ- πιον κάθε αρμόδιας αρχής καταθέτει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού πενήντα (50) ευρώ. Το ύψος του ποσού αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αν δεν κατατεθεί παράβολο η έγκληση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εξαιρούνται από την κατάθεση παραβόλου οι δικαιούχοι νομικής βοήθειας, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 3226/2004. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και τα εγκλήματα κατά της ενδοοικογενειακής βίας και τα εγκλήματα ρατσιστικών διακρίσεων (άρθρα 81Α και 361Β του Ποινικού Κώδικα) και τα εγκλήματα παραβιάσεων της ίσης μεταχείρισης. Για αξιόποινες πράξεις που τελούνται σε βάρος δημοσίων οργάνων και υπαλλήλων κατά την άσκηση των ανατεθειμένων σε αυτούς καθηκόντων, ο παθών υποβάλλει την έγκληση ατελώς και χωρίς την κατάθεση παραβόλου» (παράγραφος 2 του άρθρου 46 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας)
  • «Ως τέλος πολιτικής αγωγής, με ποινή το απαράδεκτο αυτής, ορίζεται το ποσό των σαράντα (40) ευρώ, που καταβάλλεται εφάπαξ με παράβολο υπέρ του Δημοσίου είτε κατά την προδικασία είτε κατά την κύρια διαδικασία και καλύπτει την παράσταση του πολιτικώς ενάγοντα μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης». (εδάφιο β΄ του άρθρου 63 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας)
  • Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht Κωδικός :8188 8189 |Τύπος Παραβόλου :Έγκληση/Μήνυση |Ποσό : 50/70 (ευρώ) |Παραγωγική Λειτουργία  : στην εφαρμογή από 22/01/2017

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Μήνυση Είναι η καταγγελία αυτεπάγγελτα διωκόμενου εγκλήματος απο οποιονδήποτε άλλο, εκτός του άμεσα παθόντα και του αδικηθέντος προσώπου

Κατατίθεται ενώπιον του Εισαγγελέα ή του Αστυνομικού Τμήματος

2 Έγκληση Είναι η καταγγελία κατ' έγκληση ή αυτεπάγγελτα διωκόμενου εγκλήματος από τον άμεσα παθόντα ή αδικηθέντα
3 Έκθεση εγχειρίσεως μηνύσεως και εγκλήσεως Ενώπιον του Εισαγγελέα και του γραμματέα / ενώπιον αστυνομικού
4 Ένορκη εξέταση μηνυτή ή εγκαλούντα Ο μηνυτής ή ο εγκαλών υποχρεώνεται να βεβαιώσει το περιεχόμενο της εγκλήσεως ή μηνύσεως με όρκιση του.

Συντάσσεται έγγραφο με την παραπάνω μορφή

5 Ποινική δίωξη Ο Εισαγγελέας ασκεί ποινική δίωξη
6 Παραγγελία διενέργειας κύριας ανάκρισης Ο Εισαγγελέας διατάσσει τη διενέργεια ανάκρισης σύμφωνα με το άρθρο 246 Κ.Π.Δ.
7 Απολογία κατηγορουμένου Ο κατηγορούμενος κατόπιν κλήσεως ή εντάλματος σύλληψης ή βίαιη προσαγωγής εμφανίζεται ενώπιον του Ανακριτή για να εκθέσει τους λόγους υπεράσπισής του
8 Έκδοση εντάλματος προσωρινής κράτησης Ο Ανακριτής μόλις τελειώσει την απολογία του ο κατηγορούμενος μπορεί να εκδώσει ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένο ένταλμα προσωρινής κράτησης σύμφωνα με τα άρθρα 383, 382 Κ.Π.Κ. με τη σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, η οποία αποτυπώνεται στην έκθεση απολογίας του κατηγορουμένου.
9
10

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 1)Μήνυση

ή

2)Έγκληση

Εισαγγελέας ή αστυνομικό τμήμα Άμεσα συντάσσεται έκθεση εγχειρίσεως

και ορκίζεται ο μηνυτής ή εγκαλών

2 Άσκηση ποινικής διωξης Εισαγγελέας Ο χρόνος δεν είναι συγκεκριμένος, ωστόσο αν το φερόμενο ως τελεσθέν έγκλημα παραγράφεται, τότε η συγκεκριμένη σχηματισθείσα δικογραφία χαρακτηρίζεται ως επείγουσα
3 Παραγγελία διενέργειας κύριας ανακρίσεως Εισαγγελέας Η δικογραφία διαβιβάζεται άμεσα στον Ανακριτή
4 Κλήση σε απολογία κατηγορουμένου Ανακριτής Ο χρόνος απο την παραλαβή της δικογραφίας απο τον Ανακριτή έως την κλήση του κατηγορουμένου σε απολογία εξαρτάται από τις ανακριτικές πράξεις του ανακριτή, τις οποίες κρίνει απαραίτητες προκειμένου να σχηματίσει γνώμη περί του αν η πράξη του κατηγορουμένου έχει αξιόποινο χαρακτήρα κι έτσι να προβεί στην κλήση του σε απολογία ή στην έκδοση εντάλματος σύλληψης ή βίαιης προσαγωγής ενώπιόν ή στην έκδοση τυπικής κλήσης (γνώμη του ανακριτή περί του μη αξιόποινου χαρακτήρα της πράξης του κατηγορουμένου)
5 Απολογία κατηγορουμένου Ανακριτής Η απολογία του κατηγορουμένου μπορεί να διαρκέσει από λίγα λεπτά έως ώρες.
6 Ένταλμα Προσωρινής Κράτησης Ανακριτής Ο Ανακριτής με σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών εκδίδει Ένταλμα Προσωρινής Κράτησης άμεσα μετά το πέρας της απολογίας του κατηγορουμένου
7
8
9
10

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Εισαγγελία Πρωτοδικών