Άδεια Για Προσωπικούς Λόγους Μελών ΔΕΠ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Για Προσωπικούς Λόγους Μελών ΔΕΠ
Από ποιους παρέχεται

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ
Σε ποιους παρέχεται Μέλη ΔΕΠ
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ

Σχετική Νομοθεσία

Ν 4009/11 άρθρο 27

Τρόπος διεκπεραίωσης

O αιτών/ούσα συμπληρώνει την αίτηση που θα βρει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας κάνοντας login. Αφού συμπληρωθεί προωθείται αρχικά στο Διευθυντή του Τομέα και στη συνέχεια στον Πρόεδρο του Τμήματος προκειμένου να συναινέσουν σχετικά με το αίτημα του ενδιαφερομένου. Στη συνέχεια κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία την προωθεί λόγω αρμοδιότητας στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ για την τελική διεκπεραίωση του αιτήματος.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον/την αιτούντα/αιτούσα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Συμπλήρωση αίτησης από τον ενδιαφερόμενο Αιτών/ούσα
2 Υπογραφή από το Διευθυντή Τομέα Διευθυντής Τομέα
3 Υπογραφή από τον Πρόεδρο του Τμήματος Πρόεδρος Τμήματος
4 Κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος Γραμματεία Τμήματος
5 Προώθηση της αίτησης λόγω αρμοδιότητας στην Κοσμητεία της Σχολής Κοσμητεία Σχολής

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.